of 59345 LinkedIn

Mystery Burger: De start van een opdracht

 ‘Het is een ambitiedocument hè,’ tempert wethouder Annemiek de Goede. ‘Ik zou wel willen dat we alles bereikten.’ Daarbovenop krijgt De Goede van de raad in Midden-Delfland wel een duidelijk kader mee, ook al zit de kranige bestuurder daar helemaal niet op te wachten.

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vanavond de Woonagenda tot 2020 op haar agenda. In de aanpak wordt voorgesteld strakker te sturen op woningen onder de liberalisatiegrens, ligt de focus op jonge gezinnen en is meer strikt onderscheid gemaakt tussen de woonkernen.

 

De raad is daarmee in haar nopjes. ‘Met jonge gezinnen en starters houden we de levendigheid in de dorpen,’ beklemtoont Jakob Jongsma (OGP). ‘We zijn blij dat er naar de kernen wordt gekeken,’ zegt Ellen Snethlage (Mijn Partij) enthousiast. Haar fractie kan akkoord gaan met de voorgestelde woonagenda, al stelt ze wel drie voorwaarden: energieneutraal bouwen, financieel kader en ruimte voor starters. ‘Voor de éénpersoons starter zou er ook meer meegenomen moeten worden,’ vindt ze.

 

‘Vooral in Schipluiden zouden de éénpersoons starters terecht moeten kunnen,’ vult Elly de Jong (PvdA) aan. De sociaal-democrate had het punt al in de commissie gemaakt. ‘Toen zei de wethouder dat starters jongeren zijn die gaan studeren,’ herhaalt ze — en die groep blijft nauwelijks in het dorp. ‘Maar een starter kan ook alleenstaande van 28 of 30 zijn,’ vindt De Jong. ‘En om nou tegen die jongeren in Schipluiden te zeggen: je hebt nog geen relatie of kinderen, dan kun je wel ergens anders wonen, gaat ons te ver.’

 

‘Dat van jonge gezinnen stralen we helemaal uit,’ vindt ook wethouder De Goede. Van de starters wordt ze minder warm. ‘Als je heel veel ruimte hebt, kan je en-en-en,’ beargumenteert zij. ‘Als je de dorpen vitaal wilt houden, zijn jonge gezinnen een veel belangrijkere doelgroep,’ vindt ze — al zegt ze toe eventueel, mits er plek is, te willen kijken naar de starters.

 

Dat is voor PvdA’er De Jong niet genoeg. ‘Ik vraag u dringend met starters rekening te houden,’ benadrukt ze nog eens. ‘Iedereen die in dit dorp opgroeit, moet de kans hebben hier te blijven,’ klinkt ze kortaf. ‘Ik deel die visie heel sterk,’ valt Snethlage bij. ‘Als starter zal je niet meteen dat gezinnetje hebben.’ Ze kijkt de raad erbij rond. ‘Wij sluiten ons aan bij die visie,’ valt Jongsma bij, terwijl de andere fracties de schouders op lijken te halen.

 

Maar de wethouder laat zich niet intimideren door de numerieke meerderheid van de negen zetels van De Jong, Snethlage en Jongsma. ‘Er zijn geen vragen gesteld,’ zegt De Goede alsof dat de bedoeling is van een besluitvormend raadsdebat. ‘Als er ruimte is, houden we het in gedachten,’ wuift ze het punt weg. Zelfs op de rug gezien lijken de raadsleden teleurgesteld.

 

Burgemeester Arnoud Rodenburg laat er maar een korte stilte bij vallen. ‘Kunt u dan instemmen met de woonagenda?’ vraagt hij tenslotte. Veel lichaamstaal of andere bombarie maken de raadsleden er niet voor. ‘Dat kunt u dan,’ concludeert de raadsvoorzitter dan maar — en het heikele punt van De Jong, Snethlage en Jongsma sneuvelt al voordat het start heeft verlaten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.