of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: Van hijgerigheid naar lange adem

Jan Kortschot (PvdA) staat er wat ongemakkelijk bij, in de kleine raadzaal van Winterswijk. ’Veertig jaar gelden werd ik overtuigd lid van de Partij van de Arbeid,’ begint hij. Voor een eenvoudig vragenhalfuurtje aan het college misschien een tikkeltje overdreven.

‘Ik kom uit een gezin waar bewust naar problematiek gekeken werd,’ vervolgt Kortschot. Een van die problemen is volgens de PvdA’er dat grootgrondbezitters werden voorgetrokken door de overheid. ‘En de PvdA staat voor rechtsgelijkheid tussen particulieren, instanties en kapitaalkrachtigen.’
Een buitensporig bruggetje naar zijn punt. Al klinkt het bedremmeld, Kortschot windt zich op over een recente illegale boomkap van tweehonderd eiken aan de Bredelerweg in Ratum. ‘Een economisch delict met een waarde van meer dan 150 duizend euro,’ weet hij. De PvdA’er wil weten wat het college aan handhaving gaat doen. Hij stelt een strafrechtelijke aanpak voor. Want dat is, voegt hij toe, bij een illegale kap in 2015 uitgebleven. ‘We moeten onze handhavers álle middelen geven hun werk te doen.’

‘We hebben gewoon aangifte gedaan,’ antwoordt wethouder Rik Gommers. Volgens de wethouder zit het met de handhaving ook wel goed. ‘Maar we hebben niet achter iedere boom een handhaver staan,’ nuanceert hij. ‘Moeten de overtreders de schade herstellen?’ wil Erwin te Selle (Winterswijks Belang) weten. ‘Dat gaan we zeker uitzoeken,’ zegt burgemeester Thijs van Beem.

De schandpaal lijkt al getimmerd — en dat wordt Tom van Beek (VVD) te gortig. ‘Ik heb gister een halfuur met de man achter de zaag aan de telefoon gezeten,’ bekent hij. ‘Die voelde zich wat bezwaard.’ Volgens de VVD’er had degene die gekapt heeft niet in de gaten dat hij iets illegaals deed. ‘Hij dacht dat hij binnen de Boswet opereerde,’ vertelt Van Beek.

CDA’er Wim Elferdink sluit zich bij dit tegengeluid aan. ‘Ik begrijp dat Winterswijk de enige gemeente is waar je naast een kapmelding bij het ministerie ook nog een kapvergunning bij de gemeente aan moet vragen,’ zegt hij. De wethouder wil dat wel erkennen. ‘Wij vinden dit kapvergunningswaardig en sommige terreinbeherende organisaties aanvaarden dit niet,’ meent Gommers. ‘Dat ze in die wetenschap dan toch kappen, vind ik nog ernstiger.’ 

‘Die organisaties lopen vaker tegen dit soort dingen aan,’ weet Van Beek. Blijkbaar is er achter het incident ook iets structureels, dus des politieks, aan de hand. Hij stelt voor om er eens een werkbezoek aan te wijden. ‘Misschien moeten we er in een commissievergadering er nog eens over bomen,’ grapt Elfedrink onbedoeld, maar met de inhoud van zijn voorstel is iedereen het eens. 

Later zou via de sociale media blijken dat Kortschot met zijn groteske opening zijn maidenspeech maakte; waar traditioneel van een gewone bijdrage een politieke spreekbeurt wordt gemaakt.

Misschien waren het wel zijn ronkende woorden die juist het tegengeluid uitlokte. Dit tegengeluid inspireerde de raad wél op zoek te gaan naar wat het politieke probleem achter het incident kan zijn— én heeft het geagendeerd. Wellicht dat in een volgende vergadering niet alleen dit incident wordt veroordeeld, maar ook toekomstige gevallen worden voorkomen. In een tijd waar politieke hijgerigheid meestal leidt tot niks, is dat een mooie verademing.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.