of 59179 LinkedIn

Mystery Burger: Tijdloos geschenk

Het is smullen op de publieke tribune van Westervoort. Letterlijk, want de jarige burgemeester Arend van Hout trakteert raad én aanwezigen op gebakjes. Maar zijn échte cadeautje aan de raad komt later in de vergadering.

Een van de te bespreken stukken is de gewijzigde begrotingsopzet van de sociale werkvoorziening. Die organisatie kampt al jaren met verlies en wil met het anders opstellen van de begroting meer grip op de kosten krijgen. Dat valt niet helemaal goed bij de raad.
 

'Er moet iets veranderen', zegt Ben Schulte (GroenLinks) zakelijk. De sociale werkplaats stelt voor om de te verwachten tekorten vooraf te laten betalen. Nu wordt de rekening aan het eind van elk jaar gepresenteerd.
 

Samen met de fracties van VVD, PvdA en D66 dient hij een tekstvoorstel als reactie in. 'In deze brief zijn de gevoelens van de raad sterker verwoord', aldus Schulte. Daarnaast verlangt hij een begrotingsopzet die het makkelijker maakt het werkbedrijf te vergelijken met andere SW-bedrijven. De nieuwe begrotingsopzet zou dat immers moeilijker maken. Zeker voor een lekenbestuur als de gemeenteraad. 'De vergelijkbaarheid moet behouden blijven', vindt Schutte droogjes.

 

Peter Pennekamp (CDA) is het met veel van die argumenten eens. 'Je hebt de nodige uurtjes nodig om in deze begroting te vinden hoe groot het verlies echt is,’ verzucht hij. Toch is hij kritisch op het amendement. 'Er staat dat de mogelijkheid te vergelijken op 'een of andere manier' behouden moet blijven.' Hij wil een meer concrete opdracht en stelt voor dat het werkbedrijf drie jaar lang een genormaliseerde begroting levert.

 

Het wordt nu ook voor VVD'er Jan Derksen te technisch. 'Ik stel voor vijf minuten te schorsen om naar de bijdrage van het CDA te kijken', zegt hij aan het eind van zijn betoog. Voorzitter Van Hout stelt wel voor om die na de eerste termijn te doen.

 

Monique Abbink (D66) worstelt ook met het CDA-voorstel. Ze ziet de noodzaak én voordelen van de nieuwe begroting wel - maar verlangt ook de vergelijkbaarheid. 'Moeten we dan twee begrotingen maken?’ vraagt ze met ondertoon. 'Ik wil een situatie met deze begroting en een benchmark', zegt ze met klem. De andere fracties vallen haar in de eerste termijn bij.

 

'Wilt u uw tekstvoorstel toch nog even toelichten?' vraagt voorzitter Van Hout Pennekamp aan het eind van de eerste termijn. 'We vinden het echt niet SMART',  beklemtoont deze. 'Ik zou niet willen voorschrijven dat het een genormaliseerde begroting moet worden',  zegt Schulte. 'Dat is dubbel werk', valt Abbink bij. ‘Dat stelt geen zak voor hoor’ vindt Pennekamp. 'Ik wil kunnen vergelijken!'

 

'Dan halen we het zinnetje 'op een of andere wijze' er toch uit?' begint Schulte. ‘Dan zou ik daar 'middels een rapportage' bij willen hebben,’ vindt Pennekamp. Ineke Tegelaar (PvdA) reageert kriegelig: ’Mijn gevoel is nu dat u uw dingetje er in wil hebben’. 'U heeft nu niet de meerderheid voor uw amendement', antwoordt Pennekamp. Dat klinkt als een dreigement. 'Het is belangrijk om consensus te bereiken bij dit onderwerp en wij denken die al gevonden te hebben. De sfeer is inmiddels kribbig geworden. 'Ik denk dat we even moeten schorsen om naar het tekstvoorstel te kijken', vindt Pennekamp. 'Ik stel voor vijf minuten te schorsen', zegt Van Hout. 

 

Het worden er tien, maar na terugkomst is de nukkige stemming vervangen door pretoogjes en glimlachen. Het is snel gepiept met het amendement. Middels een gezamenlijk opgesteld amendement, vraagt de raad unaniem de sociale werkplaats om vergelijkingsmateriaal. Zonder het oog van de camera’s en het publiek waren tekst en verhoudingen snel glad getrokken. Had Van Hout zijn schorsingscadeautje maar eerder uitgedeeld, want ook hij weet nu dat even niet-vergaderen in het openbaar een vergadering niet per se langer, maar soms ook gewoon korter maakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.