of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: We gaan voor een voldoende

'Het is een verordening met een bijna monumentale historie', grapt Gerrit Polinder (SGP). Het raadslid is hoe dan ook niet tevreden over de bomenverordening die het college van Nunspeet heeft voorgesteld. 

Hij hikt vooral tegen de lange lijst met monumentale bomen aan. Maar verwacht nou niet dat deze kritiek tot een apotheose in de besluitvormende vergadering zal leiden.

'We zagen de bomenlijst als een deken over de ruimtelijke ordening liggen', bekritiseert Polinder een eerdere versie van het raadsstuk. In de huidige nota heeft een bomenbezitter de mogelijkheid om uit te leggen waarom hij een monumentale boom toch wil kappen. 'We zien wel hoe dat uitpakt als we na een jaar gaan evalueren', zegt de SGP’er voorzichtig.

 

'Wij hebben onze bedenkingen over de monumentale bomen', vindt ook Karel van Bronswijk (CDA) over de lange lijst. Vooral de kosten voor het onderhoud wanneer een monumentale boom op particulier terrein staat, baart de CDA’er zorgen. 'Je zal straks maar ineens een monumentale boom op je erf terugvinden!'Hij stelt voor hier een bomenfonds voor in te stellen.

 

PvdA’er Michel Verheijdt telt z’n knopen. 'We kunnen er een boom over opzetten', grapt hij deemoedig. 'Er is nu eenmaal een raadsmeerderheid voor het voorstel.'De snelle evaluatie stemt hem gerust. 'We zullen dan vanzelf tegen de problemen aanlopen', voorspelt hij. 'Gelukkig komt die evaluatie al in januari 2017', valt Henk Junte (Algemeen Belang Nunspeet) bij.

 

Ook volgens Ben ten Wolde (VVD) is deze verordening nauwelijks beter dan de vorige versie. 'De enige versoepeling is dat een boom gekapt mag worden als men een motivatie kan overleggen', verklaart hij. Volgens de VVD’er is dat te vaag. 'Je kunt er alle kanten mee op.'

 

Raadsleden Evert Leusink (ChristenUnie) en Henry Stulen (Gemeentebelang) hebben positievere bijdragen over de nota. ‘Het gaat hierom deregulering,’ benadrukt Leusink. Beide benadrukken het voordeel van de vele bomen in Nunspeet. 'We zijn door-en-door verwend in deze gemeente', beklemtoont Stulen. Over de lange bomenlijst reppen ze geen woord.


‘Ik vind de evaluatie zelf ook belangrijk,’ zegt wethouder Marije Storteboom als eerste. Over de lijst heeft ook de wethouder weinig woorden. ‘De lijst is nu eenmaal samengesteld door mensen die aangeven dat dit de monumentale bomen zijn,’ zegt ze schouderophalend. Volgens de bestuurder moeten bewoners ook zelf voor de onderhoudskosten opdraaien.

 

'We zullen ondanks de lange lijst toch instemmen', baalt CDA’er Van Bronswijk. 'Het is nu eenmaal een flinke verbetering.' VVD’er Ten Wolde zegt tegen het voorstel te stemmen, maar steunt Van Bronswijks voorstel voor het fonds. 

 

Uiteindelijk is Ten Wolde’s fractie de enige die níet voor de nieuwe bomenverordening stemt. Maar heel hartstochtelijk komen de voorstemmen niet over. Blijkbaar is de raad er niet in geslaagd alle kwesties onder de gevraagde beslissing voldoende uit te spreken. Wellicht dat men bij de evaluatie, wanneer de Nunspeetse bomen er één jaarring extra bij hebben gekregen, een stukje verder komt.
 

Volgende week is het in een groot deel van het land voorjaarsreces. De Mystery Burger moet daarom een weekje afkicken in het bijwonen van politieke vergaderingen en is er weer op 7 maart. Gelukkig begint House of Cards weer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.