of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: Kaders en knoppen

‘Naar aanleiding van de agenda,’ zegt Henk van den Berg (Borne-Nu). Burgemeester Rob Welten pielt nog met het zakje waar zijn ambtsketen in zit opgeborgen. Elders in de Bornse raadzaal hannest een enkeling nog met en koffiekopje.

‘De fracties van CDA, GB’90, D66, VVD, SP en Borne-Nu willen Woonvisie graag van de raadsagenda halen,’ zegt Van den Berg. Volgens het raadslid gaat het stuk te weinig over Borne. ‘Deze visie is niet geschreven naar Bornse maat,’ meent hij. Hij stelt voor een extern bureau eerst gegevens te laten verzamelen.
‘Tijdens het politiek beraad veertien dagen geleden was die behoefte er nog niet,’ constateert Bram Donkers (PvdA). ‘Ik zou nu dan ook liever discussiëren over de tekortkomingen van dit stuk,’ vindt hij. Daarnaast zou hij de nog op te stellen prestatie-afspraken met de woningcorporatie en het woningbouwprogramma óók willen betrekken. Pas daar horen de dingen concreet te worden, meent de PvdA’er. ‘Een visie is een breed kader,’ zegt Donkers al ruim gebarend. Enkele raadsleden kijken op bij de woorden van Donkers. Het raadslid naast hem knikt.
‘Er zijn nog zoveel vragen onbeantwoord gebleven,’ meent Van den Berg. Hij zegt actuele gegevens over hoe het nu in de gemeente is te missen. ‘Er komt geen enkel onderbouwd cijfer in voor.’ Daarnaast vindt Van den Berg dat een visie wél concreet hoort te zijn. Hij vreest dat de gemeente anders in de regio een ondergeschikte rol zal krijgen. ‘Dit is een woonvisie voor Hengelooooooo — en Borne,’ grapt Van den Berg bloedserieus. ‘En wij willen een visie voor Hengelo en Bórne.’ Ook daar lijkt meer dan een enkel raadslid zich in te kunnen vinden.
‘Het zal duidelijk zijn dat u over uw agenda gaat,’ begint wethouder Herman Mulder. Hij spreidt zijn armen en houdt zijn palmen naar de raad. ‘Maar we waren wel al in de stand om de prestatie-afspraken vast te leggen,’ bevestigt de bestuurder. Het concept daarvoor is zelfs al klaar. Dat is nieuws met een waarschuwing. ‘De prestatie-afspraken moeten 15 december bij de Minister liggen,’ zegt Mulder – en als de raad nú nog onderzoeken wil laten doen, is de tijd krap. ‘Ik roep u wel op het college erbij te betrekken,’ besluit de bestuurder.
‘Het is u niet gelukt ons uit te leeggen hoe je prestatie-afspraken maakt op basis van ontbrekende informatie,’ reageert Van den Berg nors. ‘Wij willen weten hoe groot de wachtlijsten zijn en hoe de woonbehoefte is!’ Hij telt zijn punten op z’n vingers mee. ‘Pas als we informatie hebben, weten we hoeveel gas we moeten geven,’ besluit hij.
Ook Tom Verreussel (SP) is niet helemaal tevreden met het antwoord van de wethouder. ‘Ik ben verbaasd dat u nu 15 december uit de hoed tovert,’ zegt hij fel. ‘U gebruikt dat als argument tegen ons, terwijl we juist willen achterhalen wat de behoefte is.’
Dat is het moment waarop raadsvoorzitter Welten in moet grijpen. ‘Volgens mij heeft de heer Mulder gezegd dat hij bij het proces betrokken willen zijn,’ zegt hij temperend. ‘Dat lijkt me een reëel verzoek,’ vindt hij. 
Bij enkele raadsleden is de ademhaling nog verhoogd, maar met het voorstel van burgemeester Welten om nu de beraadslaging te sluiten, en de woonvisie van de agenda te halen, is iedereen het eens. Dat de gemeenteraad nog voor 15 december mét gegevens wel in staat zal zijn de woonvisie concreet te maken, gelooft waarschijnlijk niemand. Wellicht dat de wijze les van deze vergadering de raad wél heeft geleerd, dat je met kaderstellen op tijd moet beginnen — en dat als je het niet zelf doet je vanzelf door de bestuurlijke werkelijkheid van deadlines wordt ingehaald.

John Bijl
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bram Donkers (Raadslid) op
Jammer dat niet is vermeld dat Donkers als enige (waarschijnlijk bewust) buiten het overleg is gehouden om de visie wel of niet van de agenda te halen.