of 59179 LinkedIn

Mystery Burger: Een gewaarschuwd bestuurder

Gedeputeerde Johan van den Hout kijkt een beetje zurig als hij naar het spreekgestoelte loopt. Zojuist hebben de Provinciale Staten in de eerste termijn de ontwerpbegroting voor de Brabantse omgevingsdiensten becommentarieerd. Zo te zien staan de reacties hem niet aan.
‘Ik wil niet de gedeputeerde zijn die steeds tegen u moet zeggen: "Dat hoort hier niet"’, zegt Van den Hout met een grimas.
Geen zaken voor zienswijze
Volgens de gedeputeerde raken de woorden van de Staten niet de gevraagde beslissing. ‘Een heel aantal van uw opmerkingen gaan over hoeveel vergunningen worden verleend of hoeveel aandacht er moet zijn voor handhaving’, illustreert hij. ‘Dat zijn geen zaken die we regelen via een zienswijze op een begroting.’ Volgens de provinciebestuurder bepaalt de Staten wanneer de programma’s worden opgesteld welke opdracht de diensten krijgen. En dat debat is al geweest.

Te magertjes
‘Wij controleren hier wel of die opdracht in voldoende mate is doorvertaald in de ontwerpbegroting,’ vindt Statenlid Alexander van Hattem (PVV). Hij beoordeelde in de eerste termijn dat de diensten te veel inzetten op energietransitie en vond de aandacht voor het buitengebied te magertjes.
‘Dan heeft u het dus inderdaad niet begrepen,’ moppert Van den Hout. ‘Het programma wat u vaststelt staat los van de begroting’, meent hij.

Niet los van elkaar
‘Ik kan het niet los van elkaar zien’, zegt Van Hattem terug. ‘Ik moet zien of die opdracht geland is bij de diensten.’
Van den Hout zucht, als hij van voorzitter Wim van den Donk het woord weer krijgt. ’Ik kan het wel nog een keer uitleggen’, knort hij. De gedeputeerde blijft volhouden dat de Staten hier geen controlerende rol heeft - dat doen ze maar bij de jaarstukken.

Risico's 
‘Wij maken ons zorgen dat er taken bij komen’, interrumpeert nu ook Femke Dingemans (D66). In de eerste termijn had Dingemans zich bekommerd over de aandacht voor de handhaving. Ze zegt de gedeputeerde alleen maar te willen waarschuwen voor risico’s. ‘Ziet u zo’n rol wél voor ons?’ vraagt Dingemans; ook al is het antwoord op die vraag niet aan Van den Hout.
Van den Hout draait met z’n ogen. ‘U heeft de taken overgedragen en de dienst voert die uit', zegt de gedeputeerde kortaf. Je moet wel met een hele roze bril naar die woorden kijken wil het niet als een ‘bemoei je er niet mee’ overkomen.

Nog niet klaar

Ook Van Hattem is nog niet klaar met de gedeputeerde. ‘Toen we de vorige keer de jaarstukken van de diensten bespraken, zei u ook steeds dat we er niet over gaan’, meent Van Hattem. ‘Geef ons nou de ruimte om onze controlerende taak op te pakken,’ poneert hij.
‘Ik ga zaken geen drie keer uitleggen’, zegt Van den Hout bokkig. ‘Ik ga verder.’ Blijkbaar is het in deze zaal niet de mores om iemand de deur te wijzen als hij het hoogste orgaan zo badinerend toespreekt.

Knelpunten
Voor Van den Hout is het dan maar te hopen dat de werkzaamheden van de omgevingsdiensten precies zo verder gaan als de opdracht die de Staten heeft gegeven. Zéker op de punten waar het hoogste orgaan van de provincie pro-actief en constructief op enige knelpunten heeft gewezen. Zo niet, mag je aannemen dat de koppige bestuurder zijn politieke verantwoordelijkheid ervoor neemt. Hij is, tenslotte, gewaarschuwd.

John Bijl
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.