of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: Samen verdeeld

Een kleine dertig bewoners zitten klaar voor de raadsvergadering in Hellevoetsluis. ‘Ik hoop dat het u gaat bevallen,’ zegt burgemeester Milène Junius. En ja, de meeste bezoekers lijken na afloop tevreden met het raadsbesluit. Al zal een politiek meningsverschil er vanavond niet mee zijn geslecht en het debat erover slechts begonnen.

‘Met teleurstelling hebben we kennisgenomen van de ingediende motie,’ zegt Cilia Meerman (CDA) mat. Even daarvoor hebben de fracties van VVD en Inwonersbelangen Hellevoetsluis (IBH) voorgesteld om een onderzoek naar een AZC aan de Hellevoetse Achterweg te staken.

 

Volgens de fracties, samen goed voor 16 van de 27 zetels, is de urgentie achterhaald. ‘Internationaal, nationaal en lokaal is de situatie veranderd,’ vindt Len van Beesten (IBH). Met Europese afspraken, verminderde instroom en gebrek aan draagvlak in de gemeente is het onderzoek nu overbodig, meent hij.

 

Maar het was de Hellevoetse raad zelf die in september vorig jaar om het onderzoek vroeg, memoreert Hennie Wiersma (PvdA). ‘Eerst geven we opdracht en dan trekken we ons terug?’ vraagt ze verontwaardigd. Het AZC-verzoek werd toen raadsbreed aangenomen. ‘We hebben elkaar vertrouwd en gesteund,’ zegt Wiersma beteuterd.

 

Beter ten halve gekeerd

Volgens mede-indiener Aart-Jan Spoon (VVD) is het eenvoudig. ‘Verder onderzoeken levert verdere kosten en onrust op. ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald,’ stelt hij. ‘Ik begrijp de emotionele reactie van IBH en VVD niet,’ vertwijfelt Bianca Verschoor (GroenLinks). ‘Waar zijn de principes van die motie gebleven?’ vraagt Mieke Bakker (D66) zich af.

 

Burgemeester Junius, als portefeuillehouder, blijft op verstandige afstand van de raadsruzie. ‘De raad heeft in september om een onderzoek gevraagd, en nu vragen IBH en VVD ermee te stoppen,’ somt ze feitelijk op. Ze geeft er geen mening over. ‘Het is een proces van de raad,’ aldus de burgmeester.

 

‘Inhoudelijk heb ik niet zo veel meer toe te voegen,’ begint Spoon zijn tweede termijn. Volgens de VVD’er is er van een emotionele reactie geen sprake. ‘Ik heb het rationele altijd bovenaan staan,’ geeft hij als uitleg. Verschoor blijft de houding reactionair vinden. ‘De onderbouwing in de motie komt uit de media en niet uit feiten,’ interrumpeert ze. ‘Het is geen emotie maar een duidelijke afweging,’ antwoordt Spoon afgemeten. ‘Je kunt nog vier keer interrumperen,’ spreekt hij Verschoor toe, ‘dat komt volgens mij de vergaderorde niet ten goede.’

 

‘Bent u bereid een AZC op een andere lokatie te steunen,’ vraagt Cilia Meerman aan Van Beesten. ‘Ik heb die vraag vorige week ook al gehad,’ zegt deze, ‘als ik ‘m nu beantwoord, val ik in herhaling.’ Hij wenst geen andere lokatie te bespreken. ‘Als de nood verandert komt déze lokatie dan beschikbaar?’ vraagt Verschoor door. ‘Als gaan we niet op in,’ reageert Van

Beesten.


Niet tevreden

Verschoor is niet tevreden. Volgens haar kan de staatssecretaris zo weer een beroep op Hellevoetsluis doen. ‘Geen AZC, nu niet en nooit niet,’ valt Spoon haar in de rede. Onhoudbaar, vindt de Groenlinkse. ‘We hangen een zwaard van Damocles boven de bewoners,’ vergelijkt Verschoor. ‘Als deze motie aangenomen is, is het AZC van de baan,’ roept IBH’er Rien Kap. ‘Het komt er niet in mijn periode!’ 

 

‘De stemming is wel duidelijk,’ verwijst CDA’er Meerman naar de meerderheid die VVD en IBH hebben. ‘De VVD en IBH hebben een draai gemaakt,’ rondt D66’er Bakker af. ‘Ik snap nog steeds niet goed waarom,’ meent Wiersma. 

 

Precies daarom zal dit debat ook na de stemming nog niet zijn afgelopen. Al vinden VVD én IBH dat zij individueel wél een afweging hebben gemaakt, met deze potdichte bijdragen is de raad aan een gezamenlijke afweging niet toegekomen. Een beroep van de staatssecretaris of de statushouders zal het vluchtelingendebat in Hellevoetsluis zo weer doen opwaaien. Immers, het nu ontstane we agree to disagree — we zijn het eens het oneens te zijn — is nooit het einde van een debat, maar wel altijd het begin.

 

Met deze column is ook het politieke zomerreces in Nederland aangebroken. Dat betekent dat de Mystery Burger verhitting van het zonnetje gaat zoeken in plaats van bij een raadsdebat. Één voordeel: met je voetjes in het zwembad is het véél makkelijker verkoeling zoeken dan op de publieke tribune. 
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Bijl (Mystery Burger) op
@ppreactie

LOL. Dat moet dan maar voor een keertje.
Door Ppreacties op
Maar dan moeten wel je schoenen uit....