of 58952 LinkedIn

Mystery Burger: Raad Veghel vergadert in moordtempo

De gemeenteraad van Veghel begint stipt op tijd. Na het raadsgebed neemt burgemeester Ina Adema (VVD) het woord. ‘We hebben weinig punten op de agenda staan en het wordt een korte raadsvergadering, ook omdat een aantal van jullie vanavond naar carnavalsactiviteiten moet’, zegt ze. Wat volgt is een vergadering in sneltreinvaart.

Vanwege de kleine agenda wordt er al begonnen met de rondvraag. Er zijn drie mondelinge vragen. Raadslid Ellen Versteijen (VVD) heeft vastgesteld dat het Bureau Jeugdzorg haar certificaat voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo – niet rond heeft. In volle vaart leest ze haar vragen voor. ‘Welke garanties zijn er dat het nog goed komt? Krijgt deze organisatie straks geen monopolie?’ zo wil ze onder meer weten. Wethouder Riny van Rinsum (CDA) antwoordt in hoog tempo: ‘We zitten er bovenop. De deadline van 1 april wordt door Jeugdzorg gehaald en zo niet dan hebben we een plan B, waarin de organisatie uit Gelderland het overneemt. Wij als gemeente waren wel klaar voor de nieuwe Wmo’. Er zijn daarna geen aanvullende vragen.

 

De tweede vraag. SP’er Kees van Limpt heeft vragen over het versneld bouwen van huurwoningen voor woningbouwvereniging Area. Ook hij houdt het tempo erin. ‘Er worden minder woningen gebouwd door Area dan gepland terwijl er nog steeds veel mensen zijn die een woning nodig hebben. Dit is een noodsituatie!’ Hij wil weten of er adequaat gehandeld is en of het college genoegen neemt met de bouwachterstand. Ook zou hij extra overheidsgeld willen om de bouw te versnellen. Verantwoordelijk wethouder Jan Goijaarts (CDA) is op de hoogte van de situatie. ‘Er is een presentatie van Area geweest en we hebben een constructief overleg. De frequentie daarvan is ook verhoogd en de grondprijs blijft laag, dus extra geld is niet nodig. Voor 1 januari 2020 zijn de nieuwe woningen allemaal gebouwd.’ Hij benadrukt nog dat er spanning is op de lokale woningmarkt, maar dat er geen sprake is van een noodsituatie. Van Limpt neemt daar genoegen mee en zal er later op terugkomen.

 

Het is tijd voor de laatste vraag. Raadslid Marie-José van de Graaf (Democratisch Dorpsbelang) stipt aan dat de zorginstelling die de huishoudelijke hulp voor ouderen doet failliet is gegaan. Daarom verloopt de overgang naar nieuwe zorgorganisaties niet soepel. Zogenoemde keukentafelgesprekken met ouderen worden daardoor almaar korter. Wat gaat de wethouder hieraan doen? ‘Met alle cliënten moeten nieuwe zorgcontracten worden afgesproken en de ingekorte keukentafelgesprekken zijn slechts tijdelijk’, antwoordt wethouder Van Rinsum. ‘Alle cliënten zijn ook op de hoogte van hun rechten en plichten, maar nog niet iedereen is overgestapt op een nieuwe hulpverlener’. Aanvullend zijn er nog wat korte vragen uit de raad, waarop Van Rinsum deskundige antwoorden geeft. Alles verloopt nog steeds erg snel. Sommige raadsleden willen op elkaar interrumperen, maar dat mag niet van de burgemeester ‘omdat de raad dit eerder zo heeft bepaald’.

 

Na de rondvraag zijn er nog wat kleine plichtplegingen, zoals het bevestigen van de herverkiezing van burgemeester Adema. Ze krijgt een mooi bosje bloemen. Vervolgens wordt er kort gebeden en daarna kan iedereen naar huis. In totaal heeft de Veghelse raadsvergadering 24 minuten geduurd! Het is de vraag of deze er doorheen gejast is vanwege de carnavalsverplichtingen van sommigen. Hoe dan ook voorkomt het verbod op interrupties dan er een plenaire vergadering ontstaat waarin alles goed gewikt en gewogen is. Een ding is duidelijk: dit was een bijeenkomst in moordtempo!

Kemal Rijken 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ellen Versteijnen (VVD) (Raadslid) op
Discussies vinden vooral plaats in de commissievergaderingen. Daarin wordt gewikt en gewogen. Soms leidt dit tot een hamerstuk, zoals in bedoelde raadsvergadering. Discussie in de raad is vooral een politieke discussie.
Door W. Oosten (Griffier) op
Dhr Van Rinsum komt uit partij Hart voor Veghel. Interrupties mogen wel, maar niet bij de rondvraag. Debat is er ook, maar niet in een vergadering met na de rondvraag alleen een hamerstuk. Dat ambtsgebed heeft overigens een seculier karakter.