of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: Debatvertragers

Het leek een eitje. ‘Nu alleen deze amendementen nog en dan heeft de gemeente Eemnes een prachtige nieuwe wmo-verordening’, spreekt Niels Rood (D66). Maar in deze gemeente blijken escapades in de virtuele wandelgangen bepalender voor de uitkomst van het debat dan de beslispunten uit een raadsvoorstel.

Volgens D66 zou de verordening tekstueel moeten worden aangepast. Zo moet de term ‘het college’ worden vervangen door ‘de door de minister aangewezen rechtspersoon’. ‘Volgens de wet is het college niet aangewezen’, onderbouwt Rood. Hij brengt het als een triviale wijziging. ‘Mijn amendementen zetten niet het hele wmo-kader op z’n kop.’
 
Roods amendementen krijgen raadsbrede bijval. ‘Wij staan volledig achter deze punten!’ zegt Bert Schreur (Dorpsbelang). ‘Ik heb er niets aan toe te voegen’, vindt ook Henk Zunnebeld (VVD). 
 
Ook het CDA is vóór, maar fractievoorzitter Jan den Dunnen heeft een ander punt. ‘In de commissie heeft het CDA al gezegd: neem deze punten mee.’ Blijkbaar is dit meer gevraagd, maar heeft het niet tot aanpassing van de concept-verordening geleid. ‘Dit had een hamerstuk kunnen zijn’, aldus Den Dunnen. Het heeft tot op het laatste moment tot discussie geleid. ‘U zou de mailwisseling van dit weekend eens moeten zien. Die heeft me een ongemakkelijk gevoel gegeven.’
 
‘Ik wil een lange discussie niet langer maken’, begint wethouder Bram Wondergem. ‘Het college is de door de minister aangewezen rechtspersoon; het amendement is niet relevant.’ De wethouder staat achter de concept-verordening. ‘Over elk woord in de verordening is goed nagedacht. Als iemand kritiek of aanvullingen heeft, moet dat niet meteen worden overgenomen.’
 
Niels Rood interrumpeert. ‘Het is uit en te na vast komen te staan dat het CAK de aangewezen persoon is.’ ‘Het CAK doet dat op basis van regels van het college’, luidt de repliek van Wondergem. ‘Precies, dus ik neem aan dat u het amendement overneemt’, concludeert Rood. 
 
Jacob Eek (Dorpsbelang) is het blijkbaar zat. ‘Ik heb de stukken drie keer gelezen en het is, hoe zeg ik het netjes, erg technisch. Ik heb me uitermate geërgerd aan de beantwoording en nu komt de wethouder met weer een heel ander verhaal. Ik stel voor dat we het terugnemen naar de commissie.’ Burgmeester Roland van Benthem zucht. ‘Ik weet niet of de verordening sluitend is als we het amendement overnemen’, probeert hij nog. ‘Zo is het omschreven in de wet!’ pareert Niels Rood. ‘Ik check dat. Ik wel.’
 
‘Nou goed dan’, rond burgemeester Van Benthem af. ‘In de commissie komt er een goed antwoord op deze amendementen.’ De prachtige wmo-verordening moet in Eemnes dus nog maar even op zich laten wachten.Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Tja, als raadsleden zich bemoeien met juridische dingen en denken het beter te weten (ook als dat niet zo is) dan levert dat altijd een vertraging op. Schoenmaker blijft bij uw leest...
Door Annelies Jonkers-Cornelisse (Actieve SP-er en inwoonster van Eemnes) op
Sterker nog, het hele verhaal is nog gekker. De amendementen zijn niet ingebracht door het gemeenteraadslid Niels Rood, maar door de inspreker dhr. Potman. Tijdens de commissiebehandeling die vooraf aan de raadsvergadering plaatsvond. Niels Rood verwees in zijn bijdrage destijds eenvoudig weg naar de woorden van de burger Potman. Die "toevallig" ook op de kandidatenlijst van D66 staat en jarenlang raadslid is geweest. Maar toch, nu als "gewoon" inwoner gebruik maakte van zijn inspreekrecht. E.e.a. doet natuurlijk niks af aan de juistheid van zijn voorstellen. Nog knulliger gaat het t.a.v. de openbaarheid van de WMO-raad vergaderingen. Praktisch alle politieke partijen vragen hier al om sinds de instelling in 2008. Tot nu toe vergeefs!