of 59130 LinkedIn

Mystery Burger: Doodgedrogredeneerd

‘Met alle punten zijn we het inhoudelijk eens,’ zegt Ludo Bolders (Alle Kernen Troef) bij het eerste, eigenlijk enige, agendapunt van de raadsvergadering in Woensdrecht. De zienswijzen op de begroting van de verbonden partijen worden door de raad in één keer behandeld. En Bolders heeft zich als enige spreker gemeld.

‘We hebben een amendement op de grote gemeenschappelijke regelingen,’ verklaart hij zijn aanwezigheid achter het spreekgestoelte. Bolders is geschrokken van een tv-uitzending over de hoge inhuurkosten bij sommige Noord-Hollandse veiligheidsregio’s. ‘Er was nogal wat oproer in de media over de exorbitante vergoedingen.’

Met zijn voorstel wil Bolders dat de vier grootste gemeenschappelijke regelingen duidelijker gaan vermelden wat er wordt ingehuurd. ‘Nu hoeft men een uurtarief onder 125 euro niet te melden,’ weet Bolders. Hij legt zijn kin op z’n borst. ‘Als je zo iemand voor een jaar inhuurt met 1.600 uren, dan gaat-ie met twee ton buiten lopen.’

‘Het blijkt wel dat het bij verschillende veiligheidsregio’s niet goed zit,’ reageert burgemeester Adriaansen, als portefeuillehouder, onomwonden. ‘Al herken ik het niet voor onze regio,’ stelt hij. 

Cees Jaspers (PvdA) vindt de gevraagde transparantie noodzakelijk. ‘Dan kan men zien dat we toezicht houden op hoge beloningen,’ meent hij. 

Loes Kools (Algemeen Belang Zuidwesthoek) is niet overtuigd. ‘Ik denk dat we voldoende inzicht hebben’. De Wet Normering Topinkomens schrijft bij hoge inkomens een meldplicht voor. ‘Het gaat er om wat je ervoor terugkrijgt,’ stelt CDA’er Luc de Vos. ‘Maar het levert ook een administratieve last op,’ vult hij aan. ‘Wat gaat het dan kosten?’ vraag Kools hem. De Vos haalt z’n schouders op. ‘Transparantie kost niet veel geld,’ veralgemeniseert hij. ‘Ik weet het niet. Weet u het?’ 

Kools kijkt verward. Logisch. De Vos probeert de politica haar éigen vraag in de schoenen te schuiven. Het verschuiven van de bewijslast, zoals dat in de retorica wordt genoemd.

‘U wilt het aantal uren, het tarief per uur, verrichte werkzaamheden én wat het heeft opgeleverd,’ citeert Roger Boussen (VVD) het amendement. Volgens Boussen is dat te gedetailleerd. ‘Om die conclusie te trekken moet je weten wat het werk waard is, wat de functiepuntanalyse is en hoe het aanbod is gedaan,’ weet hij. ‘Dan ga je op de stoel van de directie zitten.’

Bolders schudt verontwaardigd. ‘Waarom zou je als raadslid niet de tools aanpakken om je controlerende functie uit te voeren?!’ In die vraag zit niet alleen een aanname, maar het is ook nog eens op de man. ‘Ik hoef niet tot op functiepunt te weten wat het was,’ antwoordt Boussen.

‘Hoe kan het dan dat half Nederland op z’n kop staat,’ gaat Bolders verontwaardiging verder. ‘Waarom denken jullie dat we het beter geregeld hebben dan die andere regio’s? Waarom denkt u dat?’ vraagt Bolders, waarbij hij het principe onschuldig tot het tegendeel bewezen is overslaat.

‘Als onze portefeuillehouder aangeeft dat hier geen sprake van is, zie ik de noodzaak van het amendement niet,’ vindt Koen Suijkerbuijk (D66). ‘Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst,’ dooddoenert Bolders door. ‘We moeten die gewoon goed aanpakken,’ zegt hij, alsof al het andere fout zou zijn. ‘Straks komen wij op televisie!’

‘Hoe kunt u aan de hand van de uurtarieven opmaken of het werk voldoende heeft opgeleverd?,’ probeert De Vos nog. ‘Ik denk dat iedereen wil weten wat die personen kosten,’ oreert Bolders. Joep! De argumentum ad populum hadden we inderdaad nog niet gehad.

Aan het eind van de vergadering is de sympathie voor Bolders’ amendement nagenoeg weggesmolten. Op zich geruststellend. Want ook al hebben burgers recht op transparante overheidsbegrotingen, ze hebben zeker zoveel recht een raadsdebat zonder drogreden en mét fatsoenlijke argumenten.

John Bijl
Meer Mystery Burgers van John Bijl leest u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.