of 59179 LinkedIn

Mystery Burger: Mosterd voor de maaltijd

Spreekvaardigheid is een belangrijke politieke competentie. Maar dat is niet de reden waarom de gemeenteraad van De Ronde Venen vanavond spreekt over de dienst logopedie. Sterker nog, ook de logopedie zelf is eigenlijk niet het onderwerp van dit raadsdebat.

‘We doen het heel erg goed,’ stelt Simone Borgstede (CDA) aan het begin. BMC maakte een rapport over de gemeentelijke logopedie. Toch stelt het college voor dit niet meer zelf te organiseren, maar die dienst ergens anders vandaan te halen. ‘We vragen ons af waarom het anders moet,’ vraagt Borgstede. ‘En er zijn nog gesprekken met het onderwijs gaande,’ weet ze.

Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal) vindt de behandeling prematuur. ‘Volgens dit college is de takendiscussie nog niet afgerond — en die moet toch eerst klaar zijn?’ vraagt hij retorisch. ‘Er staat alleen dat de uitplaatsing budgetneutraal is,’ bekritiseert Wim Stam (CU/SGP) het stuk. ‘Maar dat zegt niets over de continuering van de kwaliteit,’ zegt hij vragend.

Alleen VVD’er Yvonne Welter neemt het voor het stuk op. ‘Het is een goed voorbereid voorstel,’ vindt ze. ‘Dit college wil een stap vooruit maken!’ zegt ze, met zinnen waar steeds de klemtoon op het tweede woord ligt. ‘En het verbaast me dat deze argumenten nu — en niet in de commissie naar voren komen.’

Dat steekt Eelco Doorn (D66). ‘Al deze argumenten zijn in de commissie genoemd,’ interrumpeert hij. ‘Als u had opgelet had u gezien dat ik er bij die commissie niet was!’ reageert Welter pinnig. Doorn is niet de enige die in zijn stoel onderuit zakt.

‘We hebben het hier al sinds 2014 over,’ verdedigt wethouder Alberta Schuurs haar voorstel. Volgens de wethouder is de uitvoering met twee parttimers te kwetsbaar. ‘Maar er is toch meer ruimte in de formatie?’ vraagt Doorn. ‘We huren nu in, ja,’ verklaart de bestuurder. Ze bevestigt dat er uren open staan.

Maar volgens de wethouder moet dit toch door. ‘Wat u nu ziet is een sneak preview van onze afspraken met scholen,’ legt ze uit. ‘Maar dat maakt geen onderdeel uit van dit voorstel,’ haast ze. ‘Wat is nu de intentie van de uitbesteding? Bezuiniging of partnership met de scholen?’ wil Stam nog eens weten. ‘Dat moet het overleg uitwijzen,’ reageert de wethouder mysterieus. Het gezicht van Stam vertrekt. ‘Ik ga er van uit dat u dan nog even terugkomt naar de raad,’ zegt hij zonder vraagteken. ‘Zeker, zeker,’ antwoordt Schuurs lichtjes. ‘Daarom noemde ik het een sneak preview. Wordt vervolgd in dit theater.’ Bij een raad die zo op zoek is naar de inhoud, een ongelukkige woordkeus.

Als er voor de raad nu al geen inhoudelijke redenen waren geweest om het logopedievoorstel naast zich neer te leggen, had ze hier toch wel een procedurele gehad. ‘Als u een takendiscussie wil voeren, staat alles weer open,’ zegt wethouder Schuurs nog. Het is het meest zinnige dat de bestuurder in dit debat heeft bijgedragen. Wellicht een goed signaal aan de raad dat het hoogste orgaan deze bestuurder wat meer precieze opdrachten moet geven. Dat maakt het een stuk makkelijker om ze volgens verwachting na te komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.