of 63372 LinkedIn

Mystery Burger: Inspreken in Steenbergen

Met alle consternaties van de dag ervoor, zou je bijna vergeten dat er ook nog gewoon vergaderd moet worden. Na de heftige inspraakavond over een mogelijk asielzoekerscentrum, debatteert de gemeenteraad van Steenbergen vanavond over het economisch actieprogramma en het bestemmingsplan Kom Welberg.

Voor dat bestemmingsplan is één inspreker. 'Dit loopt bij mij al sinds 1990, maar door het overlijden van mijn partner zijn stukken kwijtgeraakt',  aldus de bewoner. Hij wil een huis op zijn terrein bouwen, maar volgens het huidige bestemmingsplan én het actualisatievoorstel mag dat niet. Hij heeft nu een zienswijze erover ingediend.
 

Wanneer het bestemmingsplan later in de vergadering aan de orde is, wil Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal) als eerste het woord. 'Klopt het dat het college de inspreker geadviseerd heeft zijn verzoek aan te sluiten bij het bestemmingsplan?'vraagt ze. 
 

'Misschien mag ik helpen', zegt burgemeester Vos met kalme stem. 'Er was sprake van een mail aan de inspreker.'Deze mail is vandaag nog naar de leden van de raad doorgestuurd. Wethouder Petra Lepolder knikt. 'Puur technisch kunnen we de actualisatie van het bestemmingsplan opschorten en het verzoek van de bewoner behandelen', licht de bestuurder toe. 'Maar het is niet wenselijk.'Volgens de wethouder duurt die procedure te lang, schept het een onwenselijk precedent en heeft geen voordelen voor de betrokkene. 'Een separate procedure werkt net zo goed', meent Lepolder.

 

Toch ligt er een amendement om het verzoek van de inspreker nu mee te nemen. 'Als weerszijden van hem wel gebouwd mag worden, kun je niet volhouden dat hij dat niet mag', aldus indiener Michel Lambers van de Volkspartij over het burgerverzoek. 'Dan is dat geen goed bestuur.'

 

Wethouder Lepolder krimpt ineen. Zonder tussendoor adem te halen, leest ze een lange, tweede e-mail aan de inspreker voor. 'Toetsing aan beleid, landelijke structuurvisie, structuurvisie, wateronderzoek, bodemonderzoek, luchtonderzoek…'De lijst lijkt eindeloos. 'Het amendement maakt alles nodeloos complex en vertragend', zegt ze op een toon waar ieder woord een eigen zin lijkt te zijn.

 

'Ik vind de felheid van de wethouder jammer',  zegt CDA’er Jeroen Weerdenburg ietwat geschrokken. 'Die eerste mail is betreurenswaardig.'Indiener Lambers wil het amendement om die reden handhaven. 'De mails zijn tegenstrijdig aan elkaar',  zegt hij verbaasd. 'Maar we gaan niet over individuele gevallen', merkt D66’er Eric van der Spelt op. Hij zal, net als de meeste fracties daarom tegen het amendement stemmen, ook al steunt hij de redenering van Lambers én van de bewoner, die steeds verder op het puntje van z’n stoel is geschoven.

 

In een korte schorsing krijgen raadslid Lambers en wethouder Lepolder de kans te overleggen. Binnen gehoorsafstand van de publieke tribune. Het enige wat Lambers wil, is steun voor het plan van de bewoner. De wethouder wil slechts dat de bestemmingsplannen geen vertraging op lopen. 'Als jij nou zegt dat de bewoner ondersteunt wordt in de wijzigingsprocedure, hoeft het amendement niet', concludeert Lambers.
 

'Wij gaan de zienswijze met een positieve blik als principeverzoek behandelen', zegt de wethouder na de schorsing. Raad én bewoner zuchten opgelucht. De raad heeft gewikt, en vooral gewogen. Een goede vergadering die, toegegeven, soepeler had verlopen met een minder koppige Lammers en een minder in haar wiek geschoten wethouder. Maar, politiek wordt nu eenmaal door mensen bedreven. Personen, die gisteren stoïcijns een scheldkanonnade moest ondergaan, en dan vandaag weer inzichtelijk en invoelbaar de gemeente besturen. Ga er maar eens aan staan.

 

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.