of 59345 LinkedIn

Mystery Burger: Stuurloos bestuurd

‘U kunt niet twee keer stemmen!’ zegt burgemeester Mark Slinkman verschrikt. ‘Dat is helemaal niet gezegd!’ roept Wim Bakker (CDA) verbaasd. ‘We hebben een voorstel van orde nodig!’ scandeert Hans Peters (Sociaal Groesbeek). ‘Als we niets doen blijft het toch bij het oude?’ grapt Hennie Eijkholt (GVP). Burgemeester Slinkman zit inmiddels alleen nog niet letterlijk met z’n handen in het haar. ‘Ik slijt voor mijn tijd,’ verzucht hij. En dat voor 50 euro.

Het begon zo mooi. Aan het begin van de behandeling van de nota Mantelzorg krijgen de raadsleden van Berg en Dal twee filmpjes te zien. In geënsceneerde monologen vertellen jonge mantelzorgers over hun bestaan.

 

Over de nota Mantelzorg twijfelt dan ook geen raadslid. ‘De nota is bijzonder compleet,’ complimenteert Florian Gödderz (GroenLinks).‘Hierdoor hoeft de mantelzorger niet meer alleen te staan,’ zegt Miengske Borremans (Polderbreed).

 

Één beleidsvoorstel trekt wél de aandacht: het Mantelzorgcompliment. Vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om niet de gebruikelijke cadeaubon van 50 euro maar het bedrag in contanten te verstrekken. Inmiddels heeft Mantelzorg Berg en Dal laten weten dat de mensen zelf liever de bon hebben. Deze brief indachtig, staat in het raadsvoorstel de cadeaubonnen te blijven verstrekken. 

 

Borremans is het daarmee eens. ‘Het is uiteindelijk een compliment en geen onkostenvergoeding,’ meent ze. ‘Als het veld zelf zegt dat het een bon moet zijn, wie zijn wij dan om iets anders te vinden,’ sluit Alex ten Westeneind (Gemeente- Jeugd- en Sportbelangen) aan.

 

‘Is het nou zo moeilijk om de mantelzorger te vragen wat-ie wil?’ vraagt Hans Peters. Hij stelt voor om de mantelzorgers zelf de keuze te laten maken. ‘Wilt u het contant of in een VVV-bon? Administratief hoeft dat niet zo moeilijk te zijn,’ denkt Peters. Een amendement heeft hij niet. ‘Ook wij kwamen tot de conclusie mensen zelf te laten kiezen,’ valt Tessa Vorderman (D66) hem bij. ‘Ze kunnen het gewoon zelf aanvinken,’ denkt Mechteld ten Doesschate (VVD). ‘Of anders per mail of telefoon.’

 

Lesley Albers (PvdA) is bang dat het een administratieve rompslomp geeft. ‘Waar gaat die dan in zitten,’ interrumpeert Peters. ‘Ik neem aan dat de mensen die 50 euro niet in een envelopje krijgen,’ illustreert Albers.

 

‘Ik heb tientallen mensen gesproken die liever contant geld hebben,’ interrumpeert CDA’er Bakker. ‘En ik lees in de brief dat de belangenvereniging hecht aan het overdrachtsmoment, maar ik ken ook mensen die de bon per post hebben gekregen,’ weet hij. ‘Het is arbeidsintensiever en dat gaat af van het budget,’ riposteert Eijkholt. ‘Laat mensen lekker zelf beslissen,’ roept Wiebo Kersten (Sociaal Groesbeek), terwijl er eigenlijk alléén het voorstel ligt cadeaubonnen te verstrekken.

 

Inmiddels is het debat ruim drie kwartier op weg als wethouder Irma van de Scheur het beleid van de bon verdedigt. ‘Ik spreek alleen maar mensen die de bon leuk vinden,’ zegt ze. ‘Uitvoeringstechnisch is het lastig als we de mensen zelf de keuze geven,’ stelt ze ingetogen. ‘Het is gewoon een kwestie van één keer regelen,’ wuift D66’er Vorderman dat weg.

 

Hoewel er nooit een formeel amendement is ingediend, brengt burgemeester Slinkman toch alle voorstellen in stemming. ‘Wie is er voor een bon?’ vraagt hij casual. ‘Wie is er voor geld?’ vraagt hij als er geen meerderheid is, maar ook dan zijn niet genoeg raadsleden voor.

 

Als blijkt dat er bij het voorstel de keuze te laten enkele raadsleden voor een tweede keer een stem uitbrengen, raakt de burgmeester in de war. Pas wanneer hij in een tweede stemronde voorstelt de keuze mogelijkheid als meest vergaande optie eerst in stemming te brengen, is er voor dit eenregelige compromis direct een meerderheid — en krijgen de mantelzorgers een optie die ze nooit hebben gevraagd, nooit formeel is voorgesteld en al helemaal niet is uitgewerkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Bijl (Mystery Burger) op
Hans, het is juist opvallend dat de voorzitter je voorstel als mondeling amendement toestond. Jullie eigen Reglement van Orde laat het (terecht) niet toe (artikel 44 lid 3).
Door Hans (Raadslid Berg en dal) op
Precies, omdat mantelzorg Berg en Dal meende dat de meeste vrijwilligers een cadeaubon op prijs zouden stellen. Dat er in november tijdens de begroting contant ipv een bon was ingediend en aangenomen, heb ik het voorstel gedaan om de mantelzorger te laten kiezen. Ik had dat staande de vergadering kunnen amenderen, maar omdat de discussie ook mondeling kon heb ik hiervoor gekozen. Mocht het voorstel door miscommunicatie niet gehaald zijn, was nog de enige mogelijkheid een punt van orde geweest. Overigens zijn de mantelzorgers die ik ken blij met de keuze..
Door M. Zorger (Mantelzorger) op
Helemaal mee eens meneer Henk. De politiek ligt al zó onder vuur omdat burgers het moe zijn dat van bovenaf beslist wordt wat goed voor hen is. Die bemoeizucht is ook niet nodig door de keuze niet één maal per 4 jaar bij de burger te leggen, maar ze ook in die 4 jaar hun eigen keuzes te laten maken. Goed initiatief van de raad.
Door Henk (WAO) op
Ik kan hier zo enorm moe van worden. Geef die mensen 50,- en dan kunnen ze er mee doen wat ze willen. Klaar.
Er zitten veel te veel zeurpieten in de gemeenteraad die chronisch moeilijk blijven doen om interessant over te komen.