of 61043 LinkedIn

Mystery Burger: Trefbalpolitiek

‘Ik stel voor dat we het debat op de inhoud van dit voorstel houden,’ zegt burgemeester John Joosten sober. Geen onaardige suggestie. Gezien de opmerkingen die de raadsleden van Dinkelland elkaar vanavond maken, had het debat al zeker drie keer stilgelegd moeten worden.

‘Welkom ook de publieke tribune,’ opent burgemeester Joosten de vergadering. ‘Vandaag met een redelijke vulling,’ constateert hij. Wellicht is men gekomen voor het door de PvdA aangekondigde interpellatiedebat over het plan Aveskamp in het dorp Denekamp.

 

‘We waren onaangenaam verrast door de start van de kavelverkoop,’ licht Cel Severijn (PvdA) het debatverzoek toe. Hij doelt op de grond van het plan Aveskamp. Een initiatiefgroep van bewoners wil graag het open karakter van het gebied behouden en diende een eigen plan in, maar dat kwam buiten de deadline die de gemeente ervoor stelde. Nu gaat de grond overmorgen, zonder plan, in de verkoop.

 

‘We waren ervan overtuigd dat de wethouder met de initiatiefgroep in overleg was,’ zegt Severijn. Hij legt uit dat de fracties ook nog in gesprek waren met de initiatiefgroep — en zich daarom terughoudend opstelden en een motie eerder niet werd ingediend. Hij zou graag zien dat het bestemmingsplan wordt aangepast om het plan van de initiatiefnemers toch nog mogelijk te maken.

 

Volgens Jos Jogems (CDA) heeft de gemeente zich voldoende flexibel opgesteld. ‘Als de gemeenschap niet zelf tot een resultaat komt, moet de gemeente de knoop doorhakken,’ zegt hij. Jogems wijst erop dat het bestemmingsplan een jaar geleden unaniem door de raad werd goed gekeurd. Marcel Tijink (VVD) vindt het gedram. ‘U kunt niet een raad een kant op dwingen,’ zegt hij.

 

‘We zijn gedwóngen het bestemmingplan goed te keuren,’ interrumpeert Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), ‘anders hadden jullie onze motie voor het burgerinitiatief niet goedgekeurd’. De meerderheid had het anders zónder de kans voor bewoners goedgekeurd, zegt ze. ‘Ga hier nou niet staan liegen!’

 

‘Dat leidt vast tot een interruptie,’ zegt burgemeester Joosten onbewogen. ‘Ik heb geen woord gelogen,’ korzelt Tijink, terwijl Severijn naar de interruptiemicrofoon loopt. ‘Ik zal meneer Tijink niet betichten van liegen,’ maar wel van creatief omgaan met de waarheid,’ zegt deze. ‘We moesten het bestemmingsplan accepteren,’ meent ook Severijn, anders hadden de fracties van CDA en VVD – samen een meerderheid in de raad – de motie over het burgerinitiatief niet gesteund. ‘Hadden we het bestemmingplan destijds niet goedgekeurd, was ons voorstel de initiatiefgroep tijd te geven door CDA en VVD van tafel geveegd,’ roept Ten Dam.

 

‘U beweert maar dat heel Denekamp dit wil, en dat is niet zo,’ gaat Tijink verder ‘Ik woon ook in Denekamp,’ zegt de VVD’er. ‘Waar zijn al die mensen?’ vraagt hij zich af. ‘Het aantal actieve mensen is altijd kleiner,’ antwoordt Severijn. ‘Uw kiezers zien we ook niet dagelijks en u zit hier toch.’

 

‘Het woord is aan meneer Jogems,’ zegt burgemeester Joosten stoïcijns, terwijl de sfeer toch écht om een ander ingrijpen vraagt. ‘Bepaalde fracties bewegen zich niet binnen de bevoegdheid die ze hebben als raadslid,’ zegt Jogems. ‘Ze gedragen zich meer als belangenbehartiger met activistische trekjes.’ Jogems moet zijn stem verheffen om boven het gemor uit te komen. ‘En misbruiken hun positie om hun zin door te drijven,’ roept Jogems terwijl de eerste collega-raadsleden al achter de interruptiemicrofoon klaar staan. Dat de stoelen nog niet door de zaal vliegen, moet vast aan de Twentse ingetogenheid liggen.

 

Ook de laatste poging van burgemeester Joosten helpt niet meer de raad terug naar de inhoud te geleiden. Dat dank je de koekoek. Een vriendelijk verzoek je bij de inhoud te houden, gaat deze raad niet tot het inzicht dwingen. Soms moet je als burgemeester geen zachte heelmeester zijn, maar juist als scheidsrechter de raad tot orde fluiten.    

   

John Bijl

Meer columns van John Bijl vindt u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.