of 58952 LinkedIn

Mystery Burger in Ferwerderadiel: Alleen nog een actualiteitenronde

De raad van de Friese gemeente Ferwerderadiel – 9.000 inwoners - lijkt een lange avond tegemoet te gaan. Op de agenda staan dertien punten, waaronder een begrotingswijziging. Eén punt ontbreekt: de actualiteitenronde.

In de raadszaal van het dorpje Ferwert lijkt de zomervakantie al te zijn begonnen: bijna de helft van alle raadsleden is afwezig of met vakantie. Burgemeester Wil van den Berg (CDA) zit overal bovenop. ‘Er zijn geen insprekers? Nee? Dan is dat klaar’, zegt hij, terwijl hij afhamert. Los van een procedurele vraag over het niet kunnen openen van digitale stukken, zit de vaart er goed in. De raad stemt bijvoorbeeld in met de uitbreiding van het bedrijf van ondernemer De Vries uit Hallum. Meneer De Vries zit op de tribune. ‘Gefeliciteerd’, zegt de burgemeester tegen hem. De Vries knikt en staat op. ‘Wij kunnen weer verder’, zegt hij, waarna hij wegloopt. ‘Tot ziens in Hallum!’ zegt de burgemeester.

 

Na wat vragen van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) over de begrotingswijziging lijkt de vergadering al binnen vijftien minuten voorbij te zijn. Maar dan komt de rondvraag. Raadslid Barbara Wijbenga (Gemeente Belangen Ferwerderadiel) wil weten of het college akkoord gaat met de verbouwing van het Dockingacollege. Burgemeester Van den Berg: ‘Het college gaat niet akkoord met het geld voor de renovatie. Voorlopig blijft de situatie hetzelfde’. Wijbenga: ‘Dank u, meneer de burgemeester. Graag wil ik ook weten hoe het zit rond het uitkeren van het PGB in onze gemeente. Wat zijn de cijfers?’ Van den Berg antwoordt dat er landelijke ‘reuring is geweest’ rond het PGB, maar dat dit probleem in Ferwerderadiel niet speelt. ‘Ik heb de exacte cijfers niet en we hebben geen klachten binnen gekregen’. Wijbenga knikt.

 

Daarna wil VVD-raadslid Digna Ferwerda-Havenga spreken over een grote brand. Onlangs fikte een boerderij met daarin zo’n driehonderd afgedankte huisdieren af. De brand was landelijk nieuws en zette bekende Nederlanders aan om in actie te komen voor de getroffen eigenares. ‘Tijdens die brand was er onvoldoende bluswater en honderd dieren overleden in het vuur. Wij wonen daarachter en in onze sloot was wél genoeg water. Hoeveel bluswater moet er dan zijn?’ vraagt Ferwerda-Havenga. ‘Er was voldoende bluswater aanwezig. Wel lijkt het verstandig om de situatie rond het bluswater in onze buitengebieden eens goed te bekijken’, zegt de burgemeester. Andere raadsleden roeren zich nu. Zo wil FNP-raadlid Bauke van der Heide het Waterschap voortaan betrekken in het overleg. ‘Dat lijkt mij geen slecht idee’, zegt de burgemeester. Er ontstaat een kort debat over de situatie en daarna sluit hij de vergadering af met een slotgebed.

 

De raadsvergadering zelf duurde een kwartier, maar bij de rondvraag kwam er een kwartier bovenop omdat er ineens actuele vragen waren. Dit kon gebeuren omdat er geen actualiteitenronde op de agenda stond. De meeste raden hebben zo’n actualiteitenmoment of vragenhalfuurtje aan het begin van elke vergadering, zodat raadsleden in hun problemen uit de samenleving bestuurlijk kunnen adresseren. Ook is zo’n moment er om de urgentie van actuele kwesties te benadrukken. De vragen die vanavond tijdens de rondvraag in Ferwerderadiel werden gesteld, kunen daarom beter aan het begin behandeld worden. Tip: las voortaan een vaste actualiteitenronde in.

 

Lees hier de eerder columns van deze Mystery Burger

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.