of 65101 LinkedIn

Mystery Burger: Dansen langs de vulkaan om geluidshinder

Het centrum van het Achterhoekse dorp Aalten hebben bewoners in weekenden en op feestdagen geluidsoverlast van onder meer café Malle Babbel. In de afgelopen jaren was er een verordening van kracht, waarbij de geluidsnormen praktisch onbeperkt waren: ze lagen op maximaal 98 decibel. Ook was de handhaving niet altijd adequaat. De spanning tussen bewoners en ondernemers liep daardoor hoog op. Vanavond debatteert de raad met burgemeester Bert Berghoef (CDA) een betere verordening, met een maximale geluidsnorm van 70 decibel.

“Elke week hebben bewoners een kermis of Koninginnedag in de buurt en dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt raadslid Patrick Frenken. Met de VVD en Gemeentebelangen dient hij een amendement in op de nieuwe verordening die burgemeester Berghoef voorstelt. De fracties willen dat er voortaan op twee ‘collectieve dagen’ per jaar maximaal 85 decibel aan geluid is.


Dit is meer dan de voorgestelde 70 decibel. PvdA-fractievoorzitter Petra Hoezen heeft in haar spreektijd vooral kritiek op burgemeester Berghoef. “Er is in de afgelopen jaren onvoldoende gehandhaafd en er is een conflict ontstaan tussen omwonenden en de Malle Babbel. Burgemeester, doe je werk, doe waar je voor zit en ga handhaven. Schuif het niet af naar de politie.” Raadslid Frenken interrumpeert: “Ik vind dat u de burgemeester tekort doet. De geluidsregels waren ruim, waardoor het moeilijk handhaven was. Ook is er veel contact geweest met de politie.”

 

Na nog wat statements uit de raad is het tijd voor de beantwoording van de burgemeester. Ook dit deel van de vergadering zit hij zelf voor. Hij geeft meteen antwoord: “Ik vind niet dat er te weinig gehandhaafd is. Als ik u vertel dat de politie daar 36 keer geweest is, waarbij zij twee overtredingen geconstateerd hebben…” PvdA-raadslid Hoezen steekt haar hand op voor een beurt. Berghoef: “Als ik even mijn zin mag afmaken, dan krijgt u daarna het woord”. Hij vervolgt: “Te veel en te weinig zijn dus redelijk subjectieve begrippen. Het gaat erom dat je daadkrachtig en adequaat optreedt. Mevrouw Hoezen, nu bent u aan de beurt”. Hoezen merkt op dat de politie het lawaai moeilijk kan meten. Berghoef: “Wij hebben wél geluid gemeten! Zeker in de afgelopen periode. Na aanleiding van het laatste incident, veertien dagen geleden, hebben we besloten om eens goed naar onszelf te kijken.


We zetten de feiten en cijfers rond de Malle Babbel ook eens op een rij…”

Nu onderbreekt CU-raadslid Johan Pennings hem. “Meneer Pennings, u heeft een vraag. En dan gaan we daarna terug naar de geluidsverordening”. Het raadslid wil weten of het amendement niet indruist tegen de voorgestelde verordening van de burgemeester zelf. Berghoef: “Die 85 decibel in het amendement is zeker te handhaven. Dit betekent dus dat we die 70 decibel niet voor niks voorstellen. Ik ga even terug naar de geluidsverordening. Maar meneer Luiten, u wil nu ook iets zeggen?” VVD-raadslid Erik Luiten: “Ons amendement is juist bedoeld om de evenementen van Aalten organiseren te ondersteunen. U helpt die met uw nieuwe verordening om zeep.” Berghoef wil antwoord geven, maar moet het woord over geven aan raadslid Pennings. “Ik wil opmerken dat het amendement niet valt onder collectieve dagen, maar onder evenementen.”

 

Vervolgens wil raadslid Guido Uland (Progressieve Partij) nog iets zeggen. “De burgemeester zei net zelf dat hij zich niet tekort gedaan voelt. Het gaat ons erom dat er een oplossing komt. Ik kreeg echter de indruk dat de burgemeester niet gaat handhaven op de twee collectieve dagen, omdat er in Aalten elf van dit soort dagen zijn. Klopt dit?” Berghoef kan niet antwoorden, want moet de beurt nu geven aan CDA-raadslid Frenken, die zijn hand opsteekt. “Als je wilt handhaven, moet je duidelijke regels opstellen. Daar moeten wij hier in de raad eerst zelf mee beginnen. De burgemeester heeft het maximale gedaan wat hij kon doen”, zegt hij. Hierna neemt de burgervader eindelijk zelf weer het woord. “Elk jaar krijgt u van ons een bijgestelde prioriteitenlijst van wat de afdeling handhaving doet. Dit laat zien dat we goed kijken naar wat er in de omgeving gebeurt en dat we kunnen handhaven. Dat proberen we en streven we na!”

 

De gemoederen lopen hoog op als het om de handhaving van geluidsnormen in het Aaltense centrum gaat. Niet voor iets zat de publieke tribune vol en moesten overige burgers de vergadering in een andere zaal op een scherm volgen. Ondanks de emoties en het feit dat hijzelf dossierhouder is, kiest de burgemeester er voor om de vergadering zelf te leiden. Tevens was het duidelijk dat hij ook emoties heeft bij het onderwerp. Tijdens de vergadering moest hij voordurend omschakelen tussen de rol van voorzitter en dossierhouder. Met veel balanceren ging dat maar net goed. Tip aan burgemeester Berghoef: stop met dansen langs de vulkaan en geef de voorzittershamer altijd over aan de raadsoudste als het uw eigen dossiers betreft. Dan ontstaat er een beter debat en is er meer rust in de vergadering. Ook kunt u dan onafhankelijker antwoorden.

 


Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hendrik op
Prima advies van de heer Rijken aan de burgemeester van Aalten. Zowel vergadertechnisch als in het duale stelsel dient de burgemeester zijn voorzitterspet en collegepet te scheiden. Opvallend dat het na 11 jaar dualisering nog steeds voorkomt.