of 59318 LinkedIn

Mystery Burger: Geheimtaal

Langzaam kleuren de blokjes op het grote scherm rood of groen. ‘De stemming is gesloten,’ zegt burgemeester John Jorritsma als alle vlakjes zijn gevuld. Het stemgedrag van de Eindhovense raadsleden wordt goed in beeld gebracht. Ondanks het uiterst zichtbare stemmen zullen de meeste toeschouwers van deze vergadering toch maar weinig van de politieke besluiten meekrijgen.

'Of u dat amendement nou aanneemt of niet, materieel verandert er niets', zegt wethouder Jannie Visscher. De wethouder heeft op verzoek van de raad het IHP herzien. Die afkorting moet iets met scholen te maken hebben, getuige de korte bijdragen van de raadsleden in de eerste termijn. De term vraagt wel wat gegoogle, want ook in de raadsstukken wordt de afkorting niet toegelicht.

 

Enkele fracties wensen er toch iets in te wijzigen. 'Het is een beetje vreemd dat de wens van het Lorentz Casimir in het IHP niet uitgewerkt kan worden', zegt indiener Karin Wagt (CDA) erover. 'Er zijn nog allerlei gesprekken gaande', weet zij, 'dus het is niet uitgesloten dat het nog kan gaan gebeuren.' We moeten maar gissen naar de inhoud van die wens en de daadwerkelijke haalbaarheid. Het raadslid wenst de zin te schrappen waarin staat dat het níet kan.

 

'Op dit moment kunnen we niet voldoen aan de wens van het Lorentz Casimir', is de reactie van de wethouder. De school had gevraagd, zo lijkt, om 'het' met een gemeentelijke bijdrage te moeten doen. Afgegaan op de context zou dat 'het' weleens de 'transformatie van midden-jaren-’20’ kunnen zijn, maar zeker is dat niet. Niet dat díe uitleg nou heel veel duidelijk maakt. Wat het ook is, het kan niet volgens de wethouder. ‘Dus ik ontraad het amendement', besluit zij.

 

Wagt drukt direct het knopje van haar microfoon in. 'Waarom ontraadt de wethouder het amendement?' vraagt ze. ‘Als het niet uitmaakt of die zin er in staat, maakt het ook niet uit of het amendement wordt aangenomen.’ Wethouder Visscher neemt een hap lucht en bestudeert haar lege katheder. ‘Of het moet niet kloppen dat het niet uitmaakt,’ besluit Wagt.

 

‘Oei,’ zegt Visscher voorzichtig. ‘Nu wordt het hogere raadswiskunde.’ Ze haalt schoksgewijs haar schouders op. 'Iets aannemen wat toch al gebeurt…', stottert ze, terwijl ze met haar handen een onzichtbare strandbal overgooit. ‘Misschien moet ik zeggen: het oordeel is aan de raad,’ en kijkt vragend naar burgmeester Jorritsma. Ook aan zijn gezicht valt het antwoord blijkbaar niet af te lezen. Het amendement haalt het overigens.

 

Ook bij de andere agendapunten wordt het de publieke tribune niet veel makkelijker gemaakt. ‘De implementatie moet gekoppeld worden aan Social Return,’ meende een raadslid bij een eerder agendapunt. 'Kunnen we co-creatie betrekken bij de oplossing', vraagt Ko Janssen (ChristenUnie) bij het debat over woonoverlast. 'We moeten het scherp formuleren aan de voorkant', vindt CDA’er Christo Weijs bij een ander agendapunt. Op de publieke tribune wordt nou niet echt uitzinnig gereageerd op de terminologie.

 

Wat overblijft is een raadsvergadering waar je zonder leeswijzer en woordenboek niet doorheen komt — en waar stemgedrag niet is gebaseerd op een standpunt maar op strategie en imago. Voor een technische klankbordgroep is dat misschien voldoende, maar van de volksvertegenwoordiging mag je wel wat meer levendigheid verwachten. 

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leonard (Burger) op
De afstand van gekozene en kiezer wordt ook al de raden radeloos vergroot. Een burger kan er geen touw aan vast knopen en de politici verwachten, dat de kloof kiezer-gekozene kleiner wordt. Het is prime time voor de lokalo's en de PVV in de aanloop naar de raadsverkiezingen.