of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: Serieus onvolledig

‘Ik spreek maar even namens de werkgroep planning en control,’ zegt Jan van Meggelen (Gemeentebelangen). ‘Binnen de werkgroep is nog een aantal vragen,’ gaat Van Meggelen verder. Eigenlijk wil hij de financiële verordening van de gemeente Drimmelen vanavond helemaal niet behandelen. ‘De werkgroep wil de mogelijkheid om de verordening nog een keer na te kijken.’

Dat is niet zomaar een verzoek. Met de nieuwe verordening zorgt de gemeente er niet alleen voor dat de gemeentebegroting voldoet aan de meest recente regelgeving, maar stelt ze de facto ook de financiële spelregels op. Met die afspraken wordt niet alleen de deugdelijkheid van de geldstromen geborgd, maar bijvoorbeeld ook de leesbaarheid van de begroting. ‘We zouden graag de verordening met de wethouder en de ambtenaren doornemen,’ vraagt Van Meggelen.

 

‘Mag ik daar meteen een vraag over stellen,’ interrumpeert Jürgen Vissers (GroenDrimmelen) monotoon. ‘Ik vind het een bijzonder vreemde gang van zaken dat er een commissie is die er over gesproken heeft.’ Vissers legt uit dat hij de verordening al in zijn fractie heeft besproken. Het nu van de agenda halen, is een boodschap die wat laat komt.

 

‘Uw fractie was vertegenwoordigd in de werkgroep,’ antwoord Van Meggelen. Aan de vastberaden toon in zijn stem is te merken dat hij de vraag had verwacht. Volgens Van Meggelen kon deze fractiegenoot van Vissers de vergadering over de Verordening niet bijwonen. ‘We hebben de heer Vissers gevraagd of hij erbij kon zijn en daar heeft hij geen gehoor aangegeven.’

 

‘Mijn vraag was,’ gaat Vissers verder, ‘waarom heeft u tóen niet besloten dat u het stuk niet wilde agenderen?’ Van Meggelen buigt kalm zijn microfoon naar zich toe. ‘Jaaaah meneer Vissers, u had gewoon bij de vergadering moeten zijn.’

 

‘We moeten wel een verordening hebben,’ vindt wethouder Harry Bakker, als hem gevraagd wordt te reageren op het ordevoorstel van Van Meggelen. De portefeuillehouder stelt voor om de nota vanavond wel aan te nemen; de opmerkingen die er zijn kunnen later als correctie worden meegenomen.

 

Zo komt er toch een behandeling van de verordening. ‘Er zat geen ‘was-wordt’-tabel bij,’ merkt Leon van Dongen (VVD) als eerste op. Met zo’n overzicht is duidelijk aangemerkt welke artikelen er van de oude verordening worden aangepast. Nu is het voor de raad dus gissen wat er is veranderd. Ook merkte Van Dongen wat verschillen met de modelverordening van de VNG. In dat voorbeeld staat bij de paragraaf ‘bedrijfsvoering’ een hele waslijst aan criteria over hoe dit in de gemeentebegroting op te nemen.

 

In de nu opgestelde verordening is die paragraaf aanzienlijk korter. ‘De paragraaf bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken van de bedrijfsvoering,’ leest Van Dongen voor. In de zaal valt gegniffel niet te onderdrukken. ‘Ik zou dat graag mee terug willen nemen naar de werkgroep.’

 

Dat doet men — nadat deze sterk bekritiseerde verordening toch door de raad toch wordt aangenomen. ‘Wij willen het vele werk van het ambtelijk apparaat niet in de wielen rijden,’ licht Ruud van Bremen (Lijst Harry Bakker) zijn voor-stem toe. 

 

Het is nu wachten op de tweede lezing in de werkgroep om correcties op de verordening te maken. Misschien dat de daar aanwezige raadsleden dan het punt willen maken dat deze verordening er niet is om het werk van ambtenaren leuk te maken, maar om ervoor te zorgen dat het hoogste orgaan van de gemeente het gereedschap heeft om zijn werk te doen. Daar had de werkgroep, of een agendacommissie, natuurlijk veel eerder achter kunnen komen. Maar met het aannemen van een door iedereen zó’n bekritiseerd stuk, neemt de raad zichzelf én de gemeentelijke financiën niet serieus.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.