of 63908 LinkedIn

Adviesbranche

Erik van Zwam 5 reacties

Het zijn zware tijden voor de adviesbranche. Vooral consultancy's die werken voor de overheid gaan in sommige gevallen failliet, moeten stevig saneren of hebben een legertje adviseurs werkloos thuiszitten.

De malheur begon ruim 1 jaar na de bankencrisis. Op dit moment heeft er een shake out plaats onder de organisatie- en adviesbureaus (zie onze special vanaf pagina 37). Gemeenten en Rijk hebben massaal externen buiten de deur gezet om bezuinigingen te kunnen realiseren. Erg vervelend voor deze branche, maar om met Johan Cruyff te spreken: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel!’

Het Rijk heeft in 2010 de inhuur van externen met circa 20 procent weten terug te dringen ten opzichte van 2009. Ook voor dit jaar ligt er een stevige doelstelling om veel meer zelf te doen. En het kan klaarblijkelijk nu er echt bezuinigd moet worden. Raar dat in de gouden jaren het niet mogelijk was om de inhuur van externen en organisatieadviseurs terug te dringen.

Je zou haast concluderen dat het Rijk in 2009 en de jaren daarvoor weinig moeite heeft gedaan om zuinig met de belastingcenten om te springen. Bij gemeenten is de externe inhuur ook dramatisch gedaald, zonder dat het tot grote complicaties heeft geleid. Een onderdeel van het inhuren van externen is het gekwalificeerde advieswerk.

Wat opvalt is dat 60 procent van dit externe advieswerk gaat over de inrichting van de eigen overheidsorganisatie en maar 30 procent over beleidszaken om tot oplossing van maatschappelijke kwesties te komen. Het lijkt erop dat het interne geneuzel bij overheden nog steeds de overhand heeft. Hier valt nog veel winst te boeken als leidinggevenden binnen de overheid wat minder elkaar voor de voeten lopen en wat meer de effciency van de eigen organisatie op het netvlies hebben staan.

Vooralsnog lijkt het er op dat de overheid met minder inhuur van externen toe kan én ook nog goedkoper. Zeker als overheden meer samenwerken. Vooral als zij meer bij elkaar te rade gaan om expertise op te doen in plaats van steeds weer dure adviseurs van buiten in te huren. Een effciëntere en een goedkope(re) overheid is in ieders belang. Dus de adviesbranche wordt kleiner.

De overblijvers zullen in toenemende mate kennis en ervaring met een grote toegevoegde waarde moeten leveren of een prijsvechter worden. De bestuursvoorzitter van Berenschot, Theo Camps, ziet een andere oplossing voor de grote adviesbureaus. Op pagina 46 stelt hij een vorm van verplichte certificering voor van consultancy’s die voor de overheid werken. Dit heeft alleen als doel de markt af te bakenen en dat is dus een heel slecht advies aan de overheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Catdog op
Och och wat een geweldige besparingen. Advieskostenbesparingen betekent alleen dat advocatenkosten in de fase ná de werkzaamheden van de gemeente inherent toenemen.
Net als de druk op de administratieve rechter die nu al niet te tillen is.

Of een gemeente nu door de kat of door de hond gebeten wordt...
Door anoniem op
@pieter van genuchten

Vreemd ik heb toch wel een paar gevalletjes voorbij zien komen waar de accountant misschien wat dieper in had kunnen duiken. Maar misschien ging de accountant ervanuit dat alles in orde was vanwege het bestaan van de regels van behoorlijk bestuur. Of misschie zat de accountant zelf wel in zijn 'vervolgcarriere'. Meneer van genuchten, hoe naief kun je (wil je) zijn. Sectorhoofd economie, en wat gaat u hierna doen? Iets in de accountancy of in de advieswereld?
Door criticus op
Grappig: "onze maatschappij is dusdanig complex dat goed bestuur een hoog kennisniveau noodzaakt"
en laten wij onze bestuurders nu domweg kiezen op basis van het feit dat ze hoog op een lijstje staan zonder enig vorm van kwaliteitstoets....
Door pieter van genuchten (sectorhoofd economie) op
@Hak.kelaar. Onzin wat u schrijft:
een ambtelijk opdrachtgever weet zich gebonden door de regels van behoorlijk bestuur, die zich richten op het voorkomen van clientilisme en nepotisme. Bij zijn jaarlijkse controleert de accountant hier streng op.
Gelukkig vinden ambtenaren een vervolgcarriere in de advieswereld en vice versa: Dat bevordert de kennisniveaux bij beiden.
Tot slot: onze maatschappij is dusdanig complex dat goed bestuur een hoog kennisniveau noodzaakt: dat is niet altijd binnen een overheidorganisatie voor handen (bepaalde klussen komen te weinig voor om daarvoor zelf mensen in dienst te hebben). Dan biedt de advieswereld gelukkig uitkomst.
Door J. Hak (kelaar) op
Niks geen medelijden met die consultancies. Vaak zijn het ex-ambtenaren die kennis en netwerken gebruiken om lucratieve projectjes los weten te peuteren bij hun vroegere collega's. De advieswereld is vergeven van cliëntelisme en nepotisme. Dankzij de crisis wordt er nu flink in gesaneerd.