of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: Met alle winden mee

‘Voorzitter, wat zegt het reglement van orde over een motie vreemd?’ Commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht Willibrord van Beek trekt zijn wenkbrauwen omhoog en kijkt wat glazig. De griffier buigt over de commissaris heen en fluistert ‘niets’. ‘Niets,’ herhaalt Van Beek. Even daarvoor had de commissaris voorgesteld om de betreffende motie als klein debat te behandelen. Met maximaal twee minuten per fractie.

"Ik heb iets meer tekst dan twee minuten,’ reageert statenlid René Dercksen (PVV), die de vraag stelde. Voorzitter Van Beek maakt een smakgeluidje en kijkt vluchtjes de statenzaal rond. ‘Als we er een normaal debat van maken, heeft u vier minuten,’ stelt hij voor. ‘Dat komt in de buurt,’ antwoord Dercksen met een knipoog die zelfs op z’n achterhoofd is te zien. Van Beek laat een ongemakkelijk lachje horen. ‘Ik geef het woord aan mevrouw Vaessen,’ kondigt hij het debat over de motie aan.

 

VVD’er Jacqueline Vaessen is met haar coalitiecollega’s GroenLinks, CDA en D66 indiener van de motie. ‘Dit gaat over windenergie maar ook over leren,’ zegt ze. Met de motie stellen de fracties voor lering te trekken uit het rapport Evaluatie Windpark Houten. In dat verslag staat hoe de gemeente Houten heeft gewerkt aan draagvlak en maatschappelijke acceptatie bij de plaatsing van een windmolenpark. ‘Het rapport bevat veel leerzame lessen,’ verklaart Vaessen. 

 

‘Al vier jaar strijdt de PVV tegen die klimaatminaretten,’ gaat René Dercksen (PVV) vol op het orgel. Dat het betoog niet over de motie gaat, lijkt Van Beek niet te deren. Pas aan het eind van zijn spreektijd reageert de PVV’er op de motie zélf. ‘Dit rapport schrijft vernietigend over de aanpak,’ meent Dercksen. Hij voelt zich gesterkt door de lessen. ‘Aan deze flutmotie hebben de inwoners niets,’ zegt hij desondanks.

 

‘We zijn voor de motie,’ verklaart gedeputeerde Pim van den Berg heel voorspelbaar aan het eind van de eerste termijn. ‘Het bevat handvatten om te komen tot draagvlak,’ vindt de bestuurder. ‘De aarde warmt al jaren op,’ weet PVV’er Dercksen Van den Berg nog uit te dagen tot een klimaatdebat. Commissaris Van Beek draait wat vermoeid in zijn stoel.

 

‘Ik heb het gevoel dat we het onderwerp uitputtend besproken hebben,’ zegt die Van Beek ineens. Het is de eerste keer dat de commissaris iets meer zegt dan alleen de naam van een spreker.

Dat in de eerste termijn SGP en ChristenUnie strategische bezwaren tegen de motie hebben gemaakt, is hem vast ontgaan.

 

Wat rest, is veertig minuten lang toeschouwer te zijn geweest van een lauwwarm debat over een voorstel waar niemand het echt mee oneens is, slechts spreektijd slorpend door zijdelingse opmerkingen en gewandel naar het spreekgestoelte.

 

Volgende keer horen dit soort sympathieke moties eerst maar eens in een pré-stemming gebracht te worden, zodat duidelijk is waarom er een debat over gevoerd zou moeten worden. Dan kan de gespreksleider ook beter in de gaten houden of het debat nog wel over de gevraagde beslissing gaat. Maar ja, dan moet Van Beek wel eens beginnen met dat voorzitten van vergaderingen. Zou een hoop tijd schelen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michael op
Van Beek = VVD. En die partij levert nu eenmaal slechte voorzitters. Het besef van zijn partijgenote Van Miltenburg is nog niet bij Willibrord doorgedrongen. Maar het gaat hem dan ook slechts om het baantje (met bijbehorend salaris). Een andere motivatie kent deze patjepeeër niet.