of 59162 LinkedIn

Mystery Burger: de portemonnee van de ander

'Wij hebben forse bedenkingen bij de incidentele bijdrage aan het O&O-fonds', valt Cees Verloop (SGP) maar met de deur in huis. De gemeenteraad van Tholen bespreekt vanavond de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

In die stukken staat ook het voornemen om met de kadernota incidenteel ruim zestienduizend euro in het gezamenlijk Onderzoeks- en Ontwikkelingsfonds te storten. Een voorstel zoals het eigenlijk al elk jaar op de agenda staat.

 

SGP'er Verloop is kritisch. Zijn fractie zou wel voor de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband willen stemmen, maar dit O&O-fonds ligt hem zwaar op de maag. 'Wij zien er geen resultaat voor Tholen in', legt hij uit. Middels een amendement stelt hij voor de contributie voor het fonds dit jaar niet te doen.
 

Dat voorstel kan op meer steun rekenen. 'De opbrengst van het O&O-fonds is ons niet duidelijk', valt Jaap Hage (ChristenUnie) bij. 'De naam Tholen komt bij de resultaten niet voor', zegt SP’er Theo Korevaar. CDA’er Rob Duijm wil het geld voor het fonds wel overmaken. 'Dan doen we volwaardig mee in de regeling', vindt hij.

 

'Het lijkt zich toe te spitsen op de bijdrage aan het O&O-fonds', valt ook burgemeester en portefeuillehouder Ger van de Velde op. Volgens de burgemeester is de betaling voor het O&O-fonds onontkoombaar. 'Het college had het eigenlijk als structureel op willen nemen', legt ze uit. 

De gemoederen zijn er niet door gesust. Integendeel. 'Het O&O-fonds is niet goed ingeregeld', vindt Verloop. Het amendement houdt hij aan.

 
'U heeft mijn eerste termijn niet goed begrepen', zegt burgmeester Van der Velde stijfjes. Enkele ruggen rechten zich. Volgens haar is het niet-doen van de O&O-bijdrage geen optie. 'Dus eigenlijk is het amendement onuitvoerbaar?',vraagt Han van 't Hof (ABT). De burgmeester bevestigt dat. 'De formulering in de stukken suggereert dat die ruimte er wel is', constateert SGP’er Verloop. 'Waarom staat het dan als incidenteel in deze stukken?', wil Jaap Hage weten.
 

'Wethouder Peter Hoek geeft dat antwoord', zegt burgemeester Van der Velde vluchtig, maar Hoek weet met zijn technische uitleg óók niet uit te leggen waarom de raad de nu voorgestelde structurele bijdrage ook niet zou kunnen schrappen. 'Wij hebben het volste recht nee te zeggen', wijst SP’er Korevaar op het budgetrecht van de raad. 'Als u dat doet, komt er toch gewoon een factuur',  zegt Hoek. Inmiddels staan zo ongeveer alle wenkbrauwen strak horizontaal.

 

'Dit besluit is eigenlijk al genomen bij de vorige bestuursvergadering van de regio', verduidelijkt burgemeester Van der Velde. Dat was juni vorig jaar. 'Waarom wisten we het toen niet', vraagt een verbolgen Verloop. 'Daar moet ik hand voor in eigen boezem steken', antwoord Van der Velde monotoon.

 

Na een uitlopende schorsing haalt de gemeenteraad het hele voorstel voor de regiebegroting van de agenda. Ze wil het over twee weken weer behandelen. 'Wij willen maandag extra uitleg voor bij het O&O-fonds', verklaart Verloop.
 

Eerder geïrriteerd dan gedwee zegt Burgemeester Van der Velde toe de stukken te leveren. Ze heeft nog twee weken. Misschien nét genoeg tijd om te snappen dat zówel wettelijk als moreel het hoogste orgaan van de gemeente dit soort besluiten éérst hoort te nemen - en dat de burgemeester de eerste burger van Tholen hoort te zijn, niet de bode van het samenwerkingsverband.

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.