of 61043 LinkedIn

Mystery Burger: Kapotgeframed

‘Er staat "bijvoorbeeld" bij,’ zegt Witte Lous (GroenLinks) teleurgesteld. Zojuist hebben zijn collega’s in de raad van Edam-Volendam zijn voorstel om wateroverlast te verminderen gesloopt.

Op de agenda staat het omgevingsbeleidsplan. Voor het hoogste orgaan levert dat bij deze besluitvormende vergadering niet zoveel rumoer op; het plan is al zorgvuldig doorgesproken in commissievergaderingen. In het verlengde ervan wil Lous nog twee extra punten met de raad bespreken. Hij heeft ze in moties vervat. De ene roept het college op geluidsoverlast van de industrie te verminderen, de andere vraagt op te treden tegen verstening van tuinen. Volgens Lous kan door het veelvuldig gebruik van tuintegels regen in de bebouwde kom niet makkelijk weglopen — en dat veroorzaakt wateroverlast. 

‘We verzoeken het college aandacht te besteden aan deze problematiek,’ leest Lous uit zijn motie voor. ‘…en dan bijvoorbeeld…’ Lous laat een kleine stilte vallen. ‘…een tegeltax in te voeren.’ Hij articuleert het woord zorgvuldig. Naast hem kan zijn fractiegenoot Nico van Stralen een kleine glimlach niet onderdrukken. Blijkbaar hebben de heren in de fractie met voorpret deze spitsvondigheid bedacht. ‘Een creatieve alliteratie, ieder geval,’ oordeelt burgemeester Lieke Sievers geamuseerd. Ook op de publieke tribune gaat gegniffel bij het neologisme op.

‘Het probleem dat GroenLinks adresseert is helemaal correct,’ zegt een bloedserieuze Pim Bliek (PvdA) als het gegiechel is verstomd. Ook de PvdA’er vindt het betegelen van voortuinen geen goed idee. ‘Maar om dan een tegeltax toe te voeren, vind ik flauw,’ stelt hij. ‘Ik vind het jammer wat GroenLinks hier doet.’Dorèthy van Raaij (VVD) kan haar verontwaardiging niet verbergen. ‘GroenLinks wil particulieren een tegeltax laten betalen?!’ Bij ieder woord gaat de toonhoogte van haar stem omhoog. ‘Het betekent dat iedere particulier met een tuin kleiner dan twintig vierkante meter meer belasting gaat betalen,’ analyseert ze.

‘Ik parkeer mijn drie auto’s nu op de tegels in mijn voortuin en uw tegeltax dwingt me ze op de openbare weg te zetten,’ legt Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) uit. ‘Wij gaan helemaal niet over de tuinen van onze burgers,’ vindt ook een verbolgen Angelique Bootsman (Volendam80). ‘We respecteren de moties van GroenLinks altijd,’ zegt ze op een manier waarop je weet dat ze nu het tegenovergestelde bedoelt.

Het blijft een beetje stil als iedere fractie heeft gesproken. ‘Gezien de reacties vraag ik GroenLinks of ze de moties in stand houden,’ wil burgmeester Sievers weten. ‘In ieder geval is tegeltax acht keer genoemd,’ murmelt Lous. Beteuterd legt hij uit dat de tegeltax als vóórbeeld in de motie staat. Het advies om dat deel in zijn voorstel te schrappen, is klaarblijkelijk niet bij hem aangekomen. Sip trekt hij de motie in.

‘Als signaal vind ik de motie wel geschikt,’ zal wethouder Albert Koning later zeggen. Een compliment, dat na het intrekken van de motie eigenlijk overbodig is. ‘Maar de tekst had anders gemoeten,’ vindt de wethouder. Hopelijk knoopt Lous dat advies in de oren. En wellicht dat bij een volgende behandeling over zoiets belangrijks als afwatering er een voorstel ligt waar een grappig bedoeld frame niet het debat in de weg gaat zitten.

John Bijl
Meer columns van de Mystery Burger leest u hier.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ramon Barends (PSP'92) op
Ik begrijp dat de burgemeester dus voordat de hele eerste termijn al afgelopen is (dus ook van het College) al vraagt of de indiener de motie wil handhaven.

Overigens kunnen ook de andere fracties vragen om iets gescheiden in stemming te brengen. De tegeltax had dan los in stemming kunnen worden gebracht.
Door Pim Bliek (Fractievoorzitter PvdA Edam-Volendam) op
Beste Ellen,

Natuurlijk mag (moet?) er gelachen kunnen worden in een gemeenteraad, maar we moeten serieuze problemen wel serieus behandelen. Klimaatverandering is een heel serieus probleem.

Als GroenLinks met een serieuze motie was gekomen met een serieus plan dan had de PvdA dit van harte gesteund.

Maar dit was gewoon een stuntje van GL voor de buhne. Want: voor het eerst was de raadsvergadering nu live via internet met beeld te volgen. Dhr. Lous gniffelde nog dat het woord tegeltax nu toch al acht keer gevallen was, waarbij hij hoopvol nog eens recht in de camera keek.

Nee, dit was gewoon een stuntje van GL voor de buhne. En daar doen we niet aan mee.

Kom met een serieus voorstel want dit is namelijk wel een serieus probleem.

Groeten,
Pim
Door John Bijl (Directeur Periklesinstituut) op
Daar doe je de raadsleden tekort mee, Ellen.

Door de 'tegeltax' zo prominent in de motie op te nemen, vestigt Lous er niet alleen de aandacht op, maar creëert hij ook het frame dat het probleem van verstening op burgers moet worden verhaald. Dat beeld werkt als vanzelf overheersend.

Ze hadden de motie ook effe eerder rond kunnen sturen en kijken waar anderen eventueel minder gelukkig van worden. Had ook voor de bestrijding wateroverlast beter geweest.
Door Ellen op
Ongelooflijk, wat een onprofessionele reacties in die raad. We stemmen je motie weg want we snapten je grapje niet en trouwens, humor is niet leuk. Inhoudelijk erover nadenken is niet meer mogelijk tegenwoordig? Vorm belangrijker dan inhoud? Hopelijk zijn die raadslieden dan in ieder geval leuk om naar te kijken.