of 61441 LinkedIn

Mystery Burger: Veel drukte om niks

Eerlijk is eerlijk, echt druk bezet zijn raadsvergaderingen doorgaans niet. In Westerwolde zijn er vanavond wél veel mensen. Zó veel dat de bode zelfs klapstoeltjes in de deuropening van de raadzaal moet zetten om de laatste mensen nog een plekje te geven.

Het is dan ook een tot de verbeelding sprekend onderwerp. Op de agenda staat het voorgenomen plan zonnepanelen te plaatsen op de zandplassen bij Sellingerbeetse. De plaats van de panelen bevalt Pieter Dinkla (VVD) prima. ‘Er gaat geen hectare landbouwgrond verloren,’ zegt hij.

 

Andere fracties reageren gereserveerder. ’Veel onderzoek lopen nog,’ zegt Edith van der Horst (Partij voor de Dieren). Waaronder een ecologisch onderzoek voor de toendragans die op de Beetse Poelen, zoals de plassen in de volksmond heten, hun leefgebied hebben.

 

Ook de veiligheid baart zorgen. De plassen worden inmiddels niet alleen voor zandwinning, maar ook voor recreatie gebruikt. Dan loop je het risico dat kinderen de panelen gaan beklimmen, meent Herma Hemmen (CDA). ‘Kinderen kunnen er op of onder komen,’ vreest René Kriek (GroenLinks).

 

Verder wijst Kriek op de petitie die op het internet rondgaat. ‘Daar is 904 keer op gereageerd,’ weet hij. ‘Eenderde daarvan is uit de directe omgeving.’ De andere reacties zijn net zo belangrijk, meent Kriek; de recreatieplas trekt vooral mensen van buiten de gemeente. PvdA’er Stienus Melis wijst op de bezwaren die al zijn binnengekomen. ‘Worden die straks wel meegenomen?’ vraagt hij. Ook die bezwaren komen vaak van over de gemeentegrens.

 

'Ik merk bij iedereen wat voorbehoud,’ constateert wethouder Bart Huizing. De veiligheid houdt het college goed in de gaten, legt hij uit. ‘Maar alle risico’s uitsluiten kan nooit,’ meent hij. Ook over de ganzen hoeft niemand zich zorgen te maken, denkt Huizing. ‘De grootste toendragans-expert is aanwezig bij de expertbijeenkomsten,’ legt hij uit.

 

Wethouder Henk van der Goot denkt dat men bij inspraakavonden tevreden was. ‘Er waren 125 omwonenden en op een iemand na was iedereen positief,’ zegt de wethouder. Van de bezwaren is hij niet zo onder de indruk. ‘Ik heb ze allemaal gelezen en sommige komen uit Hoorn en Enschede,’ weet hij. Hij denkt dat er verwarring is met de poelen bij Beerta. ‘Die hebben bijna dezelfde naam.’

 

‘Ik ga ervan uit dat u ons over de veiligheid op de hoogte blijft stellen,’ zegt Hemmen in tweede termijn. ‘Het blijft lastig of er voldoende aan draagvlak is gewerkt,’ meent ze. Gek genoeg vraagt niemand wat ze daarmee bedoelt. ‘Ik ben voor nu gerustgesteld,’ meent Kriek. De vraag waarom of waardoor komt ook hierop niet.

 

Zo te merken zijn alle vragen van de fracties beantwoord en was dat de enige doelstelling waar ze voor naar deze raadsvergadering zijn gekomen. Samen vergaderen over het belang van veiligheid, de waarde van bezwaren van bezoekers of wanneer een ecologisch onderzoek af moet zijn zat er blijkbaar niet in. Waarmee ook de afweging van de héle raad ontbreekt.

 

Als ze in Westerwolde zó vergaderen, is het ruimteprobleem in de zaal gelukkig ook makkelijk te verhelpen. Gewoon elke fractie om de beurt uitnodigen voor hun vragen aan de wethouder en de lege stoelen beschikbaar stellen voor het publiek. Er is immers geen enkele reden waarom alle raadsfracties tegelijk in de zaal moeten zijn.

 

Een bétere oplossing zou zijn dat de gemeenteraad van Westerwolde de vergaderzaal gaat gebruiken om met elkáár het debat aan te gaan over onder welke omstandigheden zonnepanelen op de poelen worden toegestaan. Daar heeft de inwoner én bezoeker van de gemeente tenslotte meer aan. En ik denk dat de democratie dat beetje ruimtegebrek in de raadzaal dan al gauw op de koop toe neemt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter van Donselaar (ondernemer) op
Er is totaal niet aan draagvlak gewerkt en er zijn zeker wel bezwaren. Vragen van omwonenden worden niet beantwoord en voorwaarden staan nergens zwart op wit.