of 60156 LinkedIn

Voorzichtig met ondermijning

Het dagblad Trouw kopte op 2 februari op de voorpagina dat de AIVD raadsleden zou moeten screenen voorafgaande aan hun beëdiging. Daarom zou tussen de verkiezingen en de beëdiging enkele weken moeten worden ingeruimd, zodat de screening van duizenden raadsleden door deze dienst tot een goed einde kan worden gebracht. Het voorstel is van de lector ‘Ondermijning’ aan de Hogeschool van ‘s-Hertogenbosch, de criminoloog Emile Kolthoff. 

Dit voorstel heeft een hoog luchtballon-karakter en de diepgang van een pannenkoek. In de eerste plaats is er de vraag welk probleem hier nu wordt opgelost. Het vraagstuk van ‘ondermijning’ door raadsleden moet bepaald serieus worden genomen, maar het dreigt de laatste tijd een enorme hype te worden. Er zijn berichten van burgemeesters en anderen dat met name in de zuidelijke provincies raadsleden met ondermijningsmotieven zouden kunnen binnen komen. Dat zou kunnen. Aanwijzingen dat een dergelijke ondermijning door raadsleden in het verleden heeft plaats gevonden, zijn er nauwelijks. Maar wat niet is, kan komen. We gaan de komende raadsperiode zien of deze dreiging ook echt werkelijkheid gaat worden.

Een belangrijke vraag is vervolgens of de ondermijners enig kans van slagen hebben. Alles wat zich afspeelt in de sfeer van openbare orde en veiligheid is goed afgeschermd bij het eenhoofdig gezag van de burgemeester. Raadsleden hebben daar nauwelijks toegang en ook overigens hebben de potentiële ondermijners waarschijnlijk een verkeerd beeld van de invloed die raadsleden hebben. Maar alertheid is geboden en als het probleem zich aandient, dan is het zaak te bezien wat we daar aan kunnen doen. Naar verwachting zal 99 procent van de raadsleden zich niet met ondermijning inlaten en dan is het dus zaak de 1 procent ondermijners aan te spreken en als het fenomeen zich uitbreidt daar adequate acties op te ondernemen.

Maar wat Kolthoff nu doet, is het probleem zodanig opblazen dat volkomen disproportionele maatregelen worden voorgesteld. Indien raadsleden op basis van een AIVD-advies niet hun zetel kunnen innemen, dan heeft dat onder meer grondwettelijke en andere implicaties. Nadat de kiezer heeft gesproken, is in beginsel niemand meer gerechtigd om een raadslid van zijn of haar zetel te halen, behalve dat raadslid zelf. Dat is een belangrijke staatsrechtelijke waarde. Als daar beperkingen op moeten worden aangebracht omdat zich aanzienlijke problemen zijn gaan voordoen, dan moeten er diverse wettelijke bepalingen worden gewijzigd.

Vervolgens is het de vraag of de hele machinerie van collegevorming etc. in het hele land enkele weken moet worden platgelegd om de AIVD de mogelijkheid te geven om enkele ‘ondermijners’ op te sporen. Kieswet en Gemeentewet moeten worden aangepast en de start van een nieuwe raads- en collegeperiode komt aanzienlijk onder druk te staan.

Hier wordt dus met een kanon op een mug geschoten. Bovendien is het zeer de vraag of de AIVD uit de voeten kan met de figuur van een risico-inschatting. Feitelijke ondermijning kan niet worden aangetoond, want de ‘potentiele ondermijner’ ís immers nog niet eens raadslid. Dus moeten er voldoende aanwijzingen worden gevonden dat het nieuwe raadslid wel eens op het verkeerde pad terecht zou kunnen komen. Dat wordt zoeken naar een speld in een hooiberg. Wat zijn de criteria? Hoe zwaarwegend moet de dreiging zijn om de uitspraak van de kiezer te kunnen corrigeren? Kan het afgewezen raadslid in beroep en bij wie dan wel?

Kortom: voorstellen zoals die van Kolthoff zijn op zichzelf al een ‘ondermijning’ van ons constitutioneel en democratisch bestel en vooralsnog ziet het er naar uit dat deze ondermijning tenminste even erg is als de vermeende ondermijning door toekomstige raadsleden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ellen Timmer (Pellicaan Advocaten) op
Het is typisch meten met twee maten. In de witwasbestrijding (Wwft) zijn politici kwetsbare personen, de zgn. PEP's, en moeten extra gemonitord worden. In diezelfde witwasbestrijding worden grote groepen onschuldige burgers onder een vergrootglas gelegd (zoals de complete not-for-profit) en dan zouden raadsleden en kamerleden niet gescreend hoeven te worden. Het is tijd voor screening van politieke functionarissen! Lees ook https://ellentimmer.wordpress.com/tag/vog/
Door ONDERMIJNING'. (-modewoord van 2018-) op
""Daarom zou tussen de verkiezingen en de beëdiging enkele weken moeten worden ingeruimd, zodat de screening van duizenden raadsleden door deze dienst tot een goed einde kan worden gebracht.""
De A!VD heeft nu al enkele maanden nodig om een zogenaamde "Verklaring van Geen Bezwaar" na een Veiligheidsonderzoek af te geven. Maanden! Hou er ook rekening mee dat er steeds meer raadsleden uit het buitenland afkomstig zijn. Daar is het raadplegen van inlichtingen voor een veiligheidsonderzoek helemaal niet mogelijk. Die Pieter Tops heeft wat teweeg gebracht met zijn uitvinding ÓNDERMIJNING'.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Eens met Ben.
Elzinga houdt zich, terecht, bij de mogelijke ondermijning door aankomend raadsleden.
Wel heeft Elzinga het over: op zichzelf al een ‘ondermijning’ van ons constitutioneel en democratisch bestel. Op dat constitutioneel en democratisch kom ik terug.

Een zin viel bijzonder op.
Maar wat Kolthoff nu doet, is het probleem zodanig opblazen dat volkomen disproportionele maatregelen worden voorgesteld.
Dan krijg ik, en ik denk ik niet alleen, de idee dat Kolthoff (naar redenen valt enkel te gissen) meehuilt met de wolven zoals Winants, Bovens, Spies, Ollongren.
Daar op voort bordurend stel ik/vraag ik me het volgende af.
Raadsleden worden rechtstreeks gekozen door het volk d.w.z. de algemene ledenvergadering.
Ministers, CDK's en burgemeesters niet. Hoe zit het met hun ondermijningsgedachten en zeker met hun integriteit? Van dat laatste zien we bijna wekelijks de verschijningsvormen.
Zonder een verder inhoudelijk oordeel dus waardeoordeel uit te spreken, denk ik aan Soros, Bilderberg, Shell enz. enz.
On top keurt de slager dus het eigen vlees en nog wel in wat we thans kunnen noemen een zgn. top-down-democratie!.

Hierbij kan overigens geen sprake zijn van toetsing aan de Grondwet wegens het ontbreken van een Constitutioneel Hof. En... daarnaast legt het Rijk dwingend regels op aan lagere organen (o.a. medebewind). De macht zetelt in Den Haag (en hoger-EU) en macht corrumpeert snel als we bijv. naar de historie kijken.
Ik vermoed dat het "papegaaien" dus de roep om een volledige stellingname over ondermijning (en integriteit) steeds groter wordt, te maken heeft met een gekunstelde vorm van zelfbescherming en niet langer met de feitelijke taak nl. vertegenwoordiging van de bevolking op democratische basis c.q. de uitvoering.

Door geknabbel aan de Trias Politica gaat het systeem vanzelf te gronde en ligt o.a. anarchie op de loer.
Door Ben (gemeentejurist) op
Prima stuk met de terechte teneur dat screening door de Aivd juist een ondermijning van onze lokale democratie is. Wat ik me afvraag omtrent ondermijning waarom deze ongelooflijk vergaande en antidemocratische voorstellen worden gedaan terwijl op geen enkele wijze is aangetoond dat 'ondermijning' daadwerkelijk een pregnant en groot probleem zou zijn. Er spreekt ook zo weinig vertrouwen in ons bestel uit en in onze kiezers en de lokale democratie. Kunnen partijen trouwens geen Vog van hun kandidaat raadsleden verlangen? Prima dat de heer Elzinga duidelijk stelling neemt!