of 59147 LinkedIn

Mystery Burger: De baas van de storthoop

Het kan aan het Limburgs accent liggen, maar Rob Claessen (BBB Lijst Palmen) klinkt verbouwereerd. ‘Het schrappen van het gratis grofvuil wegbrengen kwam voor ons volledig uit de lucht vallen.’ Hij is niet de enige volksvertegenwoordiger in Brunssum die door de beleidswijziging werd overvallen.
In Brunssum wordt het huisvuil geregeld door RD4, een gemeenschappelijke regeling met de andere Parkstadgemeenten. In hun nieuwe tarievenoverzicht staat dat inwoners vanaf 1 januari hun grofvuil niet meer gratis naar de milieustraat mogen brengen. Een idee van RD4 zelf.

‘Notabene vandaag viel de afvalstoffenwijzer bij de Brunssumse burger in huis,’ legt Claessen uit. De nieuwe tarieven stonden daar al op vermeld, nog voor de Brunssumse raad er over gesproken had, dus. ‘Ik heb ‘m zelfs bij me,’ wijst Claessen naar zijn bureau. ‘Dat vinden wij ook wel vreemd,’ meent ook Math Houben (PAK). ‘De kostenverhoging is ons in het verkeerde keelgat geschoten,’ zegt hij. Met een amendement stelt hij voor het schrappen van het gratis wegbrengen terug te draaien. ‘We hebben daar als coalitie ook over gesproken,’ zegt Servie Broers. Namens deze fracties stelt hij voor het gratis grofvuil niet te schrappen, maar af te bouwen. ‘Dat is in ieder geval te financieren,’ weet hij.

De gemoederen in de raad zijn er niet mee bedaard. Jo Palmen (BBB Lijst Palmen) vindt dat de raad nu halsoverkop tot een beleidswijzing wordt gedwongen. ‘We doen dit jaar niets anders dan voorgaande jaren,’ stelt hij voor. Er komt immers toch een evaluatie van het afvalstoffenbeleid aan, legt hij uit. Ook Servie L’Espoir (PAK) vindt dat hem iets wordt opgedrongen. ‘De RD4 is geen autonoom gebeuren,’ poneert hij.

Voor Broers is dat geen probleem. ‘We kiezen ervoor om tegen de burgers te zeggen dat we doorgaan met afvalscheiden,’ legt hij uit. ‘Als we dat doen, hoeven we ook niet meer te evalueren!’ roept een rood aangelopen L’Espoir. ‘Ik vind het vreemd dat alle gemeenten zonder slag of stoot het beleid van RD4 vaststellen,’ zegt ook Ger Gerards (BCD).

In de tweede termijn blijkt de raad fors verdeeld over wat te doen. ‘Het afbouwscenario past bij wat we hebben afgesproken,’ meent Maurice Gordijn (CDA). ‘Dat het gratis grofvuil naar nul gaat, is voor ons onbespreekbaar,’ vindt Jo Palmen. ‘Ik stel voor dat we tot stemming overgaan,’ zegt een inmiddels knorrige burgemeester Winants. De vergadering duurt immers al meer dan twee uur. 
Bij die stemming wordt het meest verregaande voorstel, het volledig schrappen van alle gratis aanbiedingen terug te draaien, als eerste in stemming gebracht. ‘Wie is er voor,’ zegt burgemeester Winants, terwijl de griffier al begint met tellen.

‘Ik word hier echt..’ mompelt Winants als hij de handen een voor een omhoog ziet gaan. Hij maakt de zin niet af. Bij de stemming hebben acht leden voor gestemd. En, door de afwezigheid van een enkeling, ook acht tegen. ‘Dan moeten we de vergadering schorsen — en morgen verder gaan,’ constateert Palmen. Winants trekt witjes weg en valt stil. ‘Ik ga het amendement opnieuw in stemming brengen,’ zegt hij na enige tijd. ‘Voorzitter, dit moet bij een volgende vergadering,’ weet Jack van Oppen (VVD). ‘We kunnen wel over de andere zaken stemmen,’ vervolgt hij.

‘Dat is niet logisch,’ vindt Palmen. ‘Als bij het meest verregaande amendement de stemmen staken, moet je ook de rest aanhouden,’ stelt hij. ‘Iedereen weet ook hoe de wereld in elkaar zit,’ zegt burgemeester Winants norsig. ‘Ik breng het volgende amendement in stemming.’ Dat amendement, het afbouwscenario van het gratis grofvuil, haalt het wel. Ook het geamendeerde afvalbeleid wordt door de raad aangenomen — en het eerste amendement is feitelijk nietig geworden.

Zo zit aan het eind van de vergadering de raad alsnog met een nieuw afvalbeleid opgescheept. Een waar de raad maar wat graag zelf eerst de kaders voor had besproken. Een verfrommeling van de democratie. Om maar niet te beginnen over het feitelijk nietig verklaren van een gestaakt amendement. Waarmee de raad niet alleen haar kaderstellende rol, maar ook de fatsoensnormen van de democratie bij.. nou ja.. het grofvuil heeft gezet.

John Bijl
Meer columns van John Bijl vindt u hier.
De komende twee weken is het kerstreces, dat betekent dat de Mystery Burger niet naar pieken en dalen in de democratie gaat zoeken, maar naar pieken en ballen in zijn kerstboom gaat kijken!
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.