of 59179 LinkedIn

Mystery Burger: Luisteren, samenvatten, doorvragen

‘In de commissie zijn een aantal vragen gesteld — en die zijn naar tevredenheid behandeld,’ stelt Frans van Helmond (Algemeen Belang). ‘De vragen uit de commissie zijn in het nieuwe raadsvoorstel opgenomen,’ merkt ook  Guus Koopman (D66-Hart van Asten) op. Eigelijk is iedereen van de raad in het Brabantse Asten wel tevreden over het collegevoorstel. Dat deze raadsvergadering dan tóch eindigt met wrevel, is eigenlijk best vreemd.

Vanavond spreekt de raad over de ouderbijdrage voor de voorschoolse opvang. Volgens het collegevoorstel zou die op 7,18 euro uit moeten komen. Niet bepaald een mooi rond bedrag, maar het is wel zo laag mogelijk.
‘Het is erg belangrijk dat we goed zorgdragen voor de start van kinderen in onze samenleving,’ legt Koopman uit. Door het tarief laag te houden, verwacht het college dat meer gezinnen de keuze vóór voorschoolse opvang zullen maken. ‘Het is een goede investering,’ zegt Koopman, ‘wat ons betreft hoeven we niet te discussiëren over een bijdrage richting de 8 euro.’

‘Wij hebben in de commissie bedenkingen aangegeven,’ begint Ellen Berkers (Leefbaar Asten). Ze zegt te twijfelen of het lage tarief er inderdaad voor gaat zorgen dat meer ouders hun kroost naar de voorschoolse opvang zullen sturen. Onoverkomelijk vindt ze haar bezwaar niet. ‘Wij zijn al tevreden met tien procent groei,’ geeft zij aan.

Ook Laurens Drost (PGA/PvdA) sluit aan bij het enthousiasme over het lage tarief. ‘We kunnen de kosten voor de mensen met lage inkomens significant terugbrengen,’ zegt hij. ‘Wij zien er niet het nut van in om geld te gaan verdienen op peuterspeelzaalwerk,’ zegt Dorst.

Enkele raadsleden kijken wat verward bij die laatste frasering. ‘Ik vind dat niet zo’n tactische opmerking,’ interrumpeert Mary-Nell van de Ven (Algemeen Belang). ‘Wat bedoelt u met over iemands rug geld verdienen?’ herhaalt ze Drost — al is dat natuurlijk niet precies wat hij heeft gezegd. ‘Ik vind het een vreemde gedachtengang,’ merkt ook Berkers op. ‘Misschien dat u mij kunt helpen,’ zegt ze kortaf.

Nu is het Drost die verward kijkt. In zijn ogen maakte hij een onschuldige opmerking. ‘Ik zie geen reden om die ouderbijdrage te verhogen.’ Zijn stem trilt een beetje. ‘Da’s geen antwoord op dat verdienen,’ zegt een serieuze Van de Ven. ‘Dat mag u nog effe uitleggen.’ Ze vouwt haar armen over elkaar.
Drost’s ogen schieten heen-en-weer en zijn wangen lijken een kleurtje te krijgen. Woorden komen niet meer uit zijn open mond. ‘Ik begrijp dat de vraag boven de markt blijft hangen,’ concludeert burgmeester Hubert Vos dan maar. Een wat ontdaan ogende Drost laat z’n schouders erbij hangen, hij zal zich vast afvragen wat-ie heeft gezegd.

Na een super korte toelichting van de wethouder is voor het raadsvoorstel geen stemming nodig. Unaniem gaat de raad akkoord. Met inderdaad één vraag boven de markt. Die is niet wat Drost nu precies bedoelde, maar waarom de anderen nu juist hém moesten hebben.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan bosch (Kritisch burger) op
Om dit te begrijpen moet je da Astense politiek en de poppetjes een beetje kenne