of 63428 LinkedIn

Mystery Burger: Snakken naar het monisme

‘En dan zijn er nog drie moties die eerder behandeld zijn in de commissie’, zegt burgemeester Bouke Arends bij het vaststellen van de agenda. ‘De motie Oud papier hebben we van een andere inhoud voorzien,’ licht indiener Peter Duijsens (Westland Verstandig) toe.

Die motie wil Duijsens eerst in de commissie bespreken. De andere voorstellen wil de politicus wel graag vanavond behandeld zien. Daarmee bespreekt de raad van Westland vanavond naast negen hamerstukken maar liefst twee initiatiefvoorstellen en vijf moties zonder collegevoorstel. Nee, het gangbare verwijt dat de gemeenteraad geen initiatief neemt, zul je in Westland niet horen.

 

‘De arbeidsmigrantenhuisvesting levert een onaanvaardbare inbreuk op’, licht Duijsens het eerste initiatiefvoorstel toe. Duijsens stelde een huisvestingsverordening voor waarmee het onmogelijk moet worden om in een straat of buurt te veel arbeidsmigranten in kamers te laten verblijven. Zijn voorstel is op een flink aantal punten beter dan het huidige beleid, denkt Duijsens. ‘In dit voorstel staan duidelijkere weigeringsgronden’, legt hij uit.

 

Want over het huidige beleid is Duijsens niet te spreken. ‘We zijn ernstig in twijfel of het college het allemaal wel goed begrijpt. We denken van niet.’

 

Dat is wel heel erg met het gestrekt been. Ík ben erdoor ernstig in twijfel of het de haalbaarheid van Duijsens’ voorstel gaat helpen. Hij probeert op te sommen hoe het college zichzelf tegenspreekt, maar kan het klaarblijkelijk niet laten zijn spreektekst met verwijten en beschuldigingen te infuseren. ‘Dit is een college onwaardig.’

 

‘Het college heeft in december al aangekondigd met beleid te komen’, zegt Jan van Rossum (CDA) in de eerste termijn. ‘Dan zou er dubbel beleid komen’, denkt hij, en dat is onwenselijk. ‘Bovendien heeft de wethouder al aangegeven dat de regels snel aan te passen zijn’, zegt Van Rossum. Als er nou geen beleid was, had het een goed voorstel geweest, vindt hij. Waarmee Van Rossum dus ingaat op het instrument én niet op wat het beleidsvoorstel beoogt.

 

‘De Huisvestingsverordening geeft ons het instrument het goed te reguleren’, valt André van den Berg (Gemeentebelangen) nog bij. ‘Dit initiatiefvoorstel biedt ook geen voldoende soelaas’, denkt Benjamin Hofland (D66). Hij ziet liever een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Nico de Gier (PvdA) vindt het plan van Duijsens zelfs nog niet ver genoeg gaan, maar zal toch voor stemmen.

 

Wethouder Ben van der Stee denkt dat Duijsens en Van den Berg toch wat meer geduld moet hebben. ‘We denken dat we het met het paraplubestemmingsplan juridisch beter geregeld hebben,’ meent Van der Stee.

 

Aan zijn houding te zien is Duijsens niet tevreden gesteld; hij hangt bijkans ín zijn microfoon. ‘Als oppositiepartij is het moeilijk om steeds te horen dat het college er al mee aan de slag is’, zegt hij met zware stem. Duijsens meent dat het college pas in beweging is gekomen nadat zijn fractie het aan de orde heeft gesteld.

 

Waarmee hij tegelijkertijd de tekortkoming van ook zijn eigen strategie bloot legt. Het lijkt erop alsof Duijsens het liefst zijn eigen plannen bespreekt in plaats van die van het college. En het raadsdebat niet alleen gebruikt om misstanden aan de kaak te stellen maar ook sneren en verwijten voor het college te uiten.

 

Jammer. 

 

Met een betoog op hoofdlijnen had Duijsens meer kans gehad een probleem – wat zo te merken iedereen op wil lossen – op de agenda te krijgen. Al doet het gebrek aan bijdrage van wat toch de coalitiepartijen genoemd moeten worden, het niet vermoeden dat men aan de andere kant van de vergadertafel meteen open staat voor een optreden als gezamenlijke volksvertegenwoordiging. Het zou tijd worden dat deze raad gaat stoppen met het schaduwcollege spelen van het monisme en eens politiek gaat bedrijven.       

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een aanpassing van de Huisvestingsverordening lijkt hier toch wel de meest snelle (!!!) en simpele manier om dit te regelen. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!