of 63000 LinkedIn

Mystery Burger: gebakken lucht

Meer politiek kun je het niet krijgen. ‘We hebben te maken met een ouder wordende bevolking die langer zelfstandig wil wonen, er moeten huizen voor jongeren komen en het moet allemaal ook een tikje duurzamer,’ benadrukt burgemeester Hans van der Pas maar eens. De gemeenteraad van Rhenen neemt vanavond een besluit over de Woonvisie.

Helemaal eens met het stuk is de raad het niet. Er zijn twee amendementen op het stuk en twee moties ingediend. Met één amendement wil Nico Drost (ChristenUnie) toevoegen dat de gemeente geen aardgasaansluitingen in nieuwbouw beoogd. Nu staat er alleen dat de gemeente ‘energieneutraal’ wil bouwen. ‘We zien het als een extra stimulans in de energietransitie.’
Voor die toevoeging voelt Willy Hoorn (D66) niet veel. ‘Dat is me wat ongenuanceerd,’ zegt ze erover. Ook Willem Oorschot (Nieuwe Democraten) ziet het aardgasamendement niet zitten. ‘De ChristenUnie zit in de regering en moet zich laten gelden,’ zegt hij monotoon. ‘Er wordt ook niet aangedrongen op zonnepanelen,’ moppert hij. ‘De nonchalante omgang met aardgas van D66 verbaast me,’ vindt mede-indiener Hans Hoksbergen (Progressieve Combinatie Rhenen). ‘Ik zou die woorden niet in Groningen herhalen,’ zegt hij richting Hoorn.

‘Wij begrijpen de ambitie wel,’ zegt Geertje Wiesenekker (Rhenens Belang). Maar volgens haar zijn de alternatieven voor gas slecht bereikbaar. ‘We begrepen dat het 18.000 euro per huishouden kost. Dat maakt het voor ons een ver-van-m’n-bed-show,’ vindt ze. Rik ter Horst (CDA) vindt de aardgasoproep onzinnig. Volgens hem kun je alleen maar energieneutraal bouwen als je al aardgasloos werkt. ‘Je kunt immers alleen maar elektriciteit opwekken, en geen aardgas,’ legt hij uit. Dat de ene energiesoort ook een andere kan compenseren, lijkt niet tot hem door te dringen.
‘Ik denk dat mevrouw Hoorn het amendement nog eens moet lezen,’ meent wethouder Simone Veldboer. Ze is blij met het amendement, al geeft ze de argumenten er niet bij. ‘Is het amendement wel nodig? vraagt Willem Oorschot nog. ‘Energieneutraal betekent dat je al net zoveel energie opwekt als verbruikt,’ zegt hij. Het punt dat juist géén gebruik meer gemaakt wordt van aardgas, gaat volledig langs hem heen. Al maakt de wethouder het punt ook niet. ‘Ik zie dat probleem niet,’ is alles wat ze toevoegt.
‘Zou het opleggen van aardgasloos bouwen er voor kunnen zorgen dat de woningen niet meer in aanmerking komen voor een starterslening?’ wil Peter de Rooij (SGP) weten. Waar hij die aanname op baseert, wordt niet helemaal duidelijk.

Dan wordt het zelfs burgemeester Van der Pas te gortig. ‘Dit stuk is bedoeld voor de hoofdlijnen,’ de moedeloosheid is inmiddels goed van het gezicht van de burgervader af te lezen. ‘Als we ‘aardgasloos’ nu toevoegen betekent het niet dat het een eis wordt, maar dat de projectontwikkelaar meer punten krijgt als hij met een plan zonder aardgas komt,’ legt Drost er nog bij uit.

‘Het is een kul-amendement,’ zegt Oorschot als overtreffende trap. ‘Je had net zo goed zonnepanelen kunnen verplichten, da’s net zo zinloos.’ Terwijl Drost nét uitlegde dat het niet om een verplichting gaat. Ook SGP’er De Rooij is niet om. ‘Zullen we maar eens beginnen met energieneutraal bouwen? Dat is mijn mening,’ zegt hij, zonder uit te leggen hoe hij tot die opinie is gekomen. ‘Uw partijgenoot Bisschop in de Tweede Kamer vindt iets anders, probeert Hans de Wilt (VVD) nog. Het doet De Rooij niet zijn mening bijstellen.

Wanneer het aardgasamendement later in stemming wordt gebracht, blijken genoeg raadsleden hun hand op te steken om het aangenomen te krijgen. Maar als iemand ooit nog zou willen weten met welke argumenten voor én tegen moet-ie niet bij deze raad zijn.

John Bijl
Meer columns van John Bijl vindt u hier.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door john BIjl (Mystery Burger) op
Fraaie reactie Hans; dank daarvoor.

Wellicht als aanvulling op je betoog. Wat ik zo ontzettend miste is dat jullie ook op elkaars punten ingingen. Nu zijn er wat argumenten genoemd (te duur, bijvoorbeeld) maar gewogen met een weerwoord zijn ze niet. Zo is een besluit nooit een gezamenlijk besluit.
Door Hans Hoksbergen (Raadslid Progressieve Combinatie) op
Leuk stuk, en niet alles wat je in deze spiegel ziet is mooi.
Het is gewoon waar dat je het publiek moet blijven uitleggen waarom je zoiets vind.
Op zich is het vrij simpel: Er is ten aanzien van gebruik van alternatieven voor gas ontzettend veel te doen, en niemand claimt daarbij de waarheid in pacht te hebben. Maar als het bij praten blijft, dan komt het er niet van.
Door Jan C. Wiesenekker (Energie adviseur) op
Goed weergegeven raadsdebat, ik heb het ook met kromme tenen gezien.
Argos c.q Lubach op Zondag geeft het al aan op 4 febr. in hun uitzending, en wordt nog heel weinig energie opgewekt door zon en Wind voor alternatieven. We hebben in de NEN vastgesteld dat door de overheid gesponsorde sites zoals milieucentraal de lucht water warmte pomp heilig verklaren en dit het alternatief moet zijn, wij technici zeggen: tussen +7 en - 7 wanneer je hem nodig hebt doet de lucht warmte pomp niets. Advies: gebruik een gasleiding, en neem een hybride warmtepomp. Gasloos is dure kWh verbruiken als het koud is. Dat is vastgelegd in de Staatscourant. De subsidie is naar beneden voor dit alternatief voor gasloos. Andere argumenten: Gebruikte koelvloeistoffen zijn 2500 meer Global warming schadelijk dan 1 kg CO2 van aardgas. De buitenunit ventilator verspreid fijnstof. Om de COP omhoog te brengen gebruikt men Propaan als koelvloeistof. Lekpercentace 2%, en is zo brandgevaarlijk dat zo de brand in de woontoren in Londen is ontstaan met vele doden. Worden de veiligheids regels aangepast warmtepompen en buitenunits alleen opstellen in goed geventileerde ruimten. deze gevaren worden niet benoemd richting raadsleden die moeten beslissen over gasloze wijken. We moeten even wachten tot Methaan maken uit CO2 betaalbaar wordt, daarom moet de gasleiding blijven liggen. Er zijn nog geen voldoende alternatieven Gr. Links en CU.