of 62812 LinkedIn

Twee lessen uit 'Oslo'

Uiteindelijk heeft Anders Breivik zijn grote vijand, de ‘cultuurmarxisten’, vooral een grote dienst bewezen. Hij heeft ‘links’, de ‘politiek correcten’, de sociaalliberalen, de multiculturalisten hét wapen in handen gegeven in de strijd tegen rechts, tegen de ‘ik-zeg-wat-ik-denkers’, de conservatieven, de monoculturalisten: het argument namelijk dat hun retorica niet onschuldig is, wel degelijk tot haat en geweld kan aanzetten, en dat zij hun toon moeten matigen. Of sterker nog: dat ze moeten zwijgen omdat hun discours één grote leugen is gebleken.

Breivik is de duivelse karikatuur van een goede en juiste visie. De visie namelijk dat het ideaal van de multiculturele samenleving – inderdaad – mislukt is. Diversiteit is opgerekt tot parallelle samenlevingen, waar niet alleen sprake is van sociaaleconomische achterstand maar ook van een waardenpatroon dat haaks staat op de waarden van onze Grondwet.

Bruce Bawer is een Amerikaanse intellectueel die al jaren in Oslo woont en met verschillende publicaties het verhaal van de anti-islam en anti-immigratie-partijen en –bewegingen in Europa mede vorm heeft gegeven. In de Volkskrant van dinsdag schrijft hij over de huiver die hem bekruipt wanneer hij leest hoe Breivik hem 22 keer instemmend citeert in zijn vuistdikke manifest 2083.

Maar hij voegt eraan toe dat de gruweldaad van Breivik een zware tegenslag vormt voor een zaak van groot belang: ‘Net als andere Europese landen heeft Noorwegen een groot probleem. Miljoenen Europese moslims wonen in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen. Een verontrustend hoog percentage moslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar zij wonen, is voor het executeren van homoseksuelen en wil de democratie vervangen door de sharia. Vanwege islamitische potenrammers trekken homo’s weg uit Amsterdam. Vanwege islamitische jodenrammers vertrekken Joden uit het Zweedse Göteborg. En dan zijn er nog de schandelijke processen tegen politicus Geert Wilders in Nederland en historicus Lars Hedegaard in Denemarken, die aantonen dat de angst voor de toorn van moslims de vrijheid van meningsuiting beknot van degenen die de islam durven te kritiseren.’

Het domste wat ‘links’ nu kan doen, is dit momentum aangrijpen om net te doen alsof alleen de Breiviks van deze wereld, ogenschijnlijk nette, extreem-rechtse autochtonen, hun zorgen uiten over immigratie, multiculturalisme en een gebrek aan culturele identiteit. De verleiding is waarschijnlijk groot, maar het zou een vlucht betekenen in de comfortabele illusies van weleer die een werkelijkheid hebben geschapen waar de moordpartij van Breivik de verwrongen reactie op was.

Het domste wat ‘rechts’ in de huidige omstandigheden kan doen is, is zich alleen maar verontschuldigen. Breivik beroept zich vooral op Geert Wilders, en Wilders was er via Twitter als de kippen bij om hem te veroordelen als een geesteszieke man met wie hij niets te maken had. Zijn collega-politici haastten zich eveneens om op te merken dat Wilders natuurlijk op geen enkele manier schuldig was aan de drama’s in Oslo. En dat is ook zo. Maar die drama’s hebben ook duidelijk gemaakt dat woorden duur zijn en zorgvuldig gewogen moeten worden omdat zij in bepaalde omstandigheden ernstige gevolgen kunnen hebben, hoe onbedoeld die ook zijn.

De woorden van het PVV-discours zijn uiteindelijk woorden van wanhoop. Je hebt Europa, je hebt de massa-immigratie vanuit islamitische landen, je hebt een laffe politieke elite die geen grenzen aan die immigratie stelt en de aanwezige moslims niet dwingt tot assimilatie. Je hebt dus een grote groep gelovigen binnen je grenzen die zich nooit zullen aanpassen, omdat hun geloof en waarden onverenigbaar zijn, en altijd zullen blijven, met de waarden van de autochtone, westerse, christelijke samenleving.

Thee drinken helpt niet, en debatteren vanuit de hoopvolle gedachte dat de islam uiteindelijk wel inpasbaar zal blijken, is naïef. Wat dan rest, als er dus geen enkele oplossing blijkt te bestaan voor een levensgroot probleem – het probleem van de vreemde overweldiging van je eigen land – is een politiek van verwijdering. Maar omdat alle juridische titels om moslims terug te sturen naar hun land van herkomst ontbreken, resteert een politiek van wegpesten. Dan ga je het dus heel denigrerend en krenkend hebben over ‘kopvoddentaks’ en over het wegsturen van miljoenen moslims uit Europa wanneer ze zoiets als de sharia ook maar zouden overwegen.

‘Oslo’ heeft duidelijk gemaakt dat deze onmogelijke wanhoopsboodschap in bepaalde omstandigheden – van eenzaamheid, afwijzing, isolement, valse romantiek, etc. – kan uitgroeien tot een apocalyptisch visioen waarin mensen denken dat ze tot iets groots geroepen zijn en een daad moeten stellen. En slechts een minachtend glimlachje over hebben voor de consternatie waarin de nabestaanden zich bevinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
Max •03.08.11 15:18

Een Egyptisch Nederlandse schrijfster en tolk wees in een discussieprogramma (Hollandse zaken bij Max) erop dat die Noor geschreven heeft na 11 september met zijn weerzinwekkende plannen te zijn begonnen. Fortuyn kwam toen net op als politicus en Wilders zat bij de VVD. Het populisme (Wilders dus nu) wordt aangewezen als oorzaak, maar dat is zeer de vraag volgens haar beschouwing. Volgens deze schrijfster kun je ook stellen dat Fortuyn, Verdonk en Wilders een "uitlaatklep" vormen voor wat als onvrede in de samenleving heerst en oorzaken daarvan op de agenda houdt.

Waarom zijn het toch alleen kunstenaars met een Islamitische achtergrond, die zaken zonder verkokerde blik kunnen beschouwen.

Eindelijk werd in Nieuwsuur door Stan Huys gisteren eens gevraagd aan Pechtold waarom de discussie niet op een hoger niveau komt. Die is teruggekomen van vakantie om te reageren op uitspraken van Wilders in een krant. Rutte moet Wilders tot de orde roepen en CDA ook volgens Pechtold. Dat was door Verhagen beloofd als Wilders uit de bocht vliegt. Hij kwam immers ook van vakantie terug. Dat konden Verhagen en Rutte dus ook doen.

Het is feitelijk niet productief van Wilders om zijn mening zo schril te verkondigen, want als er een alternatief komt, die dat niet doet, slinkt denk ik zijn aanhang in tot weer 6 zetels of minder. Hij groeit nu ook niet meer vanwege de verpakking.

De schrilheid en ruwheid in communicatie vormen een heel onaangenaam tijdsbeeld nu in Nederland en is ook bij de politiek erin geslopen.

Indien 2002 niet had plaatsgevonden en alleen Wilders diens toonzetting in een oase van onderlinge beschaafde communicatie hier toepaste, zou je wellicht kunnen stellen dat hij in hoge mate de polarisatie aangejaagd heeft. Gezien het feit dat de politiek sinds 2002 niet voldoende antwoord biedt op de onvrede, kun je die op zijn minst voor de gepolariseerde toestand in Nederland in hoge mate mede verantwoordelijk stellen. Daarvoor onderbreekt Pechtold zijn vakantie weer niet! D66 heeft net als Groenlinks en PvdA behoorlijk boter op het hoofd vanwege hun houding tegenover Fortuyn. Zalm trouwens ook.

Tip. Programma bij de Ikon op maandag 1 augustus om 23.15. De wereld na 9/11, aflevering: Wolven in schaapskleren.
Aan het woord zijn de oprichters van een Islamitisch centrum op steenworp afstand van Ground Zero. Timing lijkt mij heel onhandig, maar de Imam stelde het volgende.
Er moet een scheiding getrokken worden tussen cultuur en religie. In de verpakking van het land waar men is gaan wonen kan dan de Islam funktioneren met de rest van betreffende pluriforme samenleving. Hijzelf heeft vanwege verschillende woonomstandigheden in zijn jonge jaren 3x andere culturele kleding gedragen. Hij paste zich bij de gebruikelijke dracht in zijn omgeving aan.
Of dit wolven in schaapskleding zijn moeten kijkers zelf maar beoordelen. Het maakte een integere indruk op mij. De echtgenote droeg geen hoofddoek. Dus hij is consistent erin dat cultuur en religie gescheiden moeten blijven en aanpassing aan je omgeving gewenst is. Hij noemt dan ook een Frans Islamitische beleving, Amerkaans Islamitische beleving etc. Er is niet gevraagd aan deze Imam of integratie in de liberale democratie (Europeanisering van Islam in feite) daar ook bij hoort.
Door Max op
Ik vind de manier waarop links probeert om de massaslachting in Noorwegen politiek te recupereren beangstigend en gevaarlijk. Wat heeft Wilders nu met Noorwegen te maken?Ja hoor, en Sinterklaas inspireerd de overvallers op juweliers.Was Breivik niet al tien jaar geleden met zijn voorbereidingen begonnen? Waar was Wilders toen?

Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
M.F. de Koning •01.08.11 15:41

Mooie bijdrage.
Tja, in elk tijdsgewricht duikt wel een "wereldreddend" gedachtegoed op, die dominant kan uitpakken, tot en met mensonterende vormen toe.

Het gaat altijd mis vroeg of laat, omdat integriteit niet de boventoon voert daarbij. Te omvangrijk en met heel veel mensen, die dat gestalte moeten geven.

In de 16de eeuw schijnt het Katholisme en Protestantisme tot een aardig vergelijk te zijn gekomen. De bijbel werd bestudeerd en het werd meer een persoonlijke verantwoordelijkheid. Vandaar ook, denk ik, ontelbare splitsingen alleen al in Nederland.

Karin Amstrong denkt de dominante wereldreddende, of mensheid reddende neigingen naar een vorm (religieus of ideologisch), te kunnen oplossen met compassie. Ik denk dat zonder pragmatisme (als tegenwicht tegen calculerende inslag van mensen) dat een illusie is.

Die mensdom-reddende reflexen zie je ook in activistische kleinere verbanden, tot zelfs eenlingen toe.

Er wordt niet geleerd van het verleden.
Tot een gulden middenweg komt men niet.
Activistische smaldelen overvleugelen gauw de zwijgende en passieve meerderheid. Of eenlingen menen een daad te moeten stellen om een ontstane impasse of vacuum te moeten doorbreken.

Je ziet e.e.a. al 15 jaar onrustbarend vastlopen en niets wat koerst meer op welke richting het op moet met breed draagvlak. Daarin was Fortuyn volstrekt uniek en een vooruitziend talent. Bediende geen specifieke groepen. Alles stond in het teken van algemeen belang en gezond verstand, met inzet van pragmatisme, integriteit en menselijke maat.
Hadden de overige partijen daar maar op aangehaakt en niet het (demoniserende) omgekeerde gegaan. Een gemist moment in de politieke geschiedenis.
Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
Geachte heer Wijfje,

Uw citaat:
U gaat niet in op mijn vraag of u wetgeving gebaseerd op groepen wilt invoeren.
Antwoord:
ik heb al meer dan eens aangegeven dat ik de huidige wet toegepast wil zien! Als die op individu is gebaseerd hoef ik dat toch niet nog eens erbij vermelden?

Uw citaat:
U omzeilt tevens de vraag of een instelling die mensenrechten schendt overheidssubsidie moet ontvangen.
Antwoord:
Ik omzeil niets. Ik heb al meer dan eens aangegeven dat er geen onderscheid moet zijn tussen personen, of groepen t.a.v. toepassing van de wet. Bij schending van de wet lijkt mij het vanzelfsprekend dat overheidsteun ingetrokken kan worden. Dit moet dan wel consequent bij iedereen tegen het licht gehouden worden!

Voor iedereen goed openbaar onderwijs lijkt mij trouwens het beste integratiemiddel en kans voor een kind om in elk geval op school een bredere kijk op de wereld te krijgen. Subsidie aan culturele groepjes lijkt mij ook tot particulier domein te horen. Net als levensbeschouwingen dus!

Uw citaat:
M.b.t. toelichting over stromingen elders van
Antwoord:
Dat alle grote religies heel veel stromingen hebben lijkt mij een open deur.
Niet relevant voor deze discussie lijkt mij.
Alleen geeft in Nederland slechts een daarvan fricties, terwijl juist door ontbreken daarvan bij alle overigen aantoont dat de gemiddelde burger in Nederland niet tegen tal van levensovertuigingen is (in Nederland 500 kerken), maar wel van belang vindt hoe men zich verhoudt met de rest en de Rechtsstaat!

Uw citaat:
Kloe nu van mijn hele betoog is dat ik denk dat u ontkent dat er ook maar een (zegge; 1) moslim zou kunnen zijn die kan functioneren in een westerse democratie
Antwoord:
Nu daag ik u werkelijk uit citaten van mijn hand uit al mijn teksten eruit te lichten, die uw conclusie onderschrijven!!!!
Ongeacht welke levensovertuiging, gaat het er om, of men de grondslagen van de Rechtsstaat hier als leidend ervaart. Dat is het fundament van de Rechtsstaat. Hier is de Bush doctrine wel van toepassing. Wie daar niet mee eens is, is dus daar tegen!
Dat je ondertussen de Rechtsstaat kan afwijzen, dit kan uitdragen, hier kan wonen en werken, haal je koekoek. Dat is eigen aan ons systeem. Men schreeuwt het ook niet van de daken.
Ik zie bij herhaling dat u met een sterk vooringenomen bril leest, of dyslexie heeft.

Uw citaat:
Voor wat betreft de SGP vs Islam; kunt u mij een dan wel meer voorbeelden geven van islamitische organisaties die overheidssteun ontvangen en tevens zich uitspreken tegen fundamentele mensenrechten?
Antwoord:
U komt steeds weer met afleidende vragen. Men roept dat niet hardop. Ben je aanhanger van een fundamentalistische vorm en je draagt dat uit binnen en buiten je eigen kring dan predik je tegen de liberale democratie. Bij de fundamentalistische vorm is vermenging van kerk en staat een gegeven en de ongelijkwaardige situatie tussen mannen en vrouwen ook. Ik haal de SGP erbij als onderstreping dat toetsing en correctie bij de een er wel is en de ander niet. U vermijdt ja of nee te antwoorden ondermeer daarop!

We kunnen vaststellen dat u volkomen mijn concrete vragen negeert, maar die bal onterecht naar mij toespeelt. U past fors de pot verwijt de ketel hier toe met uw verwijten over omzeilen, of niet ingaan op dit of dat.

Nou zou ik het waarderen als u op dezelfde wijze als ik richting u doe, om zowel citaat en een antwoord daarop te bieden en geen "uitstapjes" meer daarbuiten te maken. Het is zonder dat al lastig genoeg tot een goed verstaan te komen, zoals overduidelijk is gebleken!
Door M.F. de Koning op
Apocalyptische cultuurkritiek inherent aan het conservatisme
In zijn column in Binnenlands Bestuur en in een vraaggesprek met de NOS vraagt prominent conservatief denker Bart Jan Spruyt zich af welke lessen we kunnen leren van Oslo. Spruyt noemt “Breivik de duivelse karikatuur van een goede en juiste visie. De visie namelijk dat het ideaal van de multiculturele samenleving – inderdaad – mislukt is”. Maar waar hij de conservatieve cultuurdiagnostiek deelt, verwerpt hij de apocalyptische visioenen van Breivik. Een van de belangrijkste lessen, aldus Spruyt in Binnenlands Bestuur, is dat “’Oslo’ duidelijk [heeft] gemaakt dat deze onmogelijke wanhoopsboodschap in bepaalde omstandigheden – van eenzaamheid, afwijzing, isolement, valse romantiek, etc. – kan uitgroeien tot een apocalyptisch visioen waarin mensen denken dat ze tot iets groots geroepen zijn en een daad moeten stellen.” Spruyt verwijt Geert Wilders bij te dragen aan dergelijke apocalyptische visioenen.
Spruyt lijkt hier over het hoofd te zien dat apocalyptische visioenen een integraal onderdeel zijn in de canon van conservatieve cultuurdiagnostiek. Of het nu gaat om Friedrich Nietzsche of Carl Schmitt, Ortega y Gasset of Gabriel Marcel, hun werk ademt een diepe, apocalyptische wanhoop over de teloorgang van de Westerse beschaving. Hoewel de diagnostiek van bovenstaande denkers verschilt, doemt uit hun werk ten diepste een besef op dat de Westerse cultuur aan de rand van de afgrond staat. We staren in de afgrond en die afgrond staart terug, aldus Nietzsche. De onafwendbare teloorgang van die cultuur kan alleen worden afgewend door de terugkeer naar wat de cultuur ooit zuiver, een en heel maakte. Daarbij hoort een volstrekte afwijzing van wat die eenheid verstoort en het aangaan van een cultuurstrijd om die eenheid te herstellen.
Of het nu gaat om de presocratische heroïek van Nietzsche, Schmitts afwijzing van het gedepolitiseerde liberalisme en Gassets en Marcels afwijzing van de massamens, over een ding zijn vrijwel alle conservatieve denkers het eens: alleen zij kunnen een dam opwerpen tegen de onvermijdelijke ondergang en, zoals Nietzsche in de Genealogie van de moraal zegt, “de mens zijn doel en bestemming teruggeven.” De conservatieve diagnosticus is pessimistisch, messianistisch en eenzaam. Illustratief voor die eenzaamheid is wat Friedrich Nietzsche aan de vooravond van zijn ineenstorting opschrijft: “Ik ben de eenzaamste mens. Noch onder de levenden, noch onder de doden heb ik verwanten.”
Ook volgens moderne conservatieven als Bart Jan Spruyt moet het huidige tijdsgewricht als een eindtijd worden ervaren. Alleen een terugkeer naar Joods-christelijke waarden kan het Westen behoeden voor haar onvermijdelijke ondergang. De strijd geldt ditmaal niet de moderniteit maar de Islam en haar multiculturele, linkse wegbereiders. Maar of het nu moderne of conservatieve denkers uit de 19e of vroeg 20e eeuw betreft, de denkschema’s zijn vrijwel identiek: de Europese cultuur verkeert in een eschatologische crisis en alleen de terugkeer naar een zuivere, bijna mythologische begintijd kan haar behoeden voor de vrijwel zekere ondergang.
Bart Jan Spruyt kan Wilders, en dat behoeft geen betoog, Brevik veel verwijten maar niet het apocalyptische eindtijddenken dat beiden uitventen. Apocalyptische visioenen maken integraal deel uit van de conservatieve cultuurkritiek. Wanneer apocalyptische visioenen gevaarlijk zijn, dan is ook de conservatieve cultuurkritiek minder onschuldig dan Spruyt suggereert.
Mark de Koning
Amsterdam


Door Dick Wijfje op
Geachte heer van Dijk

Voor wat betreft de SGP vs Islam; kunt u mij een dan wel meer voorbeelden geven van islamitische organisaties die overheidssteun ontvangen en tevens zich uitspreken tegen fundamentele mensenrechten?
Waar het gaat om de Islam; ja, ik denk dat daar verschillende stromingen zijn. Het huidige regime in Syrie wordt gevormd door de alawitische minderheid, en onderderdrukt Soenni's. Christenen zouden overigens blij zijn met dit regime omdat ze dit liever hebben dan een soenni regering. Er bestaat al heel lang verschil tussen Soennieten en Sjiiten. Dit leidt bijvoorbeeld op Bahrein tot vervelende situaties.
Het is geheel juist dat er binnen de SGP een minderheid is die voor deelname van vrouwen is. De burgemeester van Sliedrecht, zeg ik nu uit mijn hoofd. Maar de Nederlandse overheid is geen God, en deze burgemeeser geen Lot.
Kloe nu van mijn hele betoog is dat ik denk dat u ontkent dat er ook maar een (zegge; 1) moslim zou kunnen zijn die kan functioneren in een westerse democratie. U gaat niet in op mijn vraag of u wetgeving gebaseerd op groepen wilt invoeren. U omzeilt tevens de vraag of een instelling die mensenrechten schendt overheidssubsidie moet ontvangen.
Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
Max13 •31.07.11 12:00

De Pakistaans Nederlandse schrijfster Nahir (columniste in Buitenhof) komt daarmee aardig overeen. Dit zijn vrouwen die de bruggen vormen in discussie en zeker voor hun kinderen de spagaat die u noemt gemakkelijker gaan maken. Vrouwen als mevrouw Nahir zullen als moeder in staat zijn om de eigen cultuur en nieuwe omgeving bij hun kinderen een goede balans te geven. Tot een identiteit waarbij men zich goed kan voelen als individu, maar toch verbonden met eigen roots, zonder de heimwee, of min of meer innerlijke verscheurdheid van kinderen die emigreren. Terug naar eigen land niet ideaal voor hen. Nieuwe land ook niet ideaal. In eigen land grote herkenning met alle mankementen daar weer. Nieuwe land geen brede herkening, maar wel veel betere perspectieven als individu, met name voor vrouwen. Dat vergt wel wat in familiesfeer voor hen.
Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
Aanvulling.

Dick Wijfje •31.07.11 08:03
Geachte heer van Dijk,

het lijkt mij dat wij het er geheel over eens zijn dat de Westerse samenleving het verdient verdedigd te worden Ik ben een groot liefhebber van onze vrijheden. Uw redenering over de 'de' Islam leidt echter tot een fundamenteel andere rechtsstaat, waarin wij gebaseerd op groepskenmerken iemand tot een bedreiging verklaren.
Tot zover uw citaat.

Uw conclusie na eerste zin hier vereist toelichting. Ik zie het verband niet.
Ik stelde dat Moslims een verzamelnaam is, zoals Katholieken en Protestanten dus.
Het wordt problematisch wanneer mensen een fundamentalistische vorm (duidelijke groepskenmerken) aanhangen, die de rechtsstaat hier afwijst en eigenlijk dus al of niet actief (geweldloos hopelijk) dat wil bevorderen. Dat kan een bedreiging voor de rechtsstaat vormen. Dat heeft Theo van Gogh al ondervonden. Verder lijkt het mij logisch dat je aan mensen met dit gedachtegoed geen paspoort aanbiedt. De groep wordt alleen maar groter die dus nooit integreert (dat is meer dan werk, school en Nederlandse taal beheersen). Waarom zou ik daarmee een fundamenteel andere rechtsstaat voor ogen hebben???? Ik wil juist graag houden wat het nu is. Maar zie laksheid. Dit moet niet beperkt worden tot de gemakkelijke doelen als SGP en Wilders. Dus uw reactie op aangehaald citaat kan ik ook niet plaatsen.
Door Peter van Dijk (maatschappelijk werker) op
Geachte heer Wijfje,

Uw eerste twee zinnen kloppen.
Verderop in onderste helft van uw betoog komen er conclusies en aannames die niet voor mijn rekening zijn.

a.De SGP is getoetst op hun normatieve opvattingen, die men daadwerkelijk in praktijk brengt (en op vingers getikt). Wilders alleen nog op opvattingen. Dit gebeurt niet bij Islamitische opvattingen en de praktijk ervan in het dagelijks leven. Dat stel ik vast en vind het van belang voor stabiliteit hier dat hierover ook duidelijkheid komt, zoals bij Wilders en SGP. Bent u het daarmee oneens?

b.In relatie tot de SGP noemt u vrouwenrechten. Waarom niet in relatie met Islam?

c.Binnen de SGP is er een minderheid (heb ik althans de indruk) van vrouwen, die ook vrouwen ambtsdrager willen laten worden. Een ander deel deelt de overtuiging dat dit voorbehouden is aan mannen. Dat staat hen vrij in hun eigen geloofsverband.
Kritiek krijgt de SGP wel voortdurend van buiten af op hun afwijkende normen. Ook binnen de politiek.

d.Binnen de Islamitische gemeenschap funktioneren ook alle vrouwen en meisjes niet uit vrije wil zoals zij volgens hun cultuur als gerespecteerde Moslima's moeten leven. Het collectivisme en loyaliteit dwingt hen daartoe. Vrije wil is dus sowieso een rekbaar begrip, zowel in SGP als in Islamitische culturen. Mee eens?

e.Gaan wij zorgvuldig om met vrouwenrechten en dus onze grondslagen hier dit maar selectief te negeren? Moet het voor een meisje met een Islamitische achtergrond dus helemaal geen verschil maken of haar wiegje in een Islamitische land staat, of in een land waar grondslagen gebaseerd zijn op de moderniteit?
Dat is het nu vaak niet en schieten we dus in tekort! Bent u het daar mee eens?
Verschil tussen hier en land van herkomst maakt alleen betere sociale en economische factoren en leerplicht hier.

f.Mensen dienen gelijkwaardig beschouwd te worden, ongeacht kenmerken waarmee men geboren is, maar ook ongeacht in welk gezin hun wiegje toevallig is komen te staan. In een SGP gezin, of Moslimgezin, of waar dan ook. Dat is geen vrije keuze van het individue. De wieg zal rol blijven spelen t.a.v. identiteit en t.a.v. gemakkelijker of moeilijker kansen. Dat is altijd al zo geweest, maar met de emancipatiestrijd een heel groot stuk verminderd. Door de komst van de Islam weer teruggeschroefd.
Ook voor homo's. Door de ontkerkelijking, nu veel meer liberale gelovigen en de emancipatiestrijd, leek het op dat punt beter te gaan. Nu is de moeizame verhouding tussen homosexualiteit en religie weer scherper geworden door komst van Islam hier. Eens?

g.In de moderniteit mag nimmer genormaliseerd worden dat ongelijkwaardigheid tussen individuen op grond van geboortekenmerken een praktische vertaling krijgt buiten het particuliere domein.

h.U komt met een paar conclusies beginnende met: of ik van mening ben dat een instelling etc. Daarna ben ik u helemaal kwijt.

Nu houden we het beperkt tot het heden, maar voor een zinvol debat moet er ook gehouden worden wat de andere partij daadwerkelijk schrijft. Ik kan moeilijk in discussie gaan over zaken waar u van veronderstelt (op basis waarvan ontgaat mij geheel) dat ik dat geschreven heb. Het eerdere patroon drijft weer boven.
Wanneer u concreet een alinea aanhaalt en beargumenteert wat daar volgens u wel of niet klopt, houden we het overzicht.
Door Max13 op
De islamitische de Noors-Pakistaanse popzangeres Deeyah vluchtte van Noorwegen naar Engeland en de VS. Ze strijdt met muziek en film voor de vrijheid van meningsuiting en confronteert moslimfundamentalisten met hun hypocrisie.We zitten gevangen tussen twee culturen, die van onze ouders en die van het Westen,vertelt de Noors-Pakistaanse popzangeres Deeyah:http://www.one11.nl/held/46/Deeyah/