of 59190 LinkedIn

Mystery Burger: Rondje van de zaak

‘Dat brengt ons bij het inmiddels verrassende laatste agendapunt,’ zegt burgemeester Rob Meerhof goed gemutst. Van de imposante agenda van de gemeenteraad van Oostzaan is na net iets meer dan een halfuur vlotte beraadslaging vrijwel niets meer over. Het enige overgebleven agendapunt is een motie uit de vorige raadsvergadering. Daar was Ria Bisseling (GemeenteBelangen) afwezig — en bij de stemming bleken net zoveel raadsleden vóór als tégen de motie. Stakende stemmen, dus.

De gemeentewet schrijft dan voor dat de motie de eerst volgende raadsvergadering nog een keer in stemming wordt gebracht. Het reglement van orde van de gemeente biedt de mogelijkheid om dat niet alleen met een stemming te doen. ‘Omdat we de vorige vergadering niet compleet waren, mag u de beraadslaging weer openen,’ legt Meerhof uit, maar geen van de sprekers heeft zich gemeld. 

Gek is dat niet, in de vorige vergadering is er al flink aan de motie gesleuteld. Gestart als amendement op een in te dienen zienswijze, sprak het uit dat de gemeenteraad bij de metropoolregio zou aandringen tot het verlagen van de maximumsnelheid op de A8, aandacht te vragen voor het verplaatsen van hoogspanningsmasten en te pleiten voor nieuwbouw in het middensegment.

Op advies van de wethouder is het amendement toen een motie geworden, waar het college wordt gevraagd deze punten in te brengen in het overleg met de regio. Daar hebben andere fracties nog een oproep voor onderzoek naar energietransitie, uitbreiding van OV én een pleidooi voor een snelfietstracée aan toegevoegd; de motie is helemaal volgekliederd.

Genoeg uitgesproken, dus. ‘Alleen een stemverklaring is voldoende,’ zegt Marco Olij (D66) dan ook. ‘De vorige keer stemden we tegen de motie,’ recapituleert Olij. Toen wilde de fractievoorzitter het voorstel liever eerst in de fractie bespreken. ‘We maakten ons even zorgen over de verkeersdoorstroming, maar dat blijkt niet aan de orde,’ legt hij uit. Hij zal voor de motie stemmen. 
Ook Bisseling zal nu voor de motie stemmen, meldt ze in haar stemverklaring. ‘Maar juist met 80 kilometer per uur gaan mensen beter invlechten,’ voegt ze nog toe. ‘Dus het is juist goed voor de verkeersdoorstroming.’ Die laatste zinnen zijn eigenlijk een reactie op Olij — en gaan dus buiten de orde van een stemverklaring.

Rosemarijn Dral (VVD) zal – net als de vorige keer – tégen de motie stemmen. ‘Je moet de metropoolregio niet vragen de maximumsnelheid te verlagen,’ weet ze. ‘Doe dat dan bij de juiste instantie.’

'Kan ik nog een vraag stellen naar aanleiding van een stemverklaring?’ wil Jan Ras (CDA) toch weten. ‘Dat gaat niet meer,’ zegt burgemeester Meerhof voorzichtig. ‘Maar hou het bij een stemverklaring!’ tip hij. Ras ziet daar vanaf. ‘Ik heb wel een stemverklaring,’ roept zijn fractiegenoot Teun Flens dan. ‘Ik hoor mevrouw Dral zeggen dat de oproep niet bij de metropoolregio hoort.’ Aan het gegniffel is te merken dat iedereen doorheeft dat hij daarmee wél de beraadslaging opent. ‘Juist de regio kan zich er sterk voor maken,’ betoogt Flens.

‘Voorzitter dan wil ik ook nog effies,’ moppert Peter de Wit (PvdA) geamuseerd. De rest van de raad barst al in lachen uit. Als opsteller van de motie heeft hij geen echte stemverklaring. ‘Goede waar verkoopt zichzelf,’ voegt hij nog toe. ‘Ik breng het voorstel maar in stemming,’ zegt burgemeester Meerhof gelaten. Pas na dit extra rondje is het duidelijk dat de raad met de motie verlangt dat de metropoolregio gaat lobbyen voor de snelheidsverlaging en dat ze verkeersdoorstroming als prominent punt in de opdrachtformulering ziet. Blijkbaar was dit extra rondje dus nodig. Maar je vraagt je wél af of men er niet eerder aan had kunnen beginnen.

John Bijl
Meer columns van John Bijl vindt u hier.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.