of 59229 LinkedIn

Mysteryburger: te politiek

‘Dan zijn we aangekomen bij agendapunt 8.3,’ zegt burgemeester Jan Heijkoop. Maar liefst twee raadsleden steken hun hand op. In de vanavond niet zo praatgrage gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht is dat best veel. Maar ja, in de politiek geldt niet alleen hoeveel je zegt maar vooral wat je er mee wilt bereiken.

‘We zijn het eigenlijk helemaal eens met de zienswijze,’ begint Marijke Gommans (D66). Met het voorliggende stuk bespreekt de gemeenteraad vanavond het meerjarenperspectief van de jeugdhulp. Volgens Gommans zit dat wel snor. ‘Er kan niet genóeg aandacht besteed worden aan kinderen,’ stelt ze.

 

‘Daar kunnen we volledig mee instemmen,’ zegt ook Wenny van der Hee (CDA). ‘We staan achter de zienswijze en stemmen in met het meerjarenperspectief.’ Die begroting is overigens niet door de gemeente zélf opgesteld, maar door de organisatie die namens Hendrik-Ido-Ambacht en zestien andere gemeenten uit Zuid-Holland-zuid de jeugdhulp uitvoert. Een gemeenschappelijke regeling, dus, waarbij de raden sámen aan het hoofd van de organisatie staan. Door zich vanavond uit te spreken, verklaart de gemeente het beleid van die samenwerkingsorganisatie goed te keuren — en ze verder niet lastig te vallen.

 

‘We willen wel een amendement indienen,’ vervolgt Van der Hee. ‘Wij distantiëren ons van het advies van de groep die zich werkgroep jeugdhulp noemt,’ legt ze uit. Deze informele werkgroep van raadsleden uit de andere gemeenten had het samenwerkingsverband geadviseerd vooral naar de zware gevallen te kijken. Leden van de Ambachtse gemeenteraad waren niet in dit clubje vertegenwoordigd.

 

De tekst van deze werkgroep staat niet op de agenda, is niet verwerkt in de begroting en heeft geen officiële status — maar Van der Hee staat er op dat de gemeenteraad zich in de eigen zienswijze uitspreekt tegen het informeel advies. ‘Wij vinden het geen goed idee om jeugdhulp politiek te maken,’ stelt de CDA’er.

 

Even wachten. Een groep raadsleden ervaart problemen bij de manier waarop de jeugdhulp zijn werk doet, en in deze raad wordt voorgesteld daar niet op in te gaan ‘om dat ze het niet politiek wil maken’? De keuzes die er in deze zienswijze staan en een uitspraak van de raad, het hoogste orgaan van de gemeente, zijn toch per definitie politiek?

 

‘De werkgroep vertegenwoordigt niet de mening van alle gemeenteraden in het samenwerkingsverband,’ legt Van der Hee verder uit. Waarom er niemand van deze raad deelnam aan die werkgroep, maakt zij echter niet duidelijk.

 

‘Mevrouw Gommans zegt dat jeugdhulp zo breed mogelijk moet worden ingezet,’ vat wethouder Patrick van der Giessen samen. Dat zoiets vooral een politieke uitspraak is, lijkt ook de bestuurder te ontgaan. ‘En mevrouw Van der Hee ondersteunt dat met haar amendement,’ ook al staat er in dat voorstel feitelijk dat de raad een politiek debat uit de weg wil gaan.

 

‘De meeste van mijn collega’s zijn het daarmee eens,’ gaat wethouder Van der Giessen verder. Je mag maar aannemen dat hij dat standpunt ook als lid van het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft geuit – al legt hij aan deze raad, zijn politieke baas, vanavond niet uit of hij dat ook heeft gedaan. ‘Het is aan de raad, maar het college zou het eens zijn met het amendement.’

 

Dat wordt dan ook aangenomen. De steunbetuiging voor het werk van de jeugdhulporganisatie wordt dus uitgebreid met een knorrige passage om de informele oproep van ándere raadsleden lukraak naast zich neer te leggen. Het meningsverschil tussen verschillende raadsleden die met z’n allen aan het hoofd staan van dit samenwerkingsverband, wordt daarmee in een la weggemoffeld. Net als de verantwoordelijkheid van déze gemeenteraad om in een samenwerkingsverband óók met de andere gemeenteraden samen politiek te bedrijven.

 

John Bijl
Meer columns van John Bijl vindt u hier.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.