of 59123 LinkedIn

Mystery Burger: En dan heb je ineens trek in mosterd

‘Zullen we voor de schorsing eerst het pre-advies van het college doen?’ Burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer kijkt vragend de zaal in. Kort daarvoor heeft raadslid Rik Rolleman (PACT) maar liefst drie amendementen op de startnotitie voor het bouwproject Hornmeer ingediend. Gezien de vragende gezichten en de meerdere indieners, lijkt de raad wel wat te voelen voor de last-minute wijzigingen.

‘Het stedenbouwkundige uitgangspunt is behoud van het groen,’ zegt Rolleman. Hij stelt voor restricties op de bouwhoogte te schrappen. Dan kan er hoger en met minder belasting van het grondoppervlak worden gebouwd — en hoeft niet iedere woning tweehoog met een puntkap te worden. Volgens Rolleman oogt dat ook leuker. ‘De belanghebbenden zijn voorstander van een speelsere verkaveling,’ weet hij. 
 
Naast het amendement over de bouwhoogte stelt hij namens zijn en andere fracties voor parkeergelegenheid een halve etage in te graven en dat er energieneutrale woningen worden gebouwd. Beide amendementen zijn te elfder ure aangepast. ‘Past afgelopen dinsdag hebben we van het college een presentatie gehad over de mogelijkheid hiertoe,’ legt Rolleman uit.

Wethouder Gertjan van der Hoeven valt maar met de deur in huis. ’Het college ontraad het amendement,’ zegt hij over het bouwhoogte-voorstel. ‘Het leidt tot een verregaande verandering van de stedenbouwkundige opzet,’ meent de bestuurder. Hij is bang dat er daardoor minder woningen voor de in de wijk gewenste jonge gezinnen komen.

Met het halfverdiept parkeren wil de bestuurder wel meegaan. ‘Mits het binnen de financiële kaders blijft,’ waarschuwt hij. Voor het opleggen van energieneutraal bouwen vindt de wethouder het te vroeg. ‘Wij houden ons liever aan de wettelijke voorschriften daarover,’ legt hij uit. Wel stelt de wethouder voor om ontwikkelaars die energieneutraal willen bouwen voorsprong in de aanbesteding te geven.

Rolleman vindt het schrappen van de bouwvoorschriften zelfs noodzaak. ‘Als je jonge mensen wilt trekken, moet juist niet zo’n jaren ’70-woning met een puntdak neerzetten,’ roept hij gepassioneerd. Ook het afwijzen van het energieneutraal bouwen stelt hem teleur. ‘Wij moeten het signaal afgeven dat er niet meer moet worden gebouwd zoals vroeger,’ proclameert hij.

Raadslid Dick Kuin (Aalsmeerse Belangen) hoort daarin ruimte. ‘Als de verplichting in het amendement een verzoek tot energieneutraal bouwen wordt, kunnen wij het steunen,’ zegt hij. Het CDA gaat daarin niet mee. Zij zien genoeg in de toezegging van de wethouder. Ook het bouwhoogte voorstel gaat het CDA te ver. ’Dan nemen we iets aan waar totaal geen inspraak over is geweest,’ zegt Eppo Buskermolen (CDA).

Bij de stemming haalt het parkeeramendement het ruim. De voorstellen over groen en duurzaam bouwen moeten het doen met de toezeggingen van de wethouder. De raad neemt de stiekem toch fors bewogen startnotitie aan — opgelucht dat de zich herhalende discussie ten einde is. 

‘Het lijkt wel alsof we de commissievergadering opnieuw beginnen,’ mopperde CDA’er Buskermolen al. Als hij daarmee bedoelt dat deze kaderstellende ideeën eigenlijk eerder door de raad hadden moeten worden ingebracht, heeft hij helemaal gelijk. Nu beginnen over beeldkwaliteit, speelsere verkaveling en energieneutraliteit is toch alsof de mosterd wordt uitgeserveerd wanneer de laatste hap boerenkool nog net op het bord ligt. Gelukkig zijn de meeste raadsleden in Aalsmeer aangenaam trage eters en zijn deze laatste puntjes mooi verwerkt in de plannen voor de nieuwbouw.

John Bijl 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.