of 61869 LinkedIn

Troonrede moet helemaal anders

Bij de troonswisseling was er de gelegenheid om Prinsjesdag aan te passen aan de moderne tijd. Helaas is dat toen achterwege gebleven, maar het zou alsnog moeten plaats vinden. Koning Willem-Alexander leest op de derde dinsdag in september de jaarlijkse beleidsvoornemens voor van het kabinet-Rutte II. Het gaat hier om een lange traditie en op zichzelf genomen is er alle reden om goede tradities in ere te houden.

De troonrede in huidige vorm is echter niet een goede traditie en dat komt omdat de gemiddelde burger op het verkeerde been wordt gezet. De suggestie wordt gewekt en gevoed dat de koning op enigerlei wijze te maken heeft met de plannen die worden gepresenteerd. Formeel is dat ook zo. De Nederlandse regering wordt gevormd door de koning en de ministers samen. Allerlei besluiten en regelingen worden door de ministerraad genomen, maar vele van die besluiten moeten ook door de koning worden ondertekend.

Willem-Alexander heeft het er maar druk mee. Een grondregel van de Nederlandse democratie is echter ook dat de koning onpartijdig is en geen politieke invloed uitoefent. Zou dat wel het geval zijn, dan komt het Nederlandse koningschap meteen in de gevarenzone. De politiek gaat er dus over en de koning heeft en mag geen politieke invloed hebben. Maar dan moet die indruk ook niet worden gewekt. En dat is nou precies wat op Prinsjesdag ieder jaar wel gebeurt.

We willen graag dat burgers en vooral ook nieuwe Nederlanders respect hebben voor de Nederlandse rechtsstaat en democratie. Integratie betekent dat er begrip moet zijn voor de spelregels en de cultuur, maar dan moeten die spelregels ook wel duidelijk en te begrijpen zijn. Het optreden van de koning op Prinsjesdag is echter nauwelijks uit te leggen. Als aan een nieuwe Nederlander wordt verteld dat bij het begin van een nieuw parlementair jaar een sprookje wordt opgevoerd, de koning helemaal niet meent wat hij zegt en in ieder geval geen enkele invloed heeft op de gepresenteerde plannen, dan is dat een buitengewoon ongeloofwaardig verhaal.

Ook op Prinsjesdag moet het beeld worden gepresenteerd van een koningschap dat boven de partijen staat, neutraal is en niet mag worden geassocieerd met enige politieke boodschap. Prinsjesdag behoort ieder jaar het beginpunt te zijn van politieke scholing en vorming en dan is een eerlijke en duidelijke boodschap geboden, terwijl nu ieder jaar opnieuw democratische mist wordt geboden.

Het aanstaande optreden van koning Willem-Alexander op Prinsjesdag wekt dus een verkeerde indruk. Hoe zou moeten worden gecorrigeerd? Dat is betrekkelijk eenvoudig en de Grondwet hoeft er niet voor te worden aangepast. In het nieuwe format leest de koning een algemeen deel van de troonrede voor, waarin een oproep wordt gedaan om rechtsstaat, democratie en het vaderland te dienen. Daarna krijgt de minister-president het woord om de beleidsvoornemens van het kabinet te presenteren. Hoe simpel is het. Zo snel mogelijk mee beginnen. Het gaat hier om een staatkundige vernieuwing die werkelijk van betekenis is, want aanknopingspunt geeft voor het eerlijke verhaal over het functioneren van de Nederlandse democratie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pinkel Pap (papstorter) op
Als aan een nieuwe Nederlander wordt verteld dat bij het begin van een nieuw parlementair jaar een sprookje wordt opgevoerd, de koning helemaal niet meent wat hij zegt en in ieder geval geen enkele invloed heeft op de gepresenteerde plannen, dan is dat een buitengewoon ongeloofwaardig verhaal.


Dit ei wat er moet gebeuren met de zogenaamde NIEUWKOMERS.
Dat schrijft De Tijd.

In België kunnen mensen zonder verblijfsvergunning en uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal vijf maanden opgesloten worden. Als je niet kunt bewijzen dat er een reële kans op uitwijzing is, moet je mensen zelfs al na een eerste termijn van twee maanden vrijlaten. Voor criminelen in illegaal verblijf is de vasthoudingstermijn maximaal acht maanden.

Volgens een Europese terugkeerrichtlijn mag iemand echter zes maanden in vreemdelingenbewaring worden gehouden, maar dat kan "in bijzondere gevallen" met een jaar worden verlengd. Theo Francken gaat daarom voorstellen om ook in België deze vasthoudingstermijn maximaal op te trekken tot 18 maanden. Die verlengde opsluiting moet tijd kopen om dossiers af te werken.

'Hefboom'

Vreemdelingen weigeren vaak om tactische redenen mee te werken en te onthullen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Een bijkomend probleem is dat veel landen, zoals Algerije, talmen om de nodige documenten af te leveren.

"Het is een hefboom voor verwijderingen. Als mensen weten dat ze anderhalf jaar kunnen vastgehouden worden in een gesloten centrum, zullen ze sneller geneigd zijn mee te werken aan hun terugkeer", aldus Francken.

De regering besliste eerder dat er 1.000 plaatsen bijkomen in gesloten centra. Het totaal komt zo op 1.600 plaatsen.