of 62284 LinkedIn

Mystery Burger: Bedenkingen bij bedenkingen

‘U wordt vanavond gevraagd aan te geven of u geen bedenkingen heeft!’ Martin Leenders (Samenwerking Venray) knijpt wel met zijn stembanden. ‘U heeft bedenkingen of u heeft ze niet!’ D66’er Daan Janssen schuift wat ongemakkelijk in zijn stoel als Leenders hem aan zijn eigen woorden herinnert. ‘U zegt: als je één bedenking hebt, betekent dat niet dat je geen verklaring van geen bedenkingen af kunt geven. Dat is bijna lachwekkend!’

De gemeenteraad zou vanavond een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen af moeten geven voor de ontwikkeling van woningen voor arbeidsmigranten in de zogeheten oude melkfabriek in het dorp Leunen. Alleen het idee al, doet de gemoederen hoog oplopen. Een drietal insprekers pleit op emotionele toon tegen de huisvesting. ‘Ze rijden te hard, drinken te veel en ze lenen ongevraagd onze spullen,’ zegt één van hen.

Het zijn argumenten waar de raad vanavond eigenlijk niet op in hoeft te gaan.
Met het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen geeft de raad, kort gezegd, toestemming om ook buiten het bestemmingsplan naar mogelijkheden te gaan kijken; het is geen groen licht voor de huisvesting van arbeidsmigranten zélf. Die afweging vindt pas plaats bij het afgeven van de bouwvergunning — en het politieke debat dat dan pas plaats vindt. 

Maar als de raad de Verklaring van geen bezwaar besluit nu níet af te geven, komt het debat over de wenselijkheid van de migrantenvoorziening er nooit. Er is dan immers geen juridische mogelijkheid tot de bouw van de woningen. Anders gezegd: als de raad over de wenselijkheid van de bouwvergunning wil kúnnen spreken, zal men dat éérst met de verklaring van geen bedenkingen mogelijk te maken.
Voor de raad is die nuance moeilijk. ‘Het plan past niet binnen de beleidskaders,’ onderbouwt Theo Mulders (Samenwerking Venray) zijn aangekondigde tegenstem. Terwijl de Verklaring van geen bedenkingen juist bedoeld is om dáár wat aan te doen. ’Het gaat niet om een chaletje dat met een omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt,’ illustreert Ingeborg de Barbanson (VVD). Zij vindt de voorgestelde vergadering ‘te majeur’. Een argument om tegen de bouwvergunning te zijn.

Het wordt de raad ook niet makkelijk gemaakt. Het raadsvoorstel dat ze vanavond krijgt voorgelegd, vraagt niet alleen de Verklaring van geen bedenkingen af te geven, maar ook in te stemmen met zienswijzen erop én in de voorwaarden van de Verklaring toestemming te geven voor de bouw van in ieder geval twaalf migrantenappartementen. Niet gek dus dat ze haalbaarheid en wenselijkheid door elkaar blijven halen.

CDA’er Toon Loonen wil wel meegaan met de Verklaring. ’We zullen de zorgen van de bewoners terug laten komen bij onze bedenkingen,’ beloofd hij. Daar begrijpt De Barbanson niets van. ‘Als u bedenkingen heeft, kunt u geen verklaring van geen bedenkingen afgeven,’ zegt ze tegen Loonen.
‘Wij gaan akkoord met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen en we stellen met onze bedenkingen voorwaarden aan de uitwerking van de omgevingsvergunning,’ probeert Loonen nog de procedure en de inhoud te scheiden, maar een zin later struikelt ook hij er al weer over. ‘Als dit initiatief niet doorgaat, is de oplossing van het probleem van arbeidsmigranten verder weg dan ooit.’ Een mooi argument om vóór een omgevingsvergunning te zijn, maar voor de Verklaring minder relevant.

Na anderhalf uur lijkt niemand van de leden een stap te hebben gezet in wat niets anders kan zijn dan een Babylonische impasse. Niet alleen van de publieke tribune komen vermoeide zuchten, als bij het stemmen over de voorwaarden van de Verklaring van geen bedenkingen óók nog eens de stemmen staken en deze charade volgende maand nog eens over moet. De kans dat het verschil tussen besluiten tót een afwijking van beleid en het inhoudelijk debat over die afwijking dan duidelijk is, blijkt nu al microscopisch klein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.Ceelen op
Ik sluit me aan bij Floor en Criticus, maar als de degene die het stuk schrijft zelf net zo weinig (of minder) verstand heeft van het onderwerp als de raadsleden dan is dat niet zo verwonderlijk.
Kleine poging om de volgende vergadering te redden: Met het al dan niet afgeven van een VvGB (die onderdeel is van de omgevingsvergunning) bepaalt de raad of een functie, in afwijking van het bestemmingsplan, toch toelaatbaar is op een bepaalde locatie. Eventuele bedenkingen dienen evenwel van ruimtelijk planologische aard te zijn. Bedenkingen die gaan over bijvoorbeeld hard rijden mogen niet bij die afweging betrokken worden. (In die zin is het dus wel degelijk mogelijk om (niet ruimtelijke) bedenkingen te hebben en toch in te stemmen met een Verklaring van Geen Bedenkingen. Gelet op deze column ligt de keuze voor welk belang zwaarder weegt: arbeidsmigranten op deze locatie of voorkomen van verandering/aantasting van leefomgeving van huidige omwonenden.
Door Criticus op
Uit het stuk blijkt dat noch raadsleden noch de schrijver snappen waar het over gaat.
Het niveau van het gemeentebestuur spreekt (zoals gewoonlijk) boekdelen. Het wordt tijd dat de kwaliteitsslag daarvan de aandacht krijgt die het verdient.
Door Floor de Wit op
Warrig verhaal van Bijl. Er is geen touw aan vast te knopen.
Door Martin Koenen (directeur adviesbureau bestuursrecht/omgevingsrecht) op
Mooie samenvatting van John Bijl. Kern van deze zaak is dat de helft van de politiek, die de verklaring wel wil afgeven niet kijkt en niet luistert naar de diepgaande, dus goed gemotiveerde zienswijzen/bedenkingen van het overgrote deel van de inwoners van het kleine dorp Leunen. Er is eenvoudig geen draagvlak en dat was aanvankelijk toch 1 van de eisen van het college. Ik voorspel dat de stemmen opnieuw zullen staken en de vvgb dus wordt geweigerd of dat de vvgb met tenminste 1 stem méér tegen wordt geweigerd. Overigens mis ik het standpunt van John Bijl zelf.