of 59761 LinkedIn

Mystery Burger: Begrote vaagheid

Het begon zo mooi. Na de verkiezingen van maart 2018 schreven alle fracties van de Zundertse gemeenteraad een zestal bestuursopdrachten. Onderwijshuisvesting, aanpak bedrijventerreinen, de Zuidelijke rondweg … het zijn raadsbreed politieke prioriteiten.

 ‘We denken dat ze bijdragen aan het verrijken van het leven van onze inwoners', zegt Leezan van Dijk (D66) vanavond. In deze vergadering staan de bestuursopdrachten wéér op de agenda. Toen het college in november de eerste begroting aan de raad voorlegde, bleek er geen financiering voor geregeld. 

‘Tijdens de begrotingsraad zijn we lang bezig geweest geld te vinden voor de bestuursopdrachten', zegt Ellie Kools (Ondernemend Platteland) vanavond.  Blijkbaar heeft men in november staande de vergadering in de begroting zitten klussen, in plaats van de verantwoordelijk wethouder terug naar de tekentafel te sturen. 

Met een amendement besloot de raad toen tot co-financiering voor de sportbuurtcoach en andere begrotingstechnische nieuwe keizerskleren — en zou er geld voor de bestuursopdrachten moeten overblijven. Dat amendement is nu door het college uitgewerkt in een ‘voorlopige financiering’. Met andere woorden: het is niet zeker hoeveel geld er is, of dat de doelen worden gehaald.

Voordat de raad de voorstellen bespreekt, vraagt eerst wethouder Johan de Beer het woord. Met een uitnodiging.  ‘Ik stel voor de bijeenkomst van de 22e te gebruiken om u eens mee te nemen in onze begroting- en financieringssystematiek.’   ‘Iedereen heeft zo z’n eigen beeld over begroten,’ vindt de wethouder. Je moet wel heel erg je best doen om niets tussen die regels door te willen horen.

Lauran Geus (VVD) is blij met die uitnodiging. ‘Ik zie een raad die grip wil krijgen,’ trapt hij af. De bestuursopdrachten afschalen tot ze wél financierbaar zijn, ziet hij niet zitten. ‘Maar het zou toch vervelend zijn als we achteraf in 2020 horen dat er geen middelen zijn.’ Jòh. 

 ‘We vinden de bestuursopdrachten het allerbelangrijkste, maar ook het jongerenwerk belangrijk’, vindt Kools. Ook zij vindt dat de raad meer grip moet krijgen. ‘Wanneer we geld overhouden op jongerenwerk willen we kunnen kiezen hoe we dat gaan besteden.’ André Gulden (Onafhankelijke Partij Zundert) vindt dat alle doelen in de begroting maar eens een evaluatiemoment moeten krijgen. ‘Dan kun je ook eens kijken naar nut en noodzaak.’ Alsof je dat niet altijd al doet.

Volgens Rene de Bruijn (Dorpsbelangen) gaat het niet om de haalbaarheid van die bestuursopdrachten. ‘We willen scherpte in het beschikbare budget', zegt hij. Je moet het ook niet zoeken in wantrouwen, vindt De Bruijn. ‘Daar heeft het totaal niet mee te maken', beklemtoont hij.

‘Welke discussie gaan we dan voeren?’ vraagt Leezan van Dijk (D66) zich af. Ze stelt dat de raad niet kan vertrouwen op een college dat onvoldoende informatie verstrekt, zonder overigens te stellen dat het zo is gegaan. Ze wil een planning, financiering en de inhoudelijke dialoog hoe de bestuursopdrachten worden gehaald. ‘We hebben ze niet voor niets vastgesteld', zegt ze. 

‘De lat ligt hoog.’ ‘We moeten het samen doen.’ En: ‘Ik stel vast dat we dezelfde doelen hebben', vindt wethouder De Beer na de raadsbijdragen. ‘Zodra we de eerste scenario’s hebben, komen we met de eerste dekking', sust hij. Waar die dekking dan vandaan moet komen, zegt-ie er niet bij. 

Hij wijst op de technische bijeenkomst op de 22e. ‘Daar moeten alle fracties zich nog over uitspreken',  zegt De Beer, alsof dát de gevraagde beslissing was. En die evaluatie van de begrotingsdoelen wil wethouder Twan Zopfi wel toezeggen. ‘Misschien moeten we dat vaker doen’, vindt hij.

In de tweede termijn blijkt uw Mystery Burger de enige te zijn die níet uitkijkt naar de aangekondigde bijeenkomst. Hoe gaat deze raad met nog meer begrotingstechniek betere politieke doelen stellen, daar waar ze vorig jaar met de bestuursopdrachten toch juist duidelijk wàs?

Het risico is levensgroot dat praktische bezwaren van begrotingsmiddeltjes de dromen en daden nog verder in vaagheid omzetten. En dat daarmee de Zundertse volksvertegenwoordiging helemaal in een boekhoudersparlement verandert.       
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.