of 65101 LinkedIn

Mystery Burger: burgmeester blust brandjes

Eindhoven telt een 45-koppige gemeenteraad, maar burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) houdt de groep goed in het bedwang. Debatten die uit de hand dreigen te lopen, worden tijdig afgeremd. Van Gijzel blust de brandjes goed.

Na een vlot begin gaat de vergadering over tot de behandeling van het dossier “schenktijden alcohol bij sportverenigingen”. VVD-raadslid Hans Rozendaal dient een amendement in. ‘Het voorstel van het college dat nu op tafel ligt, stelt dat de sluitingstijden voor de horeca in sportverenigingen naar twaalf uur ’s nachts moeten, maar wij willen het naar één uur ’s nachts trekken’, aldus het raadslid vanachter het katheder.

PvdA-raadslid Frank Depla interrumpeert: ‘De reguliere horeca heeft hierbij ook een belang. Waarom zegt u nu tegen de horeca: wij gaan onze eigen gang?’ Rozendaal: ‘Dat zou ik nooit zeggen, dus daar hoef ik niet op te reageren. Wij willen gewoon een kleine verandering zien in dit voorstel.’ Depla: ‘U haalt horecazaken in de stad met uw voorstel onderuit. Zij sluiten een uur later. Realiseert u de gevolgen van uw amendement?’

Rozendaal antwoordt met verheven stem: ‘Meneer Depla, ik vind dat u een karikatuur stelt! Wij willen alleen een kleine wijziging en die leggen wij aan deze raad voor. U moet niet proberen om voorstellen van anderen in het belachelijke te trekken.’ Depla: ‘U schuift de inbreng van de reguliere horeca aan de kant en maakt hen juist belachelijk!’ Rozendaal: ‘Nee, ik schuif hun inbreng niet aan de kant. Wij willen een kleine verandering zien en die ligt aan de raad voor, en dus niet…’ Burgemeester Van Gijzel grijpt in. ‘Ik denk niet dat dit een verdieping van de argumentatie gaat opleveren. Meneer Rozendaal mag zijn betoog vervolgen.’

 

De VVD’er behandelt nu een tweede amendement. Hij wil het schenken van alcohol bij sportverenigingen pas na drie uur ’s middags toestaan om verkoop aan minderjarigen tegen te gaan. ‘Zeker 88 procent van de kantines schenkt aan klanten onder de zestien jaar. Dat moet stoppen’, aldus Rozendaal.

Vrijwel meteen interrumpeert Depla: ‘Waar haalt u die 88 procent vandaan? Wij kennen dat cijfer niet!’ Volgens de VVD hebben mystery guests van het universitaire onderzoeksproject Laat u niet Flessen de sportkantines bezocht. ‘Waarom weten wij dit dan niet? Dit is niet zorgvuldig van u,’ aldus Depla. ‘Ik heb dat cijfer gehoord’, antwoord Rozendaal. ‘Waar haalt u dat aantal dan vandaan?’ vraagt Depla opnieuw. Rozendaal ‘Ik heb het gehoord, en dat is…’ Burgemeester Van Gijzel neemt het woord. ‘Maar dit dient het debat niet. Meneer Rozendaal, gaat u verder.’ De VVD’er maakt zijn betoog af.

 

Vervolgens loopt Depla naar het katheder om zijn verklaring te geven over het collegevoorstel rond de sluitingstijden. Nu interrumpeert Rozendaal hem. ‘U heeft het tegen ons over onzorgvuldigheid, maar het verbaast mij nu dat u de resultaten van Laat u niet Flessen negeert.’ Depla weet niet waarom het onderzoek hem onbekend is, zo merkt hij op. Rozendaal: ‘Ik vind uw conclusies verbijsterend! Hier kunt u toch niet mee wegkomen?’ Depla: ‘Misschien zijn de opvattingen van Laat u niet Flessen wel niet overeind gebleven in het voortraject.’ Rozendaal: ‘Nu gaat u speculeren terwijl u ons een onzorgvuldig proces verwijt! Hoe weet u dat…’ Burgemeester Van Gijzel: ‘Meneer Rozendaal! Ik weet niet wat u in de commissievergadering heeft gedaan, maar we gaan hier nu niet die vergadering over doen. We gaan hier gewoon door met de voorstellen zoals die hier nu liggen!’ Depla mag verder met zijn betoog.

 

Telkens als Depla en Rozendaal verzanden in discussies, voelen ze de harde hand van de burgemeester. Van Gijzel voelt haarfijn aan wanneer de heren in cirkels gaan draaien en grijpt dan ook tijdig in, waardoor de vergadering normaal verder kan gaan. Andere burgemeesters zouden aan hem een voorbeeld kunnen nemen.

Kemal RijkenMystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob de Wilde (adviseur) op
Ook al grijpt van Gijzel in, het blijft symptoombestrijding van een debat waar Depla en Rozendaal vooral de bal op de man spelen. Als dit soort kinderlijke retoriek symbool staat voor de wijze van besluitvorming, moeten we ons ernstig zorgen maken.
Door Stille (fan) op
Blijf het jammer vinden dat deze man destijds toch niet z'n echt rug recht hield bij het Bouwfraudeonderzoek. Daardoor kregen echte kukels en witte-borden-boeven zoals Melkert, Elco B e.d. de kans op hun misdragingen>
Anders had het hele land nu, i.p.v. alleen Eindhoven, profijt van hem gehad. Nee ik ben geen pvda-stemmer