of 59082 LinkedIn

Mystery Burger (23): Een motie met leegstand

‘U hebt het vast wel eens dat u aangesproken door burgers,’ zegt Christina Oosterhoff van GroenLinks in Zutphen. ‘Ik krijg vragen over de leegstand van het Delta-gebouw. Daarom deze motie.’ Die motie moet het mogelijk maken dat het pand van de sociale werkvoorziening Delta gemakkelijk startende ondernemers huisvest. De motie staat vanavond geagendeerd in het raadsforum. ‘Ik weet dat er haken en ogen aan zitten,’ maakt Oosterhoff al als voorbehoud. Terecht, blijkt later.

‘Oké,’ zegt Forum-voorzitter voorzitter Coby Pennings (CDA). ‘Ik kan me voorstellen dat de wethouder eerst wil reageren?’ Maar wethouder Patricia Withagen, ook van GroenLinks, bolt haar wangen en schudt haar hoofd afwijzend. ‘Welnee,’ zegt ze zonder geluid te maken. ‘Oké,’ zegt voorzitter Pennings weer, ietwat verrast. ‘De raad?’ VVD’er Oege Bosch steekt zijn hand op. ‘Weet de wethouder wat Delta er zelf van vindt?’ Vreemd genoeg stelt Bosch de vraag aan de wethouder — en niet aan de indiener van de motie.

‘Wethouder?’ vraagt Pennings voorzichtig, maar de wethouder steekt van wal. ‘Allereerst staat het pand helemaal niet leeg zoals in de motie staat.’ Op de kleine publieke tribune vallen wat monden open. ‘Ten tweede is het pand niet van ons maar van Delta. Ook dat staat onjuist in de motie. Ten derde is het pand helemaal niet geschikt voor startende ondernemers.’ Het pand is een grote hal waar geen kleinere units in kunnen. ‘Je moet altijd de hele hal verwarmen en verlichten en dan lopen de kosten aardig op,’ aldus de wethouder.

De motie komt er bij de raad niet best vanaf. Tot drie keer toe wordt ze ‘sympathiek’ gevonden, wat synoniem is voor doodsteek. Alleen D66‘er Osman Biçen is, haast uit medelijden, positief over een gemeentelijk bedrijfsverzamelgebouw. Als laatste spreekt Oosterhoff zelf. ‘Ik wil het later met de raad wel eens hebben over startende ondernemers,’ zegt ze zacht. ‘Dan moet u bij mijn collega De Lange zijn,’ zegt wethouder Withagen. ‘Die heeft economie in zijn portefeuille.’

Wat er speelt tussen Oosterhoff en Pennings blijft onduidelijk. Maar het grootste mysterie blijft toch wel waarom een raadslid een motie indient zonder de feiten te checken of contact op te nemen met betrokken. Het begrip voor politici is vanavond niet groter door geworden.

John Bijl
Meer Mystery Burgers lezen? Klik hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Walter knoops (burger) op
Wat merkwaardig dat deze wethouder zo reageert op een motie van haar eigen raadslid. Al is de motie inderdaad niet perfect, dan nog kan de wethouder zich wel wat sympathieker opstellen. Of lijkt dit maar zo door de beperkte weergave van de columnist?
Door Geert van Soest (Griffier Venlo) op
Heel herkenbaar! Het dilemma van welhaast ieder raadslid tussen scoren, d.w.z. 'iets bereiken' in de ogen van je achterban en 'de inhoud' oftewel substantiële dingen doen. Tweede punt van herkenning is de neiging om te 'verassen'. Hangt veelal samen met de angst dat anderen met jouw idee op de loop gaan.
Deze verklaring praat het handelen van dit raadslid natuurlijk niet goed. Ik zou haar adviseren vooral wel dit soort initiatieven te blijven ontwikkelen, maar ze wel goed in de verf te zetten. Geen haastwerk, goed overleg op inhoud met geestverwanten èn critici en 'sparren' over de te volgen tactiek, bijvoorbeeld met fractievoorzitter en/of griffier.