of 63966 LinkedIn

Sluit de raadzalen maar

Onder griffiers neemt de tevredenheid over het digitale (raads) vergaderen toe. Begrijpelijk. Want de techniek werkt beter. De webcams staan mooier afgesteld. Het digitaal stemmen lukt. Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor digitale bespreking. De digitale basis lijkt dus wel op orde. Maar nu?

Enerzijds is dit een mooi moment voor de gemeenteraad en het college om de echte kansen van digitaal raadswerk te gaan verzilveren. Neem de informatieplicht van het college. Benut de digitale mogelijkheden door bijvoorbeeld met die tijdrovende informatie- en of beeldvormings-bijeenkomsten aan de slag te gaan. Doe dat door ‘informatievoorziening’ op te nemen in ‘een studio’. Het college(lid) kan dan echt een goede presentatie neerzetten.

Gaat het niet goed, dan doe je de opname gewoon even opnieuw. Voeg beeld toe over het thema of de locatie. Dat geeft zonder meer een hogere kwaliteit van informatievoorziening. Dwingt de raad het college om op voorhand aan te geven of de informatie voor een raadslid NODIG is, NUTTIG is, of AARDIG is om te kennen, dan neemt de kwaliteit nog meer toe omdat een raadslid weet waarom hij die informatie tot zich neemt. En het biedt een raadslid flexibiliteit, omdat hij zelf kan bepalen wanneer hij zich de informatie eigen gaat maken. En dus niet op tijdstip x van dag y klaar moeten zitten achter de PC.

Anderzijds zie ik gemeenteraden die digitaal werken en zeker wanneer zij ook nog eens een slim vergadersysteem hanteren, in het afgelopen jaar niet meer plenair in het gemeentehuis vergaderen. Zo’n raad maakt duidelijk dat er blijkbaar niets is dat bijdraagt aan een goed besluit en waarvoor wel een plenaire bijeenkomst in de raadzaal is vereist. Kennelijk zijn er geen maatschappelijk zwaarwegende kwesties voor raden die een discussie/debat/besluit met een voltallige raad in de raadzaal nodig maken.

Ook zie ik bij raadsleden het ‘recht ontstaan ‘ om niet naar het gemeentehuis geroepen te willen worden voor besluitvorming. Want enkel het nemen van een raadsbesluit vereist een quorum in de raadzaal. Met de tijdelijke wet digitale beraadslagingen is de mogelijkheid gecreëerd dat ieder raadslid zijn ‘eigen raadszaal’ kiest. Want een raadslid kan in een digitale raadsvergadering op elke plek mee doen aan een stemming. Op de reguliere werkplek, op het vakantieadres, zelfs ziek in bed. Hoe snel kan het gaan! Nog maar een jaar geleden werden bij belangrijke besluiten zieke raadsleden bijna van hun bed gelicht om mee te stemmen in de gemeenteraad. Lukte dat niet, dan was je als raadslid gewoon afwezig.

Voor mij voelt het dat bij het oplossen van een probleem te weinig de vraag aan de orde is geweest, welke nieuwe problemen krijgen we er met deze oplossing voor in de plaats? Als er eigenlijk geen kwesties gevoeld-, of door de meerderheid gewenst zijn, die een plenaire raadsvergadering in het gemeentehuis vereisen, dan komt in mijn somberste beeld het moment nabij dat de raadzaal in het gemeentehuis wordt gesloten. Want de gemeenteraad blijkt dan nog slechts een digitale besluitmachine te zijn! Dan is een ogenschijnlijk kleine digitale ontwikkeling uiteindelijk een gevaar geworden voor de lokale democratie. 

Jan Dirk Pruim
Lees hier alle columns van Jan Dirk Pruim

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Walraven (Inwoner gemeente Heerlen) op
Vergeet vooral de geïnteresseerde inwoner niet. De interesse in gemeentepolitiek is al tanende. Samenwerkingsverbanden sluiten de burger en vaak ook de raadsleden al buiten. Discussies moet je face to face kunnen voeren en zeker niet digitaal.
Door Gerard Heetman op
Deels kan ik de gedachten van Jan Dirk onderschrijven zolang het niet gaat om bijeenkomsten waarin discussie tussen raadsleden onderling en het college plaatsvindt. Maar openbaarheid van een vergadering van de gemeenteraad, ongeacht of het een informatieve, beeldvormende of besluitvormende vergadering is, blijft de hoofdreden om op welke wijze dan ook in het openbaar te vergaderen. Het gaat immers om een uitwisseling tussen volksvertegenwoordigers onderling en met het college.
Welke vorm van informeren of vergaderen ook wordt gekozen, er zal ook steeds een mogelijkheid moeten zijn dat de burger in moet kunnen spreken. Het meeste baat heeft een inspreker in een bijeenkomst waarin de standpunten van de volksvertegenwoordigers nog niet in beton zijn gegoten. Die momenten moeten, of het nu in online of fysieke vorm gebeurt, daarom helder gepland worden.
Kortom, waar inspraak en debat geen effect meer hebben op een te nemen besluit kan online een mogelijkheid zijn, al dan niet in combinatie met fysiek. Maar dat leidt ook tot de conclusie dat het sluiten van een raadszaal nooit een oplossing zal kunnen zijn.
Door Zipje (gemeenteambtenaar) op
Deze vrees lijkt mij niet geheel terecht. Het betreft de uitvoering van een tijdelijke wet. Straks wordt er weer gewoon fysiek vergaderd terwijl de mogelijkheid blijft bestaan om de vergadering digitaal te volgen. Extra dus en niet minder.
Door Elisabeth Nymus (schrijfster "seksueel misbruik" en "Vrouw van") op
rampenplan als het om burger participeren gaat en er vooral linken gestuurd worden, op aanvraag, waarop je moet inschrijven om een opiniërende vergadering te mogen bekijken op het tijdstip van de gemeenteraadsvergadering. Alle digibeten en analfabeten worden hiermee uitgeschakeld en tevens de mindervaliden die afhankelijk gemaakt worden van anderen, want het kan alléén op dat tijdstip.
Reageren ter plekke is onmogelijk en dus géén inbreng! Bij besluitvormende vergaderingen in veel gevallen het inspreken ook met de nodige drempels opgeworpen en je moet meteen weg. Overigens is er dan in mijn gemeente in een keer wel mogelijk om een besluitvormende vergadering via internet terug te kijken!!!! Ik krijg steeds meer het idee dat men de inbreng van burgers onmogelijk wil maken en daarmee wordt de democratie aardig om zeep geholpen!