of 62812 LinkedIn

Mystery Burger: Nieuwe kleren voor de kiezer

‘Het programma is wat wollig,’ vindt Franklin Boon (D66). Hoewel je dit als lichte kritiek mag beschouwen, doet het toch de wenkbrauwen fronsen. Boon reageert immers op het raadsprogramma — een document waar hij als lid van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten toch mede-verantwoordelijk voor moet zijn. 

Dit raadsprogramma blijkt opgesteld door de twee door de raad aangestelde informateurs. Op basis van gesprekken en de verkiezingsprogramma’s schreven zij een concept waar partijen via e-mail op konden reageren. Bij deze openbare behandeling kunnen de raadsfracties het document nog amenderen. Net als Boon, ziet PvdA’er Wiel Blezer een risico in de vaagheid. ‘De uitwerking moet nog volgen,’ zegt hij — en wie weet wat er dan uit komt.

 

Hanneke Koene (GroenLinks) lijkt al te grommen nog voordat ze het woord krijgt. ‘De beloofde vernieuwing van Eijsden Margraten Lokaal (EML) is er gewoon niet van gekomen,’ begint ze. Volgens haar heeft de lokale partij er alles aan gedaan om afstand te nemen van het CDA, hun coalitiegenoot van de afgelopen periode. Inmiddels hebben de twee partijen – samen 15 van de 21 zetels – wel al een coalitie gesloten. Zelfs in de brief bij het raadsprogramma worden ze aangeduid als ‘de formerende partijen’. 

 

Volgens Koene was het te wijten aan het CDA dat de oppositie weinig te vertellen had in de laatste bestuursperiode. ’Het zou goed zijn als het CDA eens géén wethouders zou leveren,’ zegt ze kortaf. Ze heeft maar liefst acht amendementen op het raadsprogramma — en bij elk woord dat ze voorleest, is haar blik straf op CDA-voorman Jos Custers gericht.

 

‘Wij vinden het raadsprogramma broddelwerk,’ knalt Jan Weling (VVD) er maar eens in. ‘In de eerste versie konden we ons nog wel herkennen,’ legt de VVD’er uit. Blijkbaar is er daarna nog wel het een en ander in het document aangepast. ‘Dat was een koude douche met veel nietszeggende zinnen,’ vindt Weling. ‘Scharrelen met de waarheid´, zegt hij ferm.

 

‘Dat EML in de verkiezingen propaganda zou hebben gevoerd tegen het CDA werp ik verre van me,’ zegt Chris Piatek. De woorden komen niet helemaal vloeiend uit zijn mond. ‘We hebben wel gezegd dat we het machtsblok van het CDA wilden breken en we hebben 7 zetels tegenover hun 8 gezet.’ CDA’er Armand Opreij slaat z’n hand voor z’n gezicht bij deze weinig verbroederende frase.

 

‘Ik moet er even van bijkomen,’ begint CDA’er Custers zijn termijn. Volgens Custers was het zijn partij die het initiatief nam om op deze manier tot elkaar te komen. ‘Volgens mij vallen de verschillen tussen de eerste versie en deze nog wel mee,’ meent hij. ‘Het is ook moeilijk om een tekst te produceren waar iedereen zich in kan vinden.’ Zonder het in de gaten te hebben, legt de CDA’er precies uit waarom er voor het schrijven van een raadsprogramma meer nodig is dan drie mailtjes heen-en-weer.

 

Na een halfuur schorsing lijkt er weinig te zijn veranderd. Het kán niet anders dan dat het feit dat alléén de fracties van CDA en EML elkaar in die afkoelingsperiode opzochten daarmee te maken heeft. Braaf brengt burgemeester Dieudonné Akkermans de ingediende amendementen in stemming — en worden de grootste twistpunten van de oppositie met een ruime meerderheid weggewuifd.

 

De grootste verrassing is wel dat het lichtjes geamendeerde raadsprogramma toch door een unanieme raad wordt aangenomen. Waarmee het na dit debat wellicht het meest ongeloofwaardige document is sinds Trump’s doktersverklaring. Een vloeitje over de kloof. Het is afwachten wie er deze raadsperiode het eerst over heen durft te lopen.

 

John Bijl
Meer columns van John Bijl leest u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.