of 64120 LinkedIn

Bestuursakkoord deel II

Erik van Zwam 1 reactie

De verkiezing van de Eerste Kamer brengt weinig verandering in het politieke landschap. De oppositie heeft 37 zetels, de gedoogcoalitie ook, plus 1 zetel van de SGP die in veel gevallen de regering bij haar voorstellen zal gaan steunen. Toch moet het kabinet- Rutte steeds shoppen bij andere partijen om aan meerderheden te komen.

D66 en PvdA roepen in koor dat het allemaal onduidelijk is en niet transparant, maar het is de realiteit. Het is dé nieuwe politiek. Volgende verkiezingen voor een Tweede Kamer zullen het politieke landschap alleen nog maar verder versplinteren. De consequentie is dat er steeds meer gelegenheidsakkoorden gesloten moeten worden tussen steeds weer verschillende partijen.  

Duidelijk is dat de SGP kiest voor het leeuwendeel van de 18 miljard aan bezuinigingen die Rutte wil realiseren. Kees van der Staaij, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de SGP, liet bij Knevel&VandenBrink hierover deze week geen misverstand bestaan.  

Ondertussen heeft het kabinet het ook zwaar aan de stok met gemeenten en provincies over het bestuursakkoord. Een lange waslijst aan gemeentebesturen stemt 8 juni op het VNG-congres tegen het bestuursakkoord dat de VNG heeft gesloten met het kabinet. De bezuinigingen van 1,8 miljard die het Rijk wil realiseren met het overhevelen van taken naar gemeenten door het samenvoegen van de Wajong, de bijstand en de Wsw stuiten op heftig verzet.  

De hashtag #bestuursakkoord bij Twitter wordt al wekenlang van uur tot uur gevuld met tweets van voornamelijk tegenstanders uit alle gemeenten. Zie ook onze website voor de stand van zaken: www.binnenlandsbestuur. nl/peiling. De SP is met een handtekeningenactie bezig. Publiciteitsgeile BN’ers zetten graag hun naam onder het SP-manifest op internet: ‘Armoede werkt niet’. Mariëtte Hamer, Kamerlid van de PvdA, organiseert het lokale verzet onder PvdA-wethouders en gedeputeerden tegen het bestuursakkoord.  

Vorige week meldde staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken in Binnenlands Bestuur dat er geen extra geld komt voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Tegelijkertijd moet de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma, met haar onderhandelingspartner minister Donner van Binnenlandse Zaken hebben gebeld met de vraag of er toch nog gesproken kan worden over een compromis. Inmiddels weet ook Jorritsma dat het bestuursakkoord sneuvelt bij haar leden.

Wat dan? Een nieuw compromisvoorstel of een keiharde afwijzing van gemeenten en provincies? Bij de laatste variant ligt de bal bij het kabinet. Dat kan dan het bestuursakkoord in de vorm van een wet opleggen. Het zal tijd kosten. Maar sinds afgelopen week weet Rutte dat zo’n wet ook door de Eerste Kamer komt, met dank aan de SGP.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Nieuwenhuis en Lida Schelwald-van der Kley (beiden dagelijks bestuurder bij Waterschap Zuiderzeeland) op

De Eerste Kamerverkiezingen, die afgelopen maandag plaatsvonden via indirecte verkiezingen door de Provinciale Staten, zijn in de media gekwalificeerd als ‘poppenkast’, ‘stoelendans’ en van een laag democratisch gehalte. Zelfs onze premier spreekt van een ‘bizar systeem’.

Er gaan steeds meer geluiden op om de Eerste Kamer op een directe wijze te laten verkiezen en de Kieswet hier nog binnen deze regeerperiode op aan te passen.

Maar wat is nu het geval? De eerstvolgende verkiezingen die voor de deur staan, zijn die van de waterschappen. Er ligt sinds kort een conceptwetsvoorstel bij de Kamer om over te stappen van directe naar indirecte verkiezingen (?!) via de ruim vierhonderd gemeenteradend, die Nederland rijk is. Dit zou derhalve een nog grotere poppenkast worden, afgezien van het feit dat zowel het democratisch karakter als de deskundigheid in het geding zijn.

De waterschappen hebben daarom een alternatief plan voorgesteld, namelijk ‘De dag van de lokale democratie’, waarbij de verkiezingen voor de besturen van de gemeenten en waterschappen tegelijkertijd plaatsvinden. In het buitenland overigens niet ongebruikelijk. Burgers krijgen zowel een grijze als blauwe envelop.

Helder voor de burger en geen extra verkiezingskosten. Vele maatschappelijke organisaties in Nederland, van natuurorganisaties en woningbouwcorporaties tot LTO, steunen het voorstel van de waterschappen. Als behangeen ander kennen zij het belang van goed waterbeheer in ons laaggelegen land en willen zij voorkomen dat waterbeheer een speelbal van de algemene politiek wordt.

Gelukkig lijken we nu het tij mee te hebben, want de politieke bereidheid om voor 2014 een heel systeem op te gaan tuigen voor indirecte verkiezingen is drastisch geslonken na de dramatische en weinig democratische handel in stemmen van de afgelopen Eerste Kamerverkiezingen. Dus politiek; trek hier lering uit en maak u sterk voor ‘de Dag van de lokale democratie’!