of 65101 LinkedIn

Mystery Burger: Grillen op de inhoud in Harderwijk

De gemeenteraad van Harderwijk bespreekt de financiële toestand bij poppodium Estrado. In het meningsvormende debat grillen raadsleden elkaar op de inhoud. Een goed debat is wat waard voor goede besluitvorming.

De Rekenkamercommissie van het voormalige Zuiderzeestadje heeft onderzoek gedaan naar de financiële situatie van Estrado. Het lokale popcentrum heeft al jaren grote ambities. Daarvoor gaf de gemeente honderdduizenden euro’s aan subsidies die niet mochten baten. Het is nu aan de raad om dit te evalueren en tot benchmarks te komen. Ook moet de gemeente nog met het popcentrum in gesprek over de situatie.


Vanavond moet de raad alvast aangeven hoe het verder moet. Voor veel raadsleden is het klip en klaar. “We moeten heldere afspraken met Estrado maken. Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”, aldus Orhan Karaaslan (Stadspartij Harderwijk Anders). “Ik stel voor om de subsidie voorlopig te stoppen”, zegt Hans Nijman (Fractie Nijman). Ook het CDA en de VVD zien meer geld voor het poppodium niet zitten. VVD-raadslid Taccetin Sahin: “We kunnen misschien ook samenwerking afdwingen tussen Estrado en het andere popcentrum Underground. Hoe kijkt u daar tegen aan?” PvdA’er Ibrahim Karayavuz vult aan: “Ze moeten samen meer doen voor minder geld.”

 

Als iedereen zijn zegje heeft gedaan en de wethouder zijn antwoorden heeft gegeven, ontspint zich in de tweede termijn een debat. PvdA’er Karayavuz neemt het woord. “We moeten een goede balans vinden. Wij zeggen tegen de gemeente en culturele instellingen: werk samen op het gebied van cultuur en financiën.” Hij wordt onderbroken door VVD’er Sahin. “Hoe kijkt u aan tegen samenwerking tussen Estrado en Underground ?” Karayavuz: “Je moet kijken naar wat wenselijk en haalbaar is. Je moet dan zoeken naar een goede match.” Sahin: “Vindt u dat wij de instellingen kunnen dwingen om samenwerking te realiseren als ze zelf niet willen?” Karayavuz: “Als raad hebben we middelen om zoiets te kunnen afdwingen.”

 

In zijn eigen beurt herhaalt Sahin zijn standpunt. “De VVD is van mening dat samenwerking tussen Estrado en Underground op de een of andere manier afgedwongen dient te worden. Underground heeft een grote groep vrijwilligers en een achterban van zo’n duizend jongeren. Ze krijgen geen subsidie en zijn wars van betutteling.” Hij wordt onderbroken door Ilonka Donker (ChristenUnie). “Hoe kun je nu iets afdwingen als je eerst nog in gesprek moet gaan met Estrado? Als Underground zonder subsidie goed draait, dan denk ik dat Estrado wel tot de conclusie komt dat samenwerking een oplossing kan zijn.” Sahin: “We hebben in Harderwijk twee poppodia, dus samenwerking is een verrijking. Maar mochten ze niet willen, dan moeten we bekijken wat we kunnen doen om hen te laten samenwerken.” Donker: “De VVD is er juist voor om dingen níet op te leggen. Ik denk daarom dat we het op zijn beloop moeten laten zodat het vanzelf een weg vindt.” Ze krijgt bijval van Hans Nijman. “Meneer Sahin, u zei het al. De stichting Underground is wars van betutteling. Ik denk dat dit de reden is waarom het zich niet laat dwingen. Ze willen niet betutteld worden. U wilt hen dwingen en dat is niet goed.”

 

Het is nu aan VVD’er Sahin om zijn standpunt te verduidelijken. “Wij willen niemand dwingen. Onze vraag in de eerste termijn was: wat vinden jullie ervan als we ze zouden laten samenwerken?” zegt hij. Donker interrumpeert: “Ik begrijp het nu niet meer. Eerst zegt u dat u het wilt afdwingen en vervolgens zegt u niemand te willen dwingen. Tot slot zegt u dat u toch wilt afdwingen als ze niet willen samenwerken. Wat wilt u nou?” Sahin, geërgerd: “Nee, ik heb het woord misschien gebruikt. Ik wil weten hoe jullie tegen dwang aan kijken. Uit jullie woorden begrijp ik dat dit niet geschikt is. Dank u wel.”

 

De raadsleden in Harderwijk stellen duidelijk wat ze willen en durven elkaar heldere vragen te stellen over de standpunten. Dankzij het doorvragen van ChristenUnie-raadslid Donker en dankzij de extra uitleg van VVD-raadslid Sahin wordt het debat duidelijker op de inhoud. Het is dus goed om elkaar soms te grillen. Zo weet je immers echt hoe de standpunten er uit zien. Over het dossier Estrado is goed gediscussieerd. In de komende maanden kan deze raad een weloverwogen besluit nemen.

 

 


Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.