of 59130 LinkedIn

Mystery burger: Weinig warme woorden

‘Dit wil niet zeggen dat het college niet de plicht heeft de raad te consulteren,’ zegt Jos Levink (CDA) al bij het vaststellen van de agenda. Zijn fractie heeft samen met Heusden Transparant tot deze extra raadsvergadering opgeroepen. Ze willen de opdracht aan de wethouder om tot een gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat te komen nog eens indringend met hem bespreken. 

In die aanpak moet vooral de verkeersdrukte op de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk worden opgelost. De Heusdense dorpen hebben er veel last van, een voorgestelde optie zou dat moeten verlichten. 

 

Maar liefst vijf insprekers hebben zich vanaf de overvolle publieke tribune gemeld om zich uit te spreken tégen de voorkeursvariant. Zij vrezen dat de overlast, luchtvervuiling én verkeersdrukte alleen maar toe neemt. ‘Zolang niet duidelijk is, welke consequenties dit heeft, kan ik me niet voorstellen dat u akkoord gaat,’ vindt iemand. ’Als het moet gaan we naar de Raad van State,’ zegt er een. ‘Burgers vertrouwen de politiek niet meer, burgers worden niet meer vertrouwd door de politiek,’ citeert een ander met zucht.

 

‘Bij de informatievergadering bleek dat niet duidelijk is welk mandaat de portefeuillehouder zich toe-eigent, laat staan welk mandaat de raad hem wenst mee te geven,’ zegt CDA’er Levink. Hij memoreert dat de raad eigenlijk geen beslissingsbevoegdheid meer heeft op de gebiedsontwikkeling. Deze verantwoordelijkheid is door de raad zelf overgedragen aan de provincie. 

 

De wethouder neemt wel deel aan een werkgroep waar de belangen van de gemeente moeten worden gewogen. Volgens het CDA is dat niet goed gebeurd. ‘Veel mensen zagen hun zorgen niet terug in de huidige plannen,’ zegt Levink’s fractiegenoot Desiree Rijnders. Volgens haar zijn er zelfs in de beperkingen van de Milieu Effect Rapportage (de MER) fouten gemaakt. ‘Hoe kan de raad instemmen als niet we weten wat de gevolgen zijn?’ vraagt ze op een retorisch toontje.

 

‘Het lijkt meer op een veredeld knip- en plakwerk,’ vindt ook Frans van der Lee (Heusden Transparant). Hij wijst op een onderzoek van de TU Delft waar vooral commentaar was op de berekening van de verkeersdrukte.

 

Ook andere fracties zijn kritisch. ‘Ik vind het lastig,’ zegt Johan Meesters (DMP Heusden). Maar zijn zorgen lijken anders dan die van CDA en Heusden Transparant. ‘Valt het plaatsen van geluidswallen binnen het GOL-budget?’ wil hij weten. Verder heeft hij technisch klinkende vragen over of een op-en-afrit in een bepaald gebied past en hoe een fietsspoor wordt gelegd.

 

Meer fracties hebben dat soort vragen. ‘We kunnen nog heel lang wel heel veel varianten in een trechter gooien,’ oordeelt Thom Blankers (VVD). ‘De snelfietsroutes komen er bekaaid vanaf in dit voorstel,’ meent Han Vonk (D66) nog. ‘De voorkeursvariant is de beste optie,’ zegt Hannie van den Dungen (Heusden Een).

 

Inmiddels staat er met alle technische opmerkingen al gemakkelijk twee uur op de raadsklok, nog voor wethouder Van der Poel het woord neemt. Deze oplossing is wel degelijk een verbetering, vindt de wethouder. De zorgen van de fracties beantwoordt hij later met wat hij noemt mitigerend beleid. De vragen uit de fracties worden door hem makkelijk opgepakt. ’Wat ik ieder geval wil voorkomen is dat we weer gaan wachten,’ zegt hij drie keer. Met liefde wil hij de berekening van de TU Delft nog eens laten bekijken. ‘Zolang het maar niet vertraging in de besluitvorming oplevert.’

 

Na drie uur techniek en toekomstige aanpassingen wordt een motie van D66 ‘de bewoners in het toekomst wel te blijven betrekken’ nog aangenomen. ‘Wie kan daar nou tegen zijn,’ zegt VVD’er Blankers.

 

De vraag is of de bewoners deze warme handreiking zo zullen ervaren. Hun vraag om begrip of zelfs erkenning van hun zorgen is beantwoord met technisch correcte, maar koude woorden. 

De zorgen die bewoners uiten, beantwoord je niet met beleid, maar met je hart.

 

Lees hier de eerdere columns van Mystery burger John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.