of 60264 LinkedIn

Mystery Burger: Lege hulzen

‘Zijn er nog nog meer woordmeldingen?’, vraagt burgemeester Jan Lonink. Een curieuze woordkeus. Je zou toch zeggen dat een raadsbijdrage meer is dan een ‘woordmelding’. Maar achteraf bezien, dat moet je de burgemeester nageven, blijkt het woord prima te passen bij de vergadercultuur van de gemeenteraad van Terneuzen.

Een van de zaken waar de raad vanavond een besluit over moet nemen, is de nieuwe Onderwijshuisvestingsverordening. ‘Er is in de commissie door een aantal fracties aangegeven dat ze er over willen spreken’, zegt burgemeester Lonink daarover. In die vergadering, twee weken eerder, hebben de leden inderdaad een kwartier lang geprobeerd technische informatie over normpercentages aan wethouder Sonja Suij te ontfutselen. Dat lukte maar matig; de wethouder beloofde er later op terug te komen.

Nu ligt er een amendement voor om de normpercentages te verhogen. ’Om te voorkomen dat we niet het gebouw kunnen neerzetten wat we zouden willen,’ zegt Laszlo van de Voorde (PvdA) erbij. Hij wil dat de schoolgebouwen meer zijn dan het ‘sober en doelmatig’ zoals het nu in de verordening staat. ’Als we karig gaan begroten kan de bouw stil komen te liggen,’ vult Peter de Kraker (D66) aan.

De andere leden van de raad hebben er geen vragen over. Ook over de verordening zelf hoeft niemand het woord. ‘Dan geef ik het woord aan wethouder Suij’, zegt burgemeester Lonink.

Van haar hoeft het amendement niet. ‘We hebben het er in de commissie uitvoerig over gehad’, al zou je dat kwartiertje heen-en-weer gecijfer ook anders kunnen typeren. ‘In onze gemeente zijn er geen aanwijzingen waarom we hoger zouden moeten gaan’, weet ze nu. Al heeft ze in de eerdere behandeling daar niets over gezegd. ‘Sober en doelmatig is voldoende’, zegt ze, waarna Lonink de tweede termijn kan openen.

Daar zijn ineens meer fracties spraakzaam. ’Wat ons betreft past sober en doelmatig prima bij een schoolgebouw,’ vindt Sam Verhelst (SGP). Hij zegt het amendement niet te steunen, maar het lijkt erop dat indieners dat voor het eerst horen. Nu dat pas in de tweede termijn is, geeft hen dat geen gelegenheid om daar in een openbaar debat op in te gaan.

Ook Frank Deij (Top Gemeentebelangen) zegt het amendement niet te steunen ‘Ons doel is goed onderwijs en een gebouw is daarin een middel’, zegt hij. Ongetwijfeld brandt de vraag waarom dat zijn standpunt over het amendement onderbouwt bij Van de Voorde en De Kramer op de lippen. Maar nu ook die vraag niet meer gesteld kan worden, zullen we het antwoord wel nooit krijgen. ‘Wat in de motie staat is helemaal niet nodig’, vindt George Meij (VVD). Waarom hij dat vindt, hoeft ook Meij niet verder te onderbouwen. Zonder veel woorden haalt het amendement het niet.

In een tweede agendapunt moet de raad een besluit nemen over de huishoudelijke hulp. ‘Ik heb in de eerste termijn geen vragen aan de wethouder’, zegt Jack d'Hooghe (Sociaal Terneuzen), alsof je in een eerste termijn niet ook gewoon je mening over een voorstel kan geven. Je weet wel, zodat andere fracties er op kunnen reageren. ‘Ik wil wel wat meegeven in de tweede termijn’, zegt hij nog, daarmee al aankondigend dat ook hij een opmerking gaat maken, zonder zijn raadscollega’s de mogelijkheid te geven er op in te gaan. ‘Ik hoef alleen spreektijd in de tweede termijn’, zegt ook Van de Voorde bij agendapunt parkeernormen.

Terwijl zonder interactie elk besluit maar matig is. Zo kom je er als burger immers nooit achter met welke afweging de gehele raad een besluit heeft genomen. Precies om die reden vergaderen raadsleden samen, en niet afzonderlijk in hun fractiekamer of via stemverklaringen of persberichten. Maar de raadsleden van Terneuzen vergaderen helemaal niet samen. Ze nemen daarmee niet alleen elkaar niet serieus, maar óók de democratie niet.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.