of 65101 LinkedIn

Mystery Burger: Raad Enkhuizen zet bezoeker op het verkeerde been

De fresco’s en schilderijen uit de zeventiende eeuw in de raadszaal van Enkhuizen verhullen het problematische verleden van deze gemeenteraad niet. Vaak kwamen de raadsleden in het nieuws omdat ze rollebollend met elkaar over straat gingen. Vanavond ligt hun ongemak echter vooral aan de procedure.

Het eerste agendapunt is de gemeentelijke Integrale Veiligheidsnota. In die nota staan plannen voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in buurten en veiligheid in het verkeer, maar raadslid Carmen Tammer (PvdA) vindt dat de aanpak voor jeugd en middelengebruik, ofwel: drugsgebruik, een meer prominente rol moet krijgen. Ze dient er een amendement voor in. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom moet dit punt wat ons betreft de hoogste prioriteit krijgen in de nota”, aldus Tammer. In de zaal wordt op vier grote plasmaschermen het amendement geprojecteerd met de onderkop: géén interruptie in eerste termijn.

 

Als Tammer haar amendement heeft toegelicht, reageert burgemeester Jan Baas (PvdA) direct: “Mevrouw Tammer, ik begrijp uw wens. Jeugd en middelengebruik vindt ook zijn weerslag in het onderwerp veiligheid op de vrijdagavond, onze uitgaansavond. Uw punt heeft dus met van alles te maken. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen als dit de hoogste prioriteit krijgt in de nota.” Klaarblijkelijk heeft de burgmeester niet in de gaten dat hij, door het uitspreken van zijn steun voor het amendement, nu wél op de nota ingaat, anders dan het interruptieverbod op de schermen aangeeft. Andere raadsleden krijgen van de burgemeester niet de kans om op het amendement of op zijn eigen woorden te reageren. Zelfs Tammer niet. “Dan gaan we de nota nu met de raad behandelen”, spreekt Baas vervolgens vrolijk en kordaat uit.

 

In die ronde komen alle fracties met reacties en vragen voor de burgemeester over de aanpak van druggebruik door jongeren. De meesten sluiten zich aan bij het voorstel van de PvdA. “De problematiek in Enkhuizen is anders dan die van bijvoorbeeld Hoorn. Ik vind dat we het naar een regionaal niveau moeten trekken”, aldus raadslid Stella Quasten (Lijst Quasten). Raadslid Rob de Jong (Nieuw Enkhuizen) benadrukt dat ‘we niet alles van het plan nu weer in detail moeten bespreken’. Dat is volgens hem al in de commissievergadering gebeurd. “We moeten tevens gebruikmaken van de ideeën bij de jongeren zelf”, meent SP-voorman Wim Stolk. Hoe dan ook willen alle fracties dat het drugsgebruik onder jongeren in Enkhuizen – een groot probleem in de regio West-Friesland – als eerste wordt aangepakt. Het blijft echter onduidelijk of nu de nota, het amendement of de opmerking van de burgemeester wordt besproken. Na een schorsing van tien minuten worden het amendement en de hele nota aangenomen.

 

De gemeenteraad van Enkhuizen is het blijkbaar gewend om op deze manier te vergaderen. Echter, voor de nietsvermoedende bezoeker schept het verwarring. Door het verbod op interrupties in de eerste termijn, wat nadrukkelijk op de tv-schermen staat, wordt je als bezoeker meteen op het verkeerde been gezet. Daarnaast helpt de vergaderprocedure ook niet. En na de behandeling van het amendement door Tammer gaf de burgemeester meteen zijn mening. Maar normaal gesproken moeten raadsleden eerst kunnen reageren op het amendement voordat de burgemeester spreekt. In Enkhuizen gaat het zo te zien allemaal anders.

Tip: leg de Enkhuizense spelregels beter tijdens de vergadering uit voor de leek of leg een spoorboekje op de publieke tribune neer met de titel ‘Zo vergaderen we in Enkhuizen’. Houd je vervolgens wel aan die regels.

Kemal Rijken

Lees alle Mystery Burgers in het dossier.
 


Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.