of 60831 LinkedIn

Publiek verantwoorden

De afgelopen jaren heeft de Almeerse raad geïnvesteerd in ‘publiek verantwoorden’. Onder die noemer zijn gemeenteraadsleden het gesprek aangegaan met instellingen, corporaties en ‘maatschappelijke organisaties’ in de stad. 

Een onderwerp dat niet eenvoudig ‘handen en voeten’ te geven is. Maar wel belangrijk omdat het alles te maken heeft met raad in positie. Want een raad in positie is goed geïnformeerd. Dat geldt niet alleen om toezicht te kunnen houden en om verantwoordelijken om verantwoording te kunnen vragen. Maar ook om goed toegerust, want goed geïnformeerd, te kunnen agenderen, om kaders te kunnen stellen, richting te kunnen geven en om partijen samen te brengen.

De raad formuleerde een tweetal ambities bij dit onderwerp. Juist omdat de raad het als instrument voor de raad zag. Die ambities waren:
1. Het beter ontsluiten van kennis en informatie voor de raad. Door nieuwe bronnen te slaan (en tegelijk bestaande informatiestromen in te dammen). Met als doel minder afhankelijk te zijn van informatie vanuit het college en meer informatie te genereren op ‘maat van de raad’, om beter in positie te komen om (tijdig) de juiste onderwerpen te kunnen agenderen en meer perspectieven op feiten, trends en ontwikkelingen te krijgen dan die de informatie(stromen) vanuit het college bieden.

2. Raad en samenleving beter verbinden, in aanvulling dus op de relaties en ontmoetingen die er zijn tussen raadsleden en fracties en inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties enzovoort. Met andere woorden: inzetten op relaties en verbindingen tussen het bestuursorgaan raad en al die partijen in de stad en de regio die meewerken aan publieke taken en bijdragen aan publieke waarden.

De gesprekken met de maatschappelijke instellingen die actief zijn in het lokaal publiek domein leverde inzicht in de gemaakte keuzes door die organisatie of instelling . Maar leverde ook veel inzicht in het functioneren van complexe ketensamenwerking(sverbanden) en ieders verantwoordelijkheid daarin. De gesprekken voorzagen in een behoefte van raad én partners: namelijk de mogelijkheid om op een goede manier op het juiste podium over publieke taken en publieke waarden te kunnen spreken. De gesprekken boden een mogelijkheid om nu eens over die onderwerpen te spreken waar politici niet (primair) verantwoordelijk voor zijn, maar waar ze wel verantwoordelijkheid voor voelen. Het blijft de vraag hoe en waar je die onderwerpen agendeert. De verantwoordingsgesprekken bieden in elk geval (een begin van) een antwoord.

In een wereld waarin ook raadsleden de mond vol hebben van een horizontale netwerksamenleving en co-creatie, slagen we er naar mijn mening vooralsnog onvoldoende in die samenwerkingsverbanden aan te spreken op de kwaliteit van hun keten, hun diensten en producten - hun bijdrage dus aan de publieke zaak - en de doelmatigheid waarmee ze die realiseren.

Door dit type verantwoordingsgesprekken te organiseren en letterlijk een podium te bieden investeert de raad in de kwaliteit van de lokale democratie.

Het volledige essay over dit onderwerp kunt u hier lezen http://pruimpraat.nl/

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.