of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: Hier parkeren we geen vragen

Het is pas volgend jaar dat de gemeenteraad van Zwolle besluiten moet nemen over het parkeerbeleid in de binnenstad. Toch heeft de VVD de, net door het college gepubliceerde, Parkeerbalans op de raadsagenda gezet. ‘De fractie wil ondernemerswensen inventariseren om te komen tot een breed gedragen parkeerbalans,’ aldus de stukken. Die ideeën willen de raadsleden gebruiken voor het bespreken van de binnenstadsvisie. Zeven specialisten, waaronder parkeerexploitant Q-Park, vastgoedeigenaren, Koninklijke Horeca Nederland en het museum, zijn aangeschoven. ’Stel de vragen en maak duidelijk aan wie u die stelt,’ verzoekt voorzitter Michiel van Willigen uit.

‘Parkeren is voor ons; gastvrij zijn en de economie laten floreren,’ licht VVD-raadslid Johran Willegers als eerste toe. Verder lijken zijn vragen wat algemeen. ‘Welke parkeerplaatsen zijn voor u belangrijk?’ wil hij van winkeliersvereniging Citycentrum weten. En: ’hoe denkt u over stop-en-shop plaatsen? Hoe denkt u in het algemeen over de kwaliteit van de parkeerplaatsen?’ De laatste vraag kan volgens de VVD’er ook door de andere genodigden worden beantwoord.

‘Je moet bijna parkeerdeskundige zijn om die vragen te beantwoorden,’ antwoordt Ype Bosma van de winkeliersvereniging. Hij beantwoord de vragen minutieus. Hij merkt hij op dat de aantallen parkeerders de laatste jaren vooral lager is geweest door werkzaamheden in en om het centrum. Ook verwacht hij dat er de komende jaren meer mensen naar Zwolle komen. ’De bezoekersaantallen hebben een dieptepunt bereikt,’ meent Bosma. Hij noemt mogelijke plaatsen waar er het best geparkeerd kan worden.

Na enkele minuten grijpt voorzitter Van Willigen tóch in. ‘Wilt u de vragen kort en bondig beantwoorden?’ zegt hij tegen Bosma. ‘Weet u wat het is?’ zegt die terug. ‘De VVD heeft vier vragen gesteld die nogal wat zijn..’ Tijd voor de gevraagde beantwoording door de andere sprekers is er niet meer. Althans, het komt bij niemand meer op dat de VVD-vragen voor iedereen zijn bedoeld.

Maar de avond blijkt jong genoeg voor nóg meer vragen. ‘In hoeverre is het parkeertarief een oorzaak voor verminderd bezoek?’ wil Orhan Cetin (Fractie Cetin) weten. ‘Wat kunt u meegeven met het thema parkeren?’ wil Martijn van der Veen (CDA) weten. Visie op de binnenstad, doel van het parkeerbeleid, kwaliteit van de plaatsen… alles komt bij de raadsleden aan bod en het liefst door elkaar. De antwoorden van de sprekers zijn zonder uitzondering reuze informatief en verrassend boeiend, maar na een halfuurtje is het maar de vraag wie er nog grip heeft op deze bijeenkomst.

Dat de Zwolse raad zich op deze manier laat informeren, zo ruim voordat ze gevraagd wordt kaders voor het beleid mee te geven, is prijzenswaardig. Door het met deze goed geïnformeerde en praatwillige sprekers in één uurtje te willen proppen, heeft ze haar ambitie om eerst zorgvuldig met elkaar de mening te vormen, geen recht gedaan.

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.