of 59190 LinkedIn

Mystery Burger: Wat heb je nu geleerd?

‘Het college heeft de raad in zijn kaderstellende rol geschoffeerd,’ vindt Christel van ‘t Pad (PvdA). Terwijl bij de andere fracties de raadsleden kordaat en met de kin omhoog knikken, wordt wethouder Teus Meijdam wit om de neus. De gemeenteraad van Leerdam gaat een spannende vergadering tegemoet

Volgens Van ‘t Pad was bij het beheersplan voor het gebied Achter de Pijp afgesproken dat de raad betrokken zou worden bij de kaderstelling, bovenop dat men vooral burgers wilden laten participeren. Dat is niet hoe het nu gaat, meent ze. Er is al een aanbestedingsprocedure gestart. 

 

‘Het de raad toesturen van door het college gehanteerde doelstellingen komt niet eens in de búúrt van het vaststellen van kaders door de gemeenteraad,’ berispt Van ’t Pad verder. ‘De griffie heeft het college laten weten dat hun eerste brief geen uitvoering geeft aan het raadsbesluit,’ vertelt Van ’t Pad. ‘Op die mail is geen reactie gekomen.’

 

Pas na een presidiumvergadering komt er een tweede brief, waar het college uitlegt dat de raad op 21 november met de beoogd ondernemer over de kaders kan spreken. Daar zou de burgerparticipatie al in verwerkt moeten zijn. ’Het kan niet zo zijn dat burgers een blanco cheque krijgen, en wij als raad alleen maar ja of ja kunnen zeggen,’ zegt Van ‘t Pad als laatste. Alsof haar ongenoegen nog niet duidelijk genoeg is, dient ze een motie van afkeuring in — door bijna heel de raad mede-ondertekend.

 

‘Het is wel even slikken,’ zegt een beduusde wethouder Meijdam als eerste. ‘Het is duidelijk niet mijn bedoeling geweest om besluiten van de raad niet uit te voeren,’ prevelt hij. Voor de wethouder is het hele traject ook een zoektocht. ‘We gaan eerst met de burger in gesprek en dan de kaders stellen,’ had hij bedacht. ‘Door uw signalen niet serieus te nemen, hebben we de plank misgeslagen,’ meent de wethouder.

 

Overigens komt het allemaal goed, denkt Meijdam. ‘De beoogd ondernemer komt de 21e jullie vertellen hoe hij denkt om te gaan met het participatieve deel.’ Daar heeft de raad dus nog alle zeggenschap, legt de bestuurder uit. ‘En ik denk dat daar een heleboel dingen in zitten waar de raad best blij van wordt.’

 

‘Als wij de kaders niet goedkeuren, kunt u dan nog terug?’ wil Martine Visser (CDA) weten. ‘Het antwoord is ja,’ zegt wethouder Meijdam na een schorsing. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het antwoord op de vraag van Visser ontkennend was geweest. ‘Daarom mijn uitnodiging om er de 21e met elkaar uit te komen,’ legt de wethouder uit.

 

Met die verontschuldigende woorden kan wethouder Meijdam niet voorkomen dat de motie van afkeuring wordt aangenomen, maar voor dit project heeft hij wel een tweede kans gekregen. 

 

Hoe dan ook lijkt het nog niet tot Meijdam te zijn doorgedrongen dat het achteraf corrigeren hoe uitgangspunten zijn verwerkt precies níet is hoe de raad zijn kaderstellende rol ziet. Zoals de raad niet heeft begrepen, dat ze een overleg om de uitgangspunten voor Achter de Pijp met elkaar te bespreken ook zélf op de agenda had kunnen zetten.

 

Als dat was gebeurd, hadden raad en college er misschien achter gekomen dat politieke kaders zoals groen, toegankelijk of leefbaar iets anders zijn dan controleerbare, SMART-geformuleerde kaders uit het beheersmanagement. Gelukkig heeft de raad nog genoeg beheersplannen te bespreken. Zo krijgt niet alleen wethouder Meijdam, maar ook de raad van Leerdam zelf anog een tweede kans.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.