of 59212 LinkedIn

Mystery Burger: Niks ja maar. Niks nee mits.

‘We hebben geen enkel belang bij het voorstel,’ zegt de eerste inspreker. ‘En het zal ons woongenot aantasten.’ Gelukkig voor haar en de andere insprekers zal de gemeenteraad van Putten het voorstel voor de micro-windmolens vanavond al verwerpen. En tóch is dat jammer.

De raad moet besluiten over een aanpassing van het bestemmingsplan om de plaatsing van de micromolentjes mogelijk te maken. Wanneer hij ‘ja’ zou zeggen, kan het hele vergunningencircus worden opgestart. De inwoners vinden het voornemen niks. ‘Een constant geluid bij de bromtoon die we al waarnemen,’ zegt de inspreekster. De molentjes zouden op het dak van een lokale onderneming moeten komen. ‘Deze ondernemer heeft al een koelinstallatie geplaatst die een hoop overlast veroorzaakt,’ vertelt een tweede bewoner.

 

Ook het CDA is tegen. ‘We trekken deze conclusie niet graag,’ zegt Jan van Meerveld (CDA). Zijn fractie had graag ‘ja’ gezegd tegen het plan. ‘We maken ons zorgen om het geluid,’ stelt hij. ‘Terechte bezwaren waar het college níet op in is gegaan,’ meent de CDA’er. ‘Wij hadden het enthousiasme van het college liever gezien bij zonnepanelen,’ vindt Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen). Daarnaast baalt Hoogendijk van het niet betrekken van de omwonenden. ‘Burgerparticipatie is slecht opgepakt.’

 

‘Over het proces ben ik niet zo gelukkig,’ zegt ook Jan van den Brink (SGP). Toch is hij voor het voorstel. ‘In een verkiezingsprogramma schrijft het makkelijk weg,’ meent hij. ‘Nu moet de raad ook de daad bij het woord voegen.’ Over de overlast maakt Van den Brink zich minder zorgen. ‘In de vergunning staat al dat het woongenot niet mag worden aangetast,’ weet hij. ‘Had daar niet moeten staan inclusief de kaders van de raad?’ vraagt Rien van den Hoek (WIJ Putten). ‘In de commissie heeft de wethouder toegezegd met een kaderstellende notitie naar de raad te komen om daar invulling aan te geven,’ memoreert Van den Brink.

 

‘Die notitie moet niet náár de raad, maar ná de raad,’ interrumpeert Van den Hoek weer. De raad zou de kaders eerst vast moeten stellen. Van den Hoek gaat weer zitten na deze opmerking. Gek genoeg voegt hij niet meteen een agendavoorstel toe om precies dát kaderstellende debat op de raadsagenda te zetten. ‘Voor ons is die notitie een doorslaggevend punt,’ vindt ook Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie). ‘We moeten er als raad het laatste woord in hebben.’

 

‘Hoe ziet u dat dan? Stellen we de kaders achteraf vast?’ wil Bert Klomphouwer (VVD) weten. ‘Er komt een notitie waar het college aan gaat toetsen,’ legt SGP’er Van den Brink al uit voor Van den Heuvel antwoord kan geven. ‘Dat toetsingskader is voor ons belangrijk,’ herhaalt Van den Heuvel, ‘want duurzaamheid moet je doen.’ ‘Wat heeft u de afgelopen acht jaar dan voor duurzaamheid gedaan?’ bromt Klompenhauwer terug. Ook Hoogendijk staat weer bij de interruptiemicrofoon. ‘Ik mis het element burgerparticipatie in uw betoog,’ moppert hij. Al vertelt hij niet hoe, of wanneer, die burgerparticipatie er dan in moet.

 

Het wordt burgemeester Henk Lambooij te gortig. ‘Deze vragen horen bij een verkiezingsdebat,’ maant hij. ‘Blijft u bij het onderwerp’. Maar dat lukt al niet meer. Al is het maar omdat deze raad denkt dat hun agendapunt over windmolentjes of overlast gaat. Zelfs nadat wethouder Nico Gerritsen zijn toezegging voor een kadernotitie herhaalt, stemt de raad tegen het voorstel het bestemmingsplan nú al aan te passen. Dat de windmolentjes er niet komen, zal voor de omwonenden als een overwinning voelen. Jammer genoeg verwerpt de raad ermee óók de mogelijkheid om later zélf de kaders te stellen — en voor de democratie is dat een verliesbeurt.

John Bijl
Meer columns van John Bijl vindt u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.