of 59345 LinkedIn

Mystery Burger: Van wie is de visie?

‘Wie bepaalt nou wat arremoe is?’ vraagt Joute van der Meij (VVD) retorisch. De gemeenteraad van Kapelle bespreekt vanavond de startnotitie voor een gemeenschappelijk Integraal Armoedebeleid. Zo’n uitdagende vraag als die van Van der Meij leidt meestal tot een stevig onderhoud over de omstandigheden waarin de gemeente armlastigen te hulp schiet. Maar zelfs bij een richtinggevend raadsdebat als dit komt de Kapelse gemeenteraad aan het stellen van kader niet aan toe.

Van de startnotitie van de gemeenschappelijke regeling voor werk, inkomen en zorg (WIZ) moet de raad het blijkbaar niet hebben. ‘Het is eigenlijk geen echte startnotitie,’ oordeelt Siwart Mackintosh (CDA). ‘Het geeft meer de contouren aan voor een volgende notitie,’ meent hij. PvdA’er Joyce Bommer is het daarmee eens. ‘Wij vinden dat er in de gemeenten een steviger armoedebeleid gevoerd kan worden dan hier voorgesteld wordt,’ stelt Bommer. Ze heeft wel wat voorstellen en vindt ook dat er teveel naar de kostenkant wordt gekeken. ‘Laat de financiële richtlijn niet prevaleren boven de inhoud.’

 

SGP’er Henk Keurhorst wil het college wel het vertrouwen geven om verder te gaan met de aanpak. Echter niet zonder waarschuwing. ‘We moeten wel meetbare doelen creëren en niet we zien wel wat het wordt.’ Maar of ook de raad daar bij betrokken wordt, betwijfelt Adri Feijtel (Gemeentebelangen). ‘Het beleid wordt gemaakt met input van doelgroepen, professionals en de raad, maar zo staat het niet in de startnotitie.’ Volgens Feijtel heeft de wethouder zelfs in een brief gezegd dat het vervolgproces collegebevoegdheid is — en erkende een medewerker van de gemeenschappelijke regeling dat ‘een standpunt van de gemeente Kapelle niet tot aanpassing van de startnotitie zal leiden.’

 

Wethouder Marco Kleppe vraagt wat begrip voor de situatie. ‘Het is de eerste keer dat er zo’n notitie van WIZ naar ons toekomt,’ legt de wethouder uit. Hij leunt er zelfs wat bij naar voren. ‘In mijn beleving staat hier dat de gemeenteraad er goed in meegenomen wordt. Je kunt het ook lezen alsof de gemeenteraad er niet in meegenomen wordt,’ zegt Kleppe. ‘Wij hebben gezegd: we kunnen ermee uit de voeten,’ stelt Kleppe beklemtonend — al wordt er niet mee duidelijk welke van de twee lezingen hij bedoelt. ‘De essentie er achter is voor ons duidelijk.’ De rest komt wel, lijkt de wethouder te menen.

 

Heel veel tijd om de woorden van de wethouder te wegen, neemt de raad niet. Anders dan een inhoudelijke vraag van Bommers – lijkt de raad geen behoefte te hebben aan een tweede termijn. Ook aan wat armoede is en hoe die te bestrijden maakt de raad geen woorden meer vuil.

 

Die uitspraak zal dan later wel van WIZ moeten komen. Het procedurele akkoord van vanavond zal later gaan leiden tot uitgangspunten over de aanpak van armoede in Kapelle én omliggende gemeenten. Maar of de volksvertegenwoordiging van Kapelle zich bij dat beleid ook inhoudelijk betrokken voelt, waag ik te betwijfelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.