of 64120 LinkedIn

Mystery Burger: Begrote behandeling

Elke euro die een gemeente uitgeeft, moet eerst worden vastgehouden door de gemeenteraad. Tenminste, op papier. Pas als de gemeenteraad erover heeft gedebatteerd, kan het college ermee aan de slag. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede worstelt vanavond met de beste aanpak hoe dat te doen.

Voor een eerste lezing is de gemeentebegroting vanavond geagendeerd voor een vragenronde. ‘U mag in de eerste ronde maar één vraag per fractie stellen,’ zegt raadslid Hans Smudde, die voor deze gelegenheid de commissievergadering voorzit. De raadsleden bewegen vlug hun vingers over hun iPads. ‘Zullen we het eerst over de aanbiedbrief hebben?’ vraagt Smudde aan de bladerende leden. Enkele vlugge handbewegingen bevestigen het idee. ‘Let u erop dat u alleen bestuurlijke vragen stelt. U heeft ruim de tijd gehad om technische vragen te stellen,’ waarschuwt voorzitter Smudde.

‘Hoe krijgen we strategisch vernuft in het sociaal domein gebracht,’ wil Rob Willems (GroenLinks) weten. Hij verwijst naar een door VNG uitgebracht stuk. Wethouder Jan Burger mag van de voorzitter meteen antwoorden. ‘Ik ga het lezen,’ zegt de bestuurder als begin van een lang betoog over de brede visie van het college. De tweede vraag is van D66’er Aart van Veen. ‘Ik zie dat het zwembad in het hoofdstuk sociaal domein staat. Is het nu ook een ouderenvoorziening?’ Wethouder Burger mag weer meteen antwoorden. ‘De komende tien jaar verdubbelt het aantal ouderen in onze gemeente,’ begint de wethouder een betoog dat neerkomt op ‘ja’.

De derde spreker, Wietze Smit van BurgerBelang Nu, heeft meer kritiek op de manier waarop de begroting is opgesteld. ‘Het is steeds meer gebruikelijk om risco’s per onderdeel op te nemen,’ analyseert hij. ‘Risicobeheersing is een hot item,’ meent de volksvertegenwoordiger. Hij zou graag zien dat het college ook een volledige risicoparagraaf op neemt. De wethouder financiën, Hans Marchal, is het daar wel mee eens, zo blijkt uit een lang antwoord.

Na een korte vraag van SP-raadlid Corrie de Groot (‘Krijgt mantelzorg er geld bij?’ ‘Ja, 25.000 euro’) start Gerrit Taute (PCG) een betoog. ‘Het is een compleet en transparant document,’ complimenteert hij de ambtenaren en het college. ‘Goed dat we weer trap op gaan,’ grapt hij over de grotere bijdrage door het Rijk. Complimenteus is Taute over het behoudende karakter en dat de gemeente de zorg goed heeft geregeld. Een echte vraag stelt hij niet, maar het is te zien dat het college zijn woorden waardeert.

Als later VVD-raadslid Ed Speijer over het wel-of-niet opvangen van vluchtelingen begint, is al duidelijk dat elke fractie zich anders op deze vergadering heeft voorbereid. Echte vragen worden de hele behandeling afgewisseld met soort-van beschouwingen, hele en halve opinies opmerkingen van het type ‘naar aanleiding van’. Ze worden allemaal gesteld. En allemaal minutieus beantwoord. Als alle fracties hebben gesproken is het net alsof je bij acht verschillende vergaderingen bent geweest. Wat de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede nou precies van de begroting vindt, is er in ieder geval níet duidelijker op geworden.

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerton van Unnik (Fractievoorzitter Duurzame StadsBelangen) op
Mocht de Mystery Burger toevallig in de buurt zijn, dan nodig ik u uit om volgende week op 5 november de begrotingsraad van Weesp bij te wonen! Althans, als mijn dringende oproep om de begrotingsraad met een week uit te stellen niet gehonoreerd wordt. Daarvoor ben ik uiteraard afhankelijk van steun van de overige zes politieke partijen in de raad.

De reden voor mijn pleidooi tot een week uitstel is ingegeven door grote bezorgdheid over de onderliggende cijfers waarop de begroting is gebaseerd, de hoogst onbevredigende antwoorden vanuit het College op vragen hierover in de extra commissie AZ van woensdagavond en de recordzettende raadsvergadering van elf minuten op donderdagavond jongstleden in Weesp.

Bezuinigingen gebaseerd op achterhaalde cijfers, substantiële bezuinigingen via het invoeren van een discutabele en onder vuur liggende precariobelasting op kabels en leidingen en niet opgenomen besparingen in de begroting geven deze nu al het aanzicht van een gatenkaas. Bovendien vragen de drie dozijn nog door het College te beantwoorden vragen vanuit de raad over de begroting om een serieuze behandeling. De begroting dient immers op orde te zijn vóór de raad daar haar fiat aan geeft, hetgeen nu verre van dat is.

Het zou van bestuurskracht getuigen als het College van Weesp de gemeenteraad serieus neemt en voldoende tijd neemt om de voorgestelde begroting op orde te brengen. Een week uitstel is mogelijk en kan net het verschil maken tussen falend en sterk bestuur.

Wellicht interessant om net voor een bestuurskrachtmeting een thermometer in het Weesper stadhuis te steken? Misschien kunnen wij ons dan de kosten daarvoor besparen. U bent van harte welkom!